Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Power to Heat, první projekt v průmyslové energetice v ČR

Power to Heat, první projekt v průmyslové energetice v ČR

Publikováno: 24.4.2017
Rubrika: Zajímavosti

Společnost ŠKO-ENERGO, s. r. o. odstartovala unikátní projekt ukládání elektrické energie prostřednictvím elektrokotle. Projekt označovaný v zahraničí jako Power to Heat je prvním v průmyslové energetice v České republice a je další inovací společnosti ŠKO-ENERGO, která se nyní, díky němu, bude podílet na zajištění stability rozvodné sítě. Skladování neboli akumulace energie je dlouhodobě zásadním tématem v oblasti energetiky. Proto spojily své síly dvě významné české společnosti ŠKODA AUTO a. s. a E.ON Česká republika.

Ve společnosti ŠKO-ENERGO, kde jsou obě společnosti vlastníky, realizovali inovativní projekt ukládání elektrické energie s využitím elektrokotle napojeného na teplárnu. Zařízení slouží k regulaci přebytečné energie v síti a zároveň předchází výpadkům v dodávkách elektrické energie. „ŠKO-ENERGO jako výhradní dodavatel energií a energetických služeb pro ŠKODA AUTO neustále usiluje o inovace v oblasti výroby energií, přitom úzce spolupracuje s automobilkou v rámci projektu Green Future na snižování spotřeb energií. ŠKO-ENERGO projektem Power to Heat učinilo další významný inovativní krok,“ uvedl člen představenstva ŠKODA AUTO a předseda dozorčí rady ŠKOENERGO Dipl.-Ing. Michael Oeljeklaus.

Energetika se neustále mění a obnovitelné zdroje a nové technologie zaujímají čím dál větší roli. „Akumulace energie se pro naši společnost vyloženě nabízí, protože naše teplárna je napojena na rozsáhlou horkovodní síť v areálu ŠKODA AUTO s trvalým odběrem tepla,“ upřesnil jednatel společnosti ŠKO-ENERGO Ing. Jaromír Vorel.

Přidanou hodnotou projektu je i snížení výroby tepla z fosilních paliv v případě, že tato energie vznikne z obnovitelných zdrojů. „Projektem Power to Heat jsme rozšířili naše portfolio činností a zahájili jsme novou etapu v poskytování podpůrných služeb pro společnost ČEPS, a to unikátnějším a efektivnějším způsobem, než je dosud v České republice běžné,“ doplnil Ing. Miroslav Žďánský, který projekt elektrokotle ve společnosti ŠKO-ENERGO inicioval.

Důležitým nástrojem pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy jsou podpůrné služby. Společnost ČEPS, coby provozovatel přenosové soustavy, je nakupuje od jednotlivých poskytovatelů, a to z důvodu legislativního oddělení výroby a přenosu elektrické energie. „Společnost ŠKO-ENERGO dokázala v krátkém časovém období realizovat investiční záměr, instalovat potřebná zařízení a provést úpravu řídicích systémů v požadovaném rozsahu a kvalitě pro dodávku podpůrných služeb. Tím se pro nás stala perspektivním partnerem, který využívá inovativní technologie z pohledu budoucího rozvoje soustavy a reaguje na aktuální požadavky, kladené na výrobce elektrické energie,“ říká Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie, ČEPS, a. s.

Aktivací podpůrných služeb je do soustavy dodána potřebná regulační energie, která reaguje na operativní změny ve výrobě a dodávce elektrické energie. Pro jejich poskytování je zapotřebí, aby měl daný dodavatel k dispozici dostatek certifikovaných zařízení s potřebnými technickými parametry. Jednou z možností, jak zajistit potřebný regulační rozsah na elektrárenských blocích, je právě instalace výkonných elektrických kotlů. Tím je umožněno v krátkém časovém intervalu (do 15 minut) akumulovat přebytečnou energii v soustavě. Instalovaný výkon kotle je 15 MWe, přičemž jeho provoz může být až 7 200 hodin za rok při průměrném výkonu 10,5 MWe. Při jeho realizaci byla použita špičková norská technologie.

Špičkové technologie a inovace provázejí ŠKO-ENERGO celou její dvacetiletou existenci již od založení. Samo zprovoznění nové teplárny v roce 1998 bylo inovativním projektem a nejvýznamnějším českým projektem AIJ Kjótského projektu v České republice. Teplárna ŠKO-ENERGO výrazně přispěla ke zlepšení životního prostředí v regionu a vyhovuje i stávajícím zpřísněným emisním limitům Evropské unie. Oproti konvenční výrobě elektřiny šetří teplárna ŠKO-ENERGO 250 tis. tun CO2 ročně. Dosud nejvýznamnější inovací, kterou ŠKOENERGO uvedla v život, bylo nahrazení hnědého uhlí spoluspalováním biomasy. To přineslo další úsporu CO2 ve výši 130 tis. tun ročně.

„Využívání nových technologií při snižování spotřeby energií a s tím spojené optimalizace nákladů jsou dlouhodobým a trvalým cílem vedení společnosti ŠKO-ENERGO a vedení společnosti ŠKODA AUTO. Projekt Power to Heat je dalším inovativním krokem ve využití nových technologií při naplňování tohoto cíle a také jedinečnou příležitostí efektivního využití energií,“ dodal jednatel společnosti ŠKO-ENERGO a vedoucí controllingu výroby a logistiky společnosti ŠKODA AUTO Ing. Tomáš Kubín. Slavnostního zprovoznění elektrokotle ve ŠKOENERGO se zúčastnili vrcholní představitelé společností ŠKODA AUTO (člen představenstva ŠKODA AUTO Dipl.-Ing. Michael Oeljeklaus) a E.ON Česká republika, vedení ŠKO-ENERGO, zástupci vlastníků této společnosti (kromě ŠKODA AUTO a E.ON také ČEZ a VW Kraftwerk) a samozřejmě také dodavatelé špičkových technologií pro tento projekt.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Dispečink teplárny ŠKO-ENERGOPohled na technologická zařízení elektrobloku - ilustrační foto

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (1010x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
„Myšlenka realizace pilotního projektu elektrodového kotle vzešla ze společnosti E.ON,“„Myšlenka realizace pilotního projektu elektrodového kotle vzešla ze společnosti E.ON,“ (273x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power JUDr. Josef Vinický, vedoucí útvaru Technický rozvoj a Provoz E.ON Česká rep...
Evropský parlament podpořil jaderný výzkum, ve kterém se aktivně angažuje i Skupina ČEZEvropský parlament podpořil jaderný výzkum, ve kterém se aktivně angažuje i Skupina ČEZ (248x)
Skupina ČEZ do jaderného výzkumu dlouhodobě investuje stovky milionů korun ročně a je zapojena do řady mezinárodních pro...
Firemní zpravodajství