Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Projekty ekonomické diplomacie: na energetický průmysl a strojírenství se zaměřuje 54 projektů.

Projekty ekonomické diplomacie: na energetický průmysl a strojírenství se zaměřuje 54 projektů.

Publikováno: 22.4.2017
Rubrika: Zajímavosti

Ministerstvo zahraničních věcí společně s dalšími institucemi zapojenými do tzv. společného nástroje financování ekonomické diplomacie ČR v lednu vybralo projekty na podporu ekonomické diplomacie, které podaly zastupitelské úřady České republiky v zahraničí v rámci první výzvy pro rok 2017. Z celkového počtu 320 návrhů bylo schváleno a doporučeno k realizaci celkem 240 projektů, z nichž celkem 54 projektů je zaměřených na energetický průmysl a strojírenství. Objem přidělených finančních prostředků na všechny projekty přesáhl 35 milionů korun. Další projekty bude možné schvalovat průběžně během roku 2017 na základě vyhlášení dalších výzev.

TYPY PROJEKTŮ EKONOMICKÉ DIPLOMACIE

Projekty ekonomické diplomacie představují jeden z nástrojů proexportní politiky ČR a pro české podniky představují zajímavou příležitost. Zapojením do těchto projektů mohou firmy snáze proniknout na zahraniční trhy, prezentovat své výrobky či služby v zahraničí a získat nejen zajímavé kontakty, ale také nové obchodní partnery. Proexportní akce realizované pod záštitou MZV mohou mít řadu podob. Ambasády mohou zorganizovat prezentaci firem, odborný seminář, konferenci, sektorově zaměřenou podnikatelskou misi nebo mohou zajistit účast firem na zahraničních veletrzích.

Mezi výhody, které zapojení do projektů ekonomické diplomacie českým firmám přináší, patří často jedinečná příležitost setkat se s významnými představiteli firem, podnikových asociací i státního sektoru v partnerské zemi. V řadě teritorií je velice obtížné tato setkání bez záštity české diplomacie zrealizovat. Přidanou hodnotou pro firmy jsou také cenné zkušenosti zastupitelských úřadů z teritoria a prestiž akce, kterou může zvýšit účast velvyslanců či zástupců ministerstev z ČR.

JAK FUNGUJE NOVÝ SYSTÉM?

Společný nástroj byl spuštěn v listopadu 2016. Cílem systému, jehož základem je efektivní mezirezortní spolupráce, je především koncentrace finančních zdrojů na podporu ekonomické diplomacie, zvýšení rozsahu a dopadu sektorové prezentace ČR amaximální synergie aktivit státní správy v oblasti vnějších ekonomických vztahů a ekonomické diplomacie. Z pomyslného společného fondu je možné financovat cílené exportní aktivity v zahraničí. Systém nově umožňuje také dlouhodobé financování konkrétního projektu a realizaci projektů během celého kalendářního roku (doposud bylo možné projekty realizovat pouze od února do října).

Ministerstvo zahraničních věcí ČR od nového systému očekává nejen významný nárůst objemu finančních prostředků určených na podporu aktivit ekonomické diplomacie a větší počet realizovaných projektů, ale také intenzivnější spolupráci s rezorty a institucemi, které se rozhodly do společného nástroje zapojit a které budou při přípravě a realizaci projektů úzce spolupracovat a komunikovat s ambasádami v zahraničí. Výhodou pro firmy je i cílená podpora ze strany rezortů a jejich know-how
v daném sektoru. 

JAK SE JAKO PODNIKATEL MŮŽETE O PLÁNOVANÝCH PROJEKTECH DOZVĚDĚT?

Jednou z možností je sledovat webové stránky MZV či konkrétního zastupitelského úřadu, kde je zveřejněna jak výzva pro podávání návrhů projektů, tak i přehled plánovaných projektů pro dané rozpočtové období. Cesta může vést také přes tzv. Klientské centrum pro export. Zde mohou podnikatelé konzultovat své plány s exportními specialisty MZV, kteří je případně mohou odkázat na zastupitelský úřad, který realizuje projekt relevantní pro jejich podnik. Nic však firmám nebrání v tom, aby přímo oslovily zastupitelský úřad v příslušné zemi, který jim upřesní termín realizace konkrétní akce a sdělí další podmínky pro zapojení českých exportérů do projektu. Podnikatelé se rovněž mohou obrátit na podnikatelské asociace a svazy, které zastupitelským úřadům s oslovováním firem pomáhají.

Na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí jsou aktuální informace k projektům ekonomické diplomacie (včetně seznamu projektů schválených pro rok 2017) zveřejňovány v sekci „ekonomika“: http://www.mzv.cz/ekonomika/cz/servis_exporterum/projekty_ekonomicke_diplomacie/index.html 

Projects of economic diplomacy. 54 projects are focused on the energy industry and mechanical engineering
The Ministry of Foreign Affairs, together with other institutions involved in joint funding instruments of the economic diplomacy of the Czech Republic, chose projects in January to promote this economic diplomacy, which was given to representation offices of the Czech Republic abroad as part of the first call for 2017. Of a total of 320 proposals, 240 projects were approved and recommended for implementation, of which a total of 54 projects are focused on the energy industry and mechanical engineering. The volume of the allocated funds for these projects exceeded 35 million crowns. Other projects may be approved throughout the course of 2017 following the announcement of further calls.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Projekty ekonomické diplomacie: na energetický průmysl a strojírenství se zaměřuje 54 projektů.Projekty ekonomické diplomacie: na energetický průmysl a strojírenství se zaměřuje 54 projektů.Projekty ekonomické diplomacie: na energetický průmysl a strojírenství se zaměřuje 54 projektů.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (893x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
Rumunsko: budoucí černomořská mocnost v energetice? Příležitosti pro český energetický byznysRumunsko: budoucí černomořská mocnost v energetice? Příležitosti pro český energetický byznys (368x)
Rumunsko leží v jihovýchodní Evropě, částečně na Balkánském poloostrově. Je to největší země v tomto regionu. S rozlohou...
Virtuální realita: umíme srozumitelně představit špičkové průmyslové technologie a složité projektyVirtuální realita: umíme srozumitelně představit špičkové průmyslové technologie a složité projekty (245x)
V srpnu 2018 zveřejnilo uznávané německé sdružení pro průmyslovou komunikaci a B2B marketing BVIK výsledky svého výzkumu...
Firemní zpravodajství