Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Při stavbě nové transformovny Kočín u JETE jsme zkrotili dva potoky i členitý terén

Při stavbě nové transformovny Kočín u JETE jsme zkrotili dva potoky i členitý terén

Publikováno: 15.8.2018
Rubrika: Rozvody energií

Po převzetí staveniště 26. dubna 2017 se na velkém projektu rekonstrukce transformovny Kočín podílejí společnosti EGEM s.r.o., ASE, s.r.o. a VUJE, a.s. Jde o systém konsorciálního vedení stavby, ve kterém je EGEM vedoucí konsorcia. Modernizace s termínem dokončení v listopadu roku 2023 počítá se stavbou 34 pozemních objektů, 54 inženýrských objektů a 35 objektů týkajících se přeložek vedení 123 a 420 kV. Na seznamu nechybí ani 40 nových provozních souborů technologických zařízení.

Mimořádná opatření si vyžádají hlavně přeložení veškerých inženýrských sítí. Jedná se o přeložky sdělovacích kabelů, přeložky několika vedení VVN nebo také o přeložku Dvorčického potoka v délce zhruba 280 metrů s následnou úpravou tohoto vodního toku. Na částečné uspořádání, které představuje úpravu zatrubnění Malešického potoka v části zasahující do areálu rozvodny, naváže jeho protipovodňová úprava v katastru obce Malešice.

Jako první přišly na řadu pozemní práce na rozvodně 123 kV. Zde bylo zapotřebí vyrovnat se s velkým výškovým rozdílem stávající rozvodny a plánovanou novou částí rozvodny. Stroje zeminu navezly do výšky zhruba 7 metrů. Využití speciálních geotechnických technologií snížilo hodnotu sedání násypů v místě stavebních objektů na minimum. V návaznosti na dodržení harmonogramu stavby je nutné dokončení centrálního domku vlastní spotřeby, domku sekundární techniky a základů pro montáž technologie termínované koncem měsíce května. Finišují práce na kabelovodu, kanalizaci a dalších podpůrných stavebních objektech. A kdy se na rozvodně 123 kV dočkáme prvního zapnutí? K tomu je nutné uvést do provozu systém vlastní spotřeby rozvodny. Jedná se o hlavní zdroje, záložní zdroje i řídicí systém. Na to navazují zkoušky tohoto zařízení. Zahájení testování je v plánu na začátku srpna 2018 (předkomplexní zkoušky EGEM, ASE). Na přelomu srpna a září se uskuteční konfigurace a nastavení ochran, následují zkoušky se zákazníkem ČEPS, a.s. Na konci měsíce září počítá plán se zapnutím prvních polí rozvodny 123 kV. Od 6. srpna 2018 začne zprovozňování nové rozdílové ochrany přípojnic. Do doby kompletního převedení rozvodny 123 kV do finální podoby bude komplex fungovat v provizorním režimu. Zapnutím prvních čtyř polí ale práce na této rozvodně nekončí. Do konce roku máme naplánované přípravné práce pro pokračování výstavby. Následující etapa počítá s demontážemi stávající technologie, se stavebními demontážemi a s přípravou pro výstavbu nových polí rozvodny 123 kV.

Neméně důležitou je v projektu modernizace TR Kočín stavba rozvodny 420 kV. Stroje si poradily se skrývkou zeminy zhruba 4 metry hlubokou tak, aby rozšíření rozvodny 420 kV navazovalo na rovinu stávající rozvodny 420 kV. Po modifikaci zeminy (přidáním cca 3% vápna), která se prováděla v mezideponiích stavby, ji technika navážela do rozvodny 123 kV. Tam jsme ji využili na násep vzniklý v nové části rozvodny. V harmonogramu prací je právě usazování betonových základů pro ocelovou konstrukci, výstavba stání pro transformátor a tlumivku nebo výstavba centrálního domku vlastní spotřeby. Připravují se základy pro domky sekundární techniky, čističku zaolejovaných vod a mnoho dalších stavebních objektů. Nadále pokračují úpravy terénu pro novou rozvodnu 420 kV a montáž zemnící sítě. Připravuje se montáž ocelové konstrukce.

Náročnost zakázky s ohledem na zajištění lidských zdrojů je poměrně značná. Jedině kvalitní a včasné plánování stojí za dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků na stavbě. Důležitým krokem byl výběr vedoucího zakázky. Tuto pozici zastává velmi zkušený Ing. Karel Pašek. Ten by se ovšem neobešel bez podpory celého týmu odborníků. Jako stavbyvedoucí s ním spolupracuje dlouholetý znalec praxe pan František Kaisler, který má bohaté zkušenosti s řízením obdobných zakázek.


Modernizace TR Kočín
Projekt spočívá v komplexní rekonstrukci a rozšíření rozvodny 420 kV Kočín pro připojení plánovaných vedení 400 kV (např. nová vedení 400 kV z rozvoden 420 kV Mírovka a Přeštice a nových výrobních bloků z elektrárny Temelín) při současném zvýšení zkratové odolnosti na 63 kA. V rámci projektu bude rekonstruována i rozvodna 123 kV, jediná svého druhu patřící společnosti ČEPS, a.s. Ta zajišťuje rezervní napájení vlastní spotřeby elektrárny Temelín, čerpací stanice Hněvkovice a části distribuční soustavy. Rozvodna 123 kV bude nově dimenzována na zkratovou odolnost 50 kA. Rekonstrukce a rozšíření elektrické stanice Kočín přinese zásadní zvýšení stability, bezpečnosti a efektivity provozu přenosové soustavy ČR a umožnění její další rozvoj. (Zdroj: ČEPS)

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Rozvodna 123 kVCelkový pohled na transformovnu KočínRozestavěná část rozvodny 420 kV

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozvodna Karlín: nová energie pro PrahuRozvodna Karlín: nová energie pro Prahu (756x)
Pražská čtvrť Karlín roste jako z vody. Což je vlastně pravda, protože ničivá povodeň, která se přes něj převalila v roc...
Vedení 110 kV Jindřichov - DrmoulVedení 110 kV Jindřichov - Drmoul (253x)
Od konce druhé světové války až do roku 1990 bylo západní pohraničí tehdejšího Československa z hlediska systematického ...
Modernizace 110 kV rozvodny v Energetice TřinecModernizace 110 kV rozvodny v Energetice Třinec (213x)
V článku je popsána modernizace 110 kV rozvodny ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (ET). Z pohledu výše spotřeby ele...