Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Přístup Fleet360* společnosti GE nabízí komplexní řešení pro všechny typy elektráren

Přístup Fleet360* společnosti GE nabízí komplexní řešení pro všechny typy elektráren

Publikováno: 22.5.2017
Rubrika: Elektrárny, Rozhovory

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. František Hrabec, ředitel GE Power Services - Cluster East.

Evropská energetika se potýká s řadou problémů. Jak společnost GE pomáhá provozovat stávající elektrárny v ČR a co pro ně znamená digitalizace?
Ve střední Evropě pochází 80 % elektřiny ze spalování uhlí nebo jiných fosilních paliv. Mnoho elektráren v regionu proto musí hledat způsoby, jak elektřinu vyrábět výrazně šetrněji vůči životnímu prostředí. Musí ale také usilovat o snižování výrobních nákladů vyšší efektivitou a flexibilitou v reakci na výkyvy v rozvodné síti. Technické inovace nabízí provozovatelům nové příležitosti ke zvyšování výkonu stávajících elektráren. Divize GE Power Services dokáže dnes optimalizovat výkon u všech klíčových zařízení plynových, uhelných, jaderných a průmyslových elektráren a dosáhnout zvýšení účinnosti i výroby pomocí komplexního přístupu, který označujeme jako Fleet360*. Domníváme se, že s naším novým portfoliem dokážeme pomoci České republice produkovat čistší energii zvýšením účinnosti a flexibility stávajících energetických zdrojů.

V loňském roce společnost GE dokončila v ČR projekty pokročilé modernizace kotlů, které nyní vyhovují novým evropským limitům emisí. Čeho přesně se modernizace týkaly a jaký z nich bude mít ČR prospěch?
Provozovatelé musí snižovat emise oxidů dusíku nejen proto, že samy o sobě významně znečišťují ovzduší, ale také proto, že v atmosféře reagují s dalšími látkami za vzniku smogu a kyselého deště. Snahy EU o omezování znečištění ovzduší se proto významnou měrou zaměřují na snižování emisí z velkých elektráren spalujících fosilní paliva s výkonem nad 50 MW. To znamená, že provozovatelé elektráren mají povinnost svá zařízení modernizovat, aby vyhovovala novým předpisům.

Společnost GE realizovala tyto typy modernizačních projektů v uhelné Elektrárně Počerady, a. s., a uhelné Elektrárně Mělník I, kterou provozuje společnost Energotrans a. s., přičemž obě náleží do skupiny ČEZ. V Počeradech v severozápadních Čechách jsme modernizovali čtyři 200MW fluidní kotle původně vyrobené ve Vítkovicích a v Mělníce šest fluidních kotlů o celkovém výkonu 1 089 MW, rovněž z Vítkovic. Výsledkem modernizace je snížení emisí oxidů dusíku (NOx) o 60 %, díky čemuž obě elektrárny nyní dodávají elektřinu a teplo domácnostem a podnikům v souladu s emisními limity Evropské unie. Jsme hrdí na to, že si společnost ČEZ pro modernizaci svých elektráren zvolila právě nás, a že jsme přispěli k tomu, že obyvatelé Prahy a Středních Čech dýchají čistší vzduch. Projekt se dotkne přibližně 1,5 milionu obyvatel Prahy, Neratovic a Mělníka.

A co do budoucna? Jakým směrem musí vlastníci elektráren uvažovat, chtějí-li zvýšit účinnost stávajících uhelných elektráren v ČR, a jaký to bude mít dopad na průměrného českého občana?
Jsou tu dva hlavní aspekty. Jedním z nich je splnění aktuálních emisních cílů stanovených směrnicí o průmyslových emisích (IED) vztahující se na emise SOx, NOx a pevných částic. Druhým je zlepšování výkonnosti stávajících energetických zdrojů. Obnovitelná energie již není pohasínajícím trendem. Dekarbonizace energetiky vyžaduje zprovozňování velkého množství obnovitelných zdrojů. Náklady na připojování těchto zdrojů k rozvodné síti budou velmi vysoké, nebude-li systém jako celek flexibilnější. Společnost GE naštěstí nabízí technologie, které pomáhají zvyšovat účinnost a flexibilitu stávajících zařízení a tím zajišťovat, že připojování obnovitelných zdrojů může bez obav pokračovat. Ve výsledku bude mít z efektivnější, flexibilnější a čistší výroby energie prospěch průměrný spotřebitel.

Společnost GE nedávno představila globální centrum excelence. Na čem bude pracovat a co je jeho cílem? Bude působit i v České republice?
V současné době připadá 41 % výroby elektrické energie na uhelné elektrárny a 22 % na plynové elektrárny. Společnost GE v prosinci 2016 vydala vůbec první analýzu světových elektráren. Podle ní lze při celoplošné aplikaci dnes dostupných softwarových a hardwarových řešení celosvětově snížit emise COz uhelných a plynových elektráren o 10 %, což je stejné množství, jako kdyby na amerických silnicích přestalo jezdit 95 % automobilů.

Abychom snižování emisí podpořili, založili jsme centrum excelence v energetické účinnosti, které bude pomáhat provozovatelům elektráren zvyšovat efektivitu výroby elektrické energie. Pracovat v něm budou odborníci různého zaměření z několika energetických divizí GE na komplexním hardwarovém a softwarovém řešení a digitálních vylepšeních pro zvyšování účinnosti stávajících uhelných elektráren ve světě a výrazné snižování jejich emisí.

Studie také zjistila, že účinnost stávajících uhelných elektráren lze zvýšit o 4 %, přičemž více než polovina této hodnoty připadá na modernizaci turbíny a kotle a 1,5 % na zavedení nejnovějších digitálních řešení. Ve střední a východní Evropě je polovina aktivních elektráren starších 25 let. Pokud by v nich byly uplatněny technologie společnosti GE, efekt by byl značný.

Pařížská dohoda z konference OSN o klimatických změnách, tzv. COP21, vytváří velký tlak na producenty elektrické energie. Co je jejím hlavním cílem?
Cíle jsou jasné a srozumitelné: do roku 2020 dosáhnout 20% snížení emisí skleníkových plynů, 20% zvýšení efektivity využití elektrické energie a 20% podílu obnovitelných zdrojů na evropské spotřebě. Zda budou jednotlivé státy schopné naplnit emisní cíle stanovené Pařížskou dohodou a zároveň uspokojovat stoupající poptávku po elektrické energii, bude záviset na schopnosti elektráren na fosilní paliva, jako je uhlí, být při výrobě energie flexibilnější, přizpůsobivější a výrazně čistší. Díky našemu rozsáhlému portfoliu řešení dokážeme zákazníkům, jako je skupina ČEZ, pomáhat zvyšovat účinnost uhelných elektráren a zároveň snižovat emise podle nejpřísnějších limitů na světě. To jsou cíle a my musíme hledat správné a efektivní nástroje k jejich dosažení. Tím se také dostáváme k druhé oblasti, kterou je digitalizace.
 
O kolik jsou tepelné elektrárny účinnější než před 20 nebo 30 lety?
Účinnost výroby elektřiny a tepla v konvenčních tepelných elektrárnách ve 28 zemích EU vzrostla ze 42,2 % v roce 1990 na 48,0 % v roce 2013. V zemích, které jsou členy EU, ale náleží do Evropského hospodářského prostoru, se účinnost zvýšila z 34,7 % v roce 1990 na 44,4 % v roce 2013. To je výrazné zlepšení a dnešní energetika prochází skutečnou transformací. Budoucí zásobování Evropy energií bude zcela odlišné od dnešního. Vidím například úžasné příležitosti transformace energetiky na digitální byznys.

Co pro výrobce elektrické energie znamená digitalizace?
Představte si, že všechna instalovaná zařízení, turbíny, generátory, kotle – vše je vybaveno senzory a tyto senzory po celém světě generují terabajty dat. Energetika má jedinečnou příležitost tato data využívat a propojovat software s hardwarem, budovat virtuální elektrárny, které jsou každou sekundou provozních dat detailnější a detailnější. Detekováním výpadků zařízení dříve, než nastanou, mohou provozovatelé elektráren ušetřit miliony dolarů – na jediné předvídané události. Pomocí aktivních řešení mohou provozovatelé optimalizovat výkon svých zařízení a ve výsledku vyrábět čistší a levnější energii. Vidím tedy radikální změnu uvažování a odklon od tradičního přístupu v odvětví energetiky. Jednou z odpovědí, kterou GE nabízí prostřednictvím zmiňovaného centra excelence, je propojení softwarové analýzy s hardwarem kvůli optimalizaci provozu elektrárny, řízení výkonnosti zařízení a tvorbě inteligentních analýz. Rozdíl spočívá v tom, že GE rozumí oběma světům: fyzikálním vlastnostem hardwaru i nehmotným datům. Tím se odlišujeme.

Dodala akvizice Alstomu společnosti GE novou energii?
V roce 2015 se divize Power Generation Services společnosti GE a Thermal Services společnosti Alstom shodly na společné ambici: vyvíjet přelomová řešení, která vdechnou nový život stárnoucí energetice v tomto regionu. Společně máme za sebou celkem 230 let zkušeností, inovací a přeměn. Spojili jsme síly obou velmi schopných týmů do nového portfolia komplexních řešení pro elektrárny všech typů, které nazýváme Fleet360*. Díky tomu může být GE Power Services Europe svým zákazníkům jediným partnerem, který plně rozumí všem aspektům elektrárny jako systému. Dnes ve více než 30 zemích a jazycích společně pracujeme na řešení nejsložitějších problémů našich zákazníků. Sdílíme přitom zdroje a schopnosti, abychom dokázali lépe reagovat na potřeby zákazníků a dláždili cestu k evropské energetice budoucnosti.


František Hrabec
V letech 1998 až 2003 studoval na Západočeské univerzitě v Plzni (fakulta elektrotechnická). Po absolvování vysoké školy pracoval až do prosince 2005 jako projektový manažer ve společnosti VA TECH EZ. Od ledna 2006 do září 2010 byl regionálním obchodním manažerem Doosan Škoda Power pro Dálný a Střední východ. Do konce roku 2013 pak působil na pozici obchodního manažera GE Power Generation Services. Do září 2016 pak byl v této společnosti obchodním ředitelem. Aktuálně působí na pozici ředitele GE Power Services – Cluster East.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Elektrárna s kombinovaným oběhem – nové komplexní řešení společnosti GE pro elektrárny.Řešení společnosti GE optimalizuje provoz elektrárny pomocí softwarové analýzy dat a hardwarových zařízeníServis kotlů společnosti GE pomáhá zákazníkům zlepšit účinnost

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (991x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
„Chceme pokračovat v jádru? Rozhodnutí musí padnout co nejdříve,“„Chceme pokračovat v jádru? Rozhodnutí musí padnout co nejdříve,“ (178x)
říká v rozhovoru pro All for Power Vladimír Poklop, předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS. „Aby měl proje...
Je to o technologiích, inovacích a hlavně o lidechJe to o technologiích, inovacích a hlavně o lidech (162x)
Tak charakterizuje současnou ÚJV Řež, a. s., Daniel Jiřička, předseda představenstva a generální ředitel. Ve vedení spol...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Zavřít [x]