Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Pavel Djugo: chceme se účastnit tendrů na JETE i EDU

Pavel Djugo: chceme se účastnit tendrů na JETE i EDU

Publikováno: 29.6.2018
Rubrika: Jaderné, Zajímavosti

Společnost Westinghouse prochází reorganizací, získala nového majitele a hlásí se o slovo v českých jaderných projektech. Aktuální situaci a budoucnost globálního jaderného hráče rozvedl Pavel Djugo, který má na starosti český a slovenský trh.

Začátkem roku zaplatila společnost Brookfield za Westinghouse cca 4.6 mld. USD. Celá transakce by se měla dokončit v průběhu třetího čtvrtletí. Co to pro Westinghouse znamená?
Brookfield je přední světový alternativní správce aktiv, který se zaměřuje na investice do dlouhodobých a vysoce kvalitních aktiv a je ideálním partnerem pro Westinghouse. Společně vytvoříme silnější, stabilnější a efektivnější globální společnost.

Pro budoucnost Westinghouse je důležité se spojit s vlastníkem, který bude dlouhodobým investorem ve Westinghouse a který podpoří cíle transformačního plánu naší společnosti. S Brookfield budeme spolupracovat na dokončení celé transakce a těšíme se na vzájemně výhodnou spolupráci.

Na konci března tohoto roku Westinghouse získal souhlas s plánem reorganizace od bankrotového soudu pro Southern District of New York. Souhlas soudu s plánem reorganizace je významným milníkem ve strategické restrukturalizaci firmy, která zahrnuje dříve oznámený prodej společnosti Brookfield Business Partners L.P. Celá transakce by měla být uzavřena ve třetím čtvrtletí tohoto roku při splnění obvyklých podmínek jako je např. souhlas regulátora.

Jaké jsou současné aktivity Westinghouse v ČR a na Slovensku?
V České republice a na Slovensku se Westinghouse zaměřuje na následující oblasti: dodávky jaderného paliva; systémy kontroly a řízení pro JE; inženýrské služby; vyřazení z provozu, dekontaminace a demolice; výstavbu nových bloků.

V oblasti jaderného paliva má Westinghouse podepsanou smlouvu s ČEZ na dodávku několika testovacích palivových souborů pro JE Temelín. Zároveň se těšíme na vypsání tendru na dodávku jaderného paliva pro oba temelínské bloky, který očekáváme koncem tohoto roku. Nedávno Westinghouse ve sdružení s dalšími osmi partnery úspěšně dokončil projekt zaměřený na diverzifikaci dodávek jaderného paliva pro reaktory VVER-440 v Evropě, který byl financovaný z evropských fondů. Konsorcium vyvinulo koncepční návrh paliva a způsob, kterým by bylo možné upravit výrobu a dodavatelské řetězce tak, aby bylo možné vyrábět a dodávat palivo pro reaktory VVER-440, podobně jako to společnost Westinghouse a ENUSA realizovala pro jadernou elektrárnu Loviisa ve Finsku v letech 2001-2007. V České republice a na Slovensku tedy aktivně hledáme příležitosti pro dodávku paliva pro reaktory typu VVVER-440.

Prostřednictvím našeho místního zastoupení poskytujeme služby spojené se systémy kontroly a řízení pro JE. Hlavní činnost spočívá v oblasti podpory údržby klíčových systémů kontroly a řízení původně dodaných pro bloky 1 a 2 a souvisejících SW úprav. Nedávno jsme podepsali smlouvu na program dlouhodobé podpory systémů platformy Eagle a NPL až do ukončení provozu elektrárny (cca 2052).

Také jsme před časem zvítězili ve výběrovém řízení na zakázku redesignu a dodávky napájecích zdrojů Eagle v Temelíně.

V oblasti inženýrských služeb nabízíme řešení zaměřená na zvládání těžkých havárií. Některá řešení jsme již úspěšně implementovali, nebo jsou ve fázi realizace na jaderných elektrárnách na Ukrajině. Minulý rok jsme ve sdružení s VUJE podepsali smlouvu se společností JAVYS na demontáž chladicího okruhu obou reaktorů v elektrárně Jaslovské Bohunice V1 (D4.2).

Uvažuje Westinghouse o účasti v případném tendru na dostavbu ETE a EDU?
Westinghouse má zájem o účast v případném tendru na dostavbu ETE a EDU a aktivně se účastní diskusí se všemi zainteresovanými stranami. V této záležitosti je ale důležité mít jasné stanovisko vlády České republiky.

Součástí Vaší práce je i oblast jaderného paliva. Jaké jsou zkušenosti z dodávek paliva pro ukrajinské jaderné bloky?
Zkušenosti z dodávek jaderného paliva pro ukrajinské bloky jsou velmi dobré. Westinghouse dodává palivo pro jaderné elektrárny na Ukrajině od roku 2005, kdy byly pro blok 3 Jihoukrajinské JE dodány první testovací palivové soubory (dodávka paliva pro plné překládky od roku 2009).

Ukrajina disponuje 15 jadernými reaktory, které jsou v provozu ve čtyřech elektrárnách - Chmelnická, Rovenská, Jihoukrajinská a Záporožská, všechny provozuje Energoatom. Z celkového počtu reaktorů je 13 typu VVER-1000 a dva VVER-440, celková kapacita všech bloků je 13,835 MWe.

V lednu tohoto roku Westinghouse podepsal smlouvu se společností Energoatom, která zahrnuje dodávku paliva do sedmi z patnácti reaktorů na Ukrajině mezi roky 2021 a 2025. Tímto došlo k prodloužení a rozšíření současné smlouvy pro dodávku paliva pro šest reaktorů, která měla vypršet v roce 2020.

Mohl byste se zmínit o projektu "Ukraine - Energy Bridge"?
Projekt Ukraine - Energy Bridge, který byl schválen ukrajinskou vládou, spojí blok 2 Chmelnické JE s ENTSO-E (evropskou sítí provozovatelů přenosových soustav elektřiny) prostřednictvím přenosových linek do Rzeszówa v Polsku a Albertirsy v Maďarsku a zajistí export elektřiny do EU.

Projekt sestává ze tří hlavních částí:

  1. “Energy bridge”, který zahrnuje upgrade bloku 2 Chmelnické JE (doplnění rezervního zdroje napájení, modernizace budícího systému generátorů, modernizace řídicího systému a systému řízení turbíny atd.) a posílení přenosové soustavy (modernizace 750kV rozvodny bloku 2 Chmelnické JE, posílení 750kV vedení mezi blokem 2 Chmelnické JE a polským Rzeszówem, modernizace 750kV Zachidno-ukrajinské rozvodny)
  2. Zvýšení využitelnosti a navýšení kapacity reaktorů použitím EIP (Efficiency Improvement Programs) a PUP (Power Uprate Programs) jako kompenzace za exportovanou elektřinu.
  3. Zajištění exportu elektřiny do EU prostřednictvím PPA (Power Purchase Agreement). Projekt bude realizován jako partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP projekt).

Tři přední evropské energetické společnosti - Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.ar.l. a EDF Trading Limited byly iniciátory studie proveditelnosti projektu, která byla dokončena v roce 2017.

Příjmy z exportu elektřiny mohou být veřejným partnerem použity pro další investice do jaderných zařízení na Ukrajině. Osobně jsem do tohoto projektu zapojen a doufám, že tendr bude vypsán již během tohoto roku.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Pavel DjugoPalivový soubor pro reaktor typu VVER vyrobený v závodu na výrobu jaderného paliva ve švédském Västerås. Westinghouse realizoval významné investice do rozšíření výrobních linek pro VVER palivo, aby zajistil dodávku paliva pro jaderné elektrárny.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (1062x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (1011x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (1009x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...
Firemní zpravodajství