Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    První blok indické jaderné elektrárny Kudankulam byl uveden do garančního provozu

První blok indické jaderné elektrárny Kudankulam byl uveden do garančního provozu

Publikováno: 6.1.2015
Rubrika: Jaderné

Ruská a indická strana podepsaly 1. ledna 2015 dokument o předání prvního bloku JE Kudankulam do provozu. Tímto dnem začalo roční období garančního provozu této jaderné elektrárny. Po jeho úspěšném naplnění bude blok definitivně předán indické straně. Zároveň byl blok uveden do komerčního provozu a jím vyrobená elektrická energie začala proudit do indické energetické sítě dle fixního tarifu určeného indickými úřady.

Klíčová slova: JE Kudankulam, Indie

První blok JE Kudankulam je v současné době nejvýkonnějším jaderným blokem v Indii a odpovídá nejpřísnějším současným, tak zvaným „postfukušimským“ bezpečnostním parametrům. Blok byl napojen na indickou národní energetickou síť v roce 2013. Spuštění druhého bloku elektrárny se očekává na jaře letošního roku.

JE Kudankulam je budována za technické podpory Ruska v souladu s mezivládní dohodou z roku 1988 a jejím doplňkem z roku 1998. Zadavatelem projektu a operátorem elektrárny je Indická korporace pro jadernou energii. Realizaci dohody o výstavbě prvního a druhého bloku této elektrárny s reaktory VVER-1000 (každý o energetickém výkonu 1000 MW), zajišťuje skupina NIAEP-Atomstrojexport a z indické strany společnost NPCIL.

Mezi dodavateli zařízení pro první dva bloky JE Kudankulam figurují i české firmy, například Sigma Group, Arako, Vitkovice Machinery Group, Kabelovna Kabex a další. Výkonný viceprezident společnosti Rusatom Overseas, která je dceřinnou společností korporace Rosatom, Leoš Tomíček v této souvislosti poznamenal: „Jedná se o armatury, čerpadla, kabely a další produkci v celkové hodnotě přibližně jedné miliardy korun. Například společnost Kabelovna Kabex dodala pro dva bloky JE Kudankulam asi 2,5 tisíce kilometrů kabelů, společnost Arako 1,5 tisíc kilometrů regulačních armatur, zejména vlnovcových zpětných a uzavíracích ventilů. Počítáme s tím, že české společnosti budou našimi partnery i při realizaci dalších projektů. Jedná se o velice kvalitní a spolehlivé dodavatele.“

Výstavba JE Kudankulam byla uskutečněna na základě projektu AES-92, který  je plně v souladu s požadavky nejnovějších normativně-technických předpisů Ruské federace i IAEA a získal certifikaci, podle níž splňuje požadavky klubu evropských provozních organizací (EUR) pro jaderné elektrárny, budované pro roce 2000. Zásadní zvláštností projektu je realizace celé řady technických řešení, založených na kombinovaných bezpečnostních systémech, která doplňují tradiční systémy bezpečnosti.

Jelikož se JE Kudankulam nachází v seismicky aktivní oblasti jihovýchodní Asie, na obou blocích byly z preventivních důvodů nainstalovány systémy, které chrání elektrárnu před zemětřesením, tsunami, tornádem, uragánem a dalšími živelnými katastrofami. 

Na JE Kudankulam funguje také speciální zařízení pro odsolení mořské vody, které plně zabezpečuje potřeby technické vody pro elektrárnu. 

Na jaře roku 2014 podepsaly Rusko a Indie generální rámcovou dohodu o výstavbě druhé řady (třetího a čtvrtého bloku) JE Kudankulam a v prosinci 2014 smlouvy, které umožnily zahájení stavebních prací.

Pro informaci:

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom sdružuje více než 250 podniků, v nichž pracuje přibližně 190 tisíc lidí. Struktura společnosti je tvořena čtyřmi výzkumnými a výrobními komplexy: podniky jaderně-palivového cyklu, jaderné energetiky, vědeckovýzkumnými ústavy, flotilou jaderných ledoborců, jedinou svého druhu na světě a dalšími podniky. Rosatom je vlastníkem a operátorem deseti jaderných elektráren v Rusku, na nichž je v provozu celkem 33 bloků, které vyrábějí 16 procent z celkové produkce elektřiny v Ruské federaci. Rosatom zaujímá na světových trzích s jadernými technologiemi pozici lídra. V současné době uskutečňuje projekty výstavby 30 bloků jaderných elektráren, z nichž 22 jsou za hranicemi Ruska.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (544x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (516x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...