Nacházíte se:  Úvod    On-line    Výstavba nového bloku Ledvice    Probíhá první etapa výstavby nového zdroje v Elektrárně Ledvice - nejmodernější elektrárny v ČR

Probíhá první etapa výstavby nového zdroje v Elektrárně Ledvice - nejmodernější elektrárny v ČR

Publikováno: 1.1.2009, Aktualizováno: 5.5.2009 11:18
Rubrika: Výstavba nového bloku Ledvice

V souvislosti s výstavbou nového zdroje v Elektrárně Ledvice, nejmodernější elektrárny v ČR, zde v současné době již probíhají přípravné práce spojené s výstavbou nové administrativní budovy. Jedná se o přeložku surové vody, což v důsledku znamená zmenšení kapacity stávající parkovací plochy před elektrárnou, a to zhruba o třetinu.

„Máme za sebou i přeložky médií, které vedly na viaduktu mezi elektrárnou a úpravnou uhlí. Díky tomu se mimo jiné zlepší i průjezdnost pod mostem, neboť se zvýší jeho podjezdová výška,“ říká František Strach, ředitel Elektrárny Ledvice. V areálu elektrárny se pak do své závěrečné fáze blíží demolice objektů dílen a garáží, na jejichž místě vznikne nová skládka paliva. „Ke konci ledna skončí i demolice bývalého kotle 200 MW a zároveň budou na stejném místě zahájeny výkopové práce pro stavbu nové chemické úpravny vody,“ dodal ředitel Strach.

Výstavba nového zdroje v Elektrárně Ledvice o výkonu 660 MW je rozdělena do čtyř etap. Ta první, demoliční, právě probíhá. V prvním čtvrtletí letošního roku bude ještě zahájena výstavba obchvatu zauhlování, aby mohly být i nadále provozovány současné bloky elektrárny. „Výstavba nového bloku proběhne ve stávajícím areálu elektrárny a bude stát řádově desítky miliard korun. Během realizace nového zdroje budou všechny tři stávající bloky v provozu. Poté budou bloky 2 a 3 odstaveny. Čtvrtý bude provozován současně s novým zdrojem až do konce své životnosti,“ poznamenal dále František Strach.

Pro nový blok v lokalitě Ledvice se již podařilo získat státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny. Je vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu nové technologie spolu s demoličními výměry pro objekty, které musí ustoupit novému zařízení. Současně bylo vydáno kladné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) společnosti ČEPS ke stavbě nové linky 400 kV z rozvodny Chotějovice do rozvodny Vyškov, kterou bude výkon z bloku 660 MW z Ledvic vyváděn. „Během nedávno ukončené generální opravy bloku 4 byla v souvislosti s novým zdrojem vystavěna i nová redukční stanice pro dodávky tepla do lokalit Teplice a Bílina. Jakmile totiž půjdou bloky 2 a 3 do útlumu, převezme blok 4 veškerou výrobu a dodávky tepla pro výše zmiňované lokality,“ uzavřel František Strach, ředitel Elektrárny Ledvice.

 V současné době je již v souvislosti s výstavbou nového zdroje v Elektrárně Ledvice ukončena přeložka médií na viaduktu, spojující elektrárnu a úpravnu uhlí. V současné době probíhají před Elektrárnou Ledvice výkopové práce a přeložka surové vody. 
 

Elektrárna Ledvice byla postavena v letech 1966 – 69. Původně měla 5 bloků z toho čtyři o výkonu 110 MW a jeden o výkonu 200 MW. K 1. únoru 1994 byl ukončen provoz bloku č. 5 a k 31.12. 1998 skončil provoz blok č. 1 (200 MW). Tři bloky, s jejichž provozem se i nadále počítalo, pak prošly rozsáhlými úpravami. V letech 1992 – 94 byly u 110 MW bloků 2 a 3 vyměněny turbíny, dále k nim bylo přistavěno odsiřovací zařízení a byly opatřeny dalšími zařízeními, které mají vliv na příznivé nízké hodnoty emisí plynů i prachových částic v ovzduší. Úplně byly například rekonstruovány elektroodlučovače a v roce 1995 zde byl nainstalován nový vyhodnocovací systém měření koncetrací znečišťujících látek v ovzduší. V letech 1996 – 98 proběhla generální oprava turbíny bloku č. 4 a výstavba fluidního kotle, zkušební provoz celého zařízení byl pak zahájen 1. listopadu 1998. Další generální oprava bloku 4. probíhala od 14. dubna do 1. prosince 2007. Nové turbosoustrojí bylo přiřazeno k současnému relativně novému fluidnímu kotli z roku 1998, neboť původní turbína tehdy ještě nebyla na hranici své životnosti. Vše bylo vypočítáno tak, aby nová turbína po své instalaci rovnoměrně stárnula s fluidním kotlem. Jejich společná životnost bude do roku 2030-35. (zdroj: ČEZ, a.s.)

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chladicí věž pro nový blok v Ledvicích byla vytažena v rekordně krátkém časeChladicí věž pro nový blok v Ledvicích byla vytažena v rekordně krátkém čase (47x)
Pro nový nadkritický blok o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice se staví chladicí věž s přirozeným tahem o výšce 145 m. D...
Dodávka kotle pro nový superkritický blok v Elektrárně LedviceDodávka kotle pro nový superkritický blok v Elektrárně Ledvice (35x)
Obecně se říká, že kotel je srdcem každé tepelné elektrárny. A to nejen z důvodu, že generuje páru, která pohání ostatní...
Elektrárna Ledvice - úvod, historie (34x)
Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina.Postavena byla v le...