Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Příští rok začne ve Vrchlabí testování ostrovního provozu

Příští rok začne ve Vrchlabí testování ostrovního provozu

Publikováno: 12.10.2011
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Elektromobility

Podle vyjádření společnosti ČEZ, jsou úspěšně naplňovány cíle, které si stanovila v rámci Smart Regionu ve Vrchlabí ̶ prvního energeticky chytrého regionu v České republice. Projekt vstoupil již naplno do realizační fáze. Na konci roku 2009 představila Skupina ČEZ pilotní projekt Smart Region, který Skupina ČEZ realizuje ve Vrchlabí v rámci své koncepce Future Emotion. Projekt je zaměřen na ověření funkcionalit konceptu Smart Grid. Tento koncept zahrnuje distribuční síť inovovaného pojetí, která dokáže efektivně začlenit působení všech připojených uživatelů, centralizovaných i lokálních výrobních zdrojů energie, odběratelů s možností jejich aktivní role a začlenění nových funkcí distribuční sítě. „Vizi konceptu Smart Grids vnímáme jako spolehlivé, automatizované a efektivně řízené distribuční sítě, jejichž principem je interaktivní komunikace mezi výrobními zdroji, distribuční sítí a zákazníky o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie. Je nutné si přitom uvědomit a řešit určitá rizika, jako je bezpečnost a zranitelnost soustavy, či náklady na vybavení distribučních sítí,“ vysvětluje Milan Špatenka, ředitel útvaru rozvoj distribuce ČEZ, a.s.

V roce 2010 a v první polovině roku 2011 proběhla v souvislosti s budováním Smart Regionu přípravná fáze – v ní se ČEZ zaměřil na rozpracování celkového technického konceptu, uzavírání příslušných smluv a zpracování projektových dokumentací. „Přípravná část projektu byla provázána s důrazem na výzkum a vývoj, kde rozvíjíme spolupráci s vysokými školami, výzkumnými ústavy a evropskými institucemi podpory výzkumu a vývoje,“ říká Martin Machek, manažer projektu Smart Region.
Od léta 2011 pak Skupina ČEZ zahájila práce v reálném prostředí a zaměřila se na instalaci inteligentních měřidel, elektromobilitu a výměnu distribučních zařízení, především kabelů vysokého napětí. Od června 2011 zahájil ČEZ ve Vrchlabí instalaci inteligentních elektroměrů, které umožňují detailní sledování spotřebované elektrické energie. K dnešnímu dni již bylo ve Vrchlabí vyměněno zhruba 3 000 elektroměrů, což je více než polovina z celkového počtu ve městě. Inteligentní elektroměry budou aktivně využity i při řízení distribuční soustavy. „Na výměně moderních měřidel pracujeme od letošního června. Vše jde podle plánu a zjištěné problémy se nám daří řešit. Vážíme si toho, že naši zákazníci ve Vrchlabí s námi spolupracují a při výměně měřidel nám vycházejí maximálně vstříc. Před námi jsou ještě dva měsíce a už v tuto chvíli můžeme říct, že stihneme nainstalovat příslušný počet měřidel v předpokládaném termínu,“ říká Ondřej Mamula, vedoucí projektu inteligentních měřidel.
Skupina ČEZ také představila projekt takzvaného multiutilitního měření, kde ve čtyřiceti bytech panelového domu ve Vrchlabí společně s ostatními distributory energií začátkem srpna nainstalovala měřidla elektřiny, vody, plynu a tepla. Obyvatelé domu tak mají unikátní možnost sledovat a ovlivnit svou spotřebu v domácnosti.

Podpora elektromobility
Všeobecně známé jsou aktivity ČEZ v oblasti elektromobility. Na jaře roku 2011 předala do testovacího provozu dva elektromobily – jeden MěÚ Vrchlabí a druhý Správě KRNAP. V létě 2011 byl ve spolupráci s výrobcem autobusů SOR Libchavy, který s ČEZ spolupracuje na vývoji elektromobility, a provozovatelem dopravy KAD ve Vrchlabí testován elektrobus. V příštím roce ČEZ vybuduje ve Vrchlabí několik dobíjecích stanic a to pro normální i rychlé dobíjení.

Co bude v roce 2012?
Záměrem Skupiny ČEZ je v roce 2012 v projektu Smart Region uvést do provozu také výrobní zdroje nutné pro testování Smart Grids. „V roce 2012 uvedeme do provozu kogenerační jednotky, které budou dodávat elektrické energii do distribuční sítě a teplem budou zásobovat město. Jedna z nich bude mít výkon 1,6 MW a bude sloužit také pro vytvoření a testování ostrovního provozu v části Vrchlabí,“ říká Martin Machek. Pokračovat budou také práce na distribuční části projektu, především dodávkou a instalací koncepčně nových distribučních trafostanic a pracemi na pokládce kabelů nízkého napětí včetně nových technologií automatizace.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (565x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (540x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (533x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...