Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Projekt propojení maďarské a česko-slovenské tržní oblasti byl úspěšně zahájen

Projekt propojení maďarské a česko-slovenské tržní oblasti byl úspěšně zahájen

29. června 2011 byl na společném jednání zahájen projekt, jehož cílem je propojení maďarské a česko-slovenské tržní oblasti. Účastníci projektu, který navazuje na Memorandum o porozumění podepsané 30. května 2011 českými, slovenskými a maďarskými provozovateli přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR), organizátory denních trhů (OTE, OKTE, HUPX) a příslušnými národními regulačními úřady (ERÚ, ÚRSO, MEH), potvrdili cíl propojit výše uvedené národní trhy ve druhém čtvrtletí 2012 a vytvořili k tomu potřebnou projektovou řídicí strukturu.

První jednání všech účastníků projektu propojení maďarské a česko-slovenské tržní oblasti se uskutečnilo 29. června 2011 v Budapešti. Všechny participující strany zde vyjádřily zájem postupovat rychle a potvrdily nejen zmíněný společný cíl spustit propojení národních trhů ve druhém čtvrtletí 2012, ale i následné přípravy k připojení k trhu v regionu CWE v roce 2012. Účastníci dále stanovili důležité milníky projektu a vytvořili potřebnou projektovou strukturu pro efektivní řízení projektu. Projektový tým se sestává ze tří pracovních skupin, je řízen skupinou Project Management a dozorován Steering Committee. Zvolená projektová struktura respektuje role a zodpovědnosti jednotlivých účastníků v připravovaném propojení denních trhů s elektřinou.
Projektový tým projednal první návrh řešení, který bude dále rozpracován v jednotlivých pracovních skupinách. Navržené řešení bude plně kompatibilní s cílovým řešením jednotného denního trhu s elektřinou a přispěje k vytvoření vnitřního trhu s elektřinou v roce 2014, jak je požadováno Evropskou Radou. Účastníci projektu dále vítají účast ostatních zemí v tomto projektu. Z tohoto důvodu bude připravované řešení podporovat jednoduché rozšíření.
Manažer projektu, Zoltán Medveczki (ředitel HUPX), k tomu řekl: „Propojení denních trhů s elektřinou v západní a severní Evropě je vítáno všemi účastníky trhu. Zkušenosti ukazují, že integrace trhů přispívá k efektivnější alokaci přeshraničních kapacit a nárůstu likvidity na krátkodobých trzích s elektřinou, což vede k větší transparentnosti stanovování cen elektřiny. Zároveň to přispívá i k vyššímu zabezpečení dodávek elektřiny konečným zákazníkům při respektování jejich potřeb“.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (555x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
Rozvodna Karlín: nová energie pro PrahuRozvodna Karlín: nová energie pro Prahu (548x)
Pražská čtvrť Karlín roste jako z vody. Což je vlastně pravda, protože ničivá povodeň, která se přes něj převalila v roc...
Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (531x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...