Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    První blok indické jaderné elektrárny Kudankulam již běží na 90 procent výkonu

První blok indické jaderné elektrárny Kudankulam již běží na 90 procent výkonu

Publikováno: 6.5.2014
Rubrika: Jaderné

Experti, kteří pracují na jaderné elektrárně Kudankulam, vybudované ve spolupráci s ruskou stranou v indickém státu Tamilnád na jihu země, úspěšně spustili první blok elektrárny na 90 procent výkonu.

Klíčová slova: jaderná elektrárna, Indie, Kudankulam

V současné době první blok generuje 900 MW elektrické energie do přenosové sítě na jihu Indie. Experti nyní prověřují, jestli zařízení a systémy bloku fungují bez problémů. Po získání nezbytných povolení od indického jaderného regulačního úřadu bude blok nastaven na plný výkon.

Spuštění prvního bloku JE s reaktorem VVER 1000 generace 3+ se uskutečnilo v červenci 2013 a v říjnu téhož roku byl poprvé připojen k síti. Synchronizace bloku proběhla úspěšně. Všechny systémy a zařízení prokázaly plnou funkčnost. Nyní se odborníci soustřeďují na jeho postupné připojování po etapách. V lednu byl blok spuštěn na 75 procent reaktorového výkonu.

Pro JE Kudankulam dodala zařízení desítka českých firem, mezi nimiž jsou Sigma Group, Arako, Vítkovice Machinery Group, Kabelovna Kabex a další.  Potvrdil to Leoš Tomíček, výkonný viceprezident společnosti Rusatom Overseas, dceřiné společnosti Státní korporace pro jadernou energii Rosatom. „Jednalo se o armatury, čerpadla, kabely a další zařízení za téměř miliardu korun. Například firma Kabelovna Kabex dodala 2,5 tisíce kilometrů kabelu, společnost ARAKO 1,5 tisíc kusů uzavírací a regulační armatury,“ uvedl Tomíček.

JE Kudankulam je budována s technickou podporou Ruska v souladu s mezivládní dohodou z roku 1988 a jejím dodatkem z roku 1998. Zadavatelem projektu a operátorem elektrárny je Indická korporace pro jadernou energii. Výstavba druhého bloku je v závěrečném stádiu. Je teď nejmodernějším projektem jaderné elektrárny ve světovém měřítku, který byl fyzicky spuštěn a je v provozu. Její první blok je nejvýkonnějším blokem v Indii.

„V elektrárně jsou zabudovány systémy pasivního odvodu tepla, které umožňují v případě mimořádných událostí automatické chlazení bez potřeby zapojení lidského faktoru. Systém se obejde bez energie, takže je zcela vyloučeno opakování situace, která se udála na JE Fukušima,“ uvedl Alexandr Kvaša, zástupce ředitele výstavby elektrárny Kudankulam. Kvaša zároveň zdůraznil význam lapačů taveniny aktivní zóny, které by i v případě vysoce nepravděpodobné těžké havárie zabránily roztavenému reaktoru proniknout do okolního prostředí. Na obou blocích jaderné elektrárny Kudankulam byly instalovány moderní aktivní a pasivní bezpečnostní systémy. Reaktorová nádoba je zabezpečená proti zemětřesení, tsunami, tornádu, uragánu nebo pádu letadla.

Součástí JE Kudankulam je systém výroby pitné vody odsolováním vody mořské, čímž je zabezpečena její celková spotřeba v elektrárně. Indická korporace pro jadernou energii vzala v úvahu klimatické podmínky v oblasti i potřeby rozvinutého zemědělství a rozhodla, že voda z místních vodojemů v elektrárně používána nebude. Místo toho vyprojektovala samostatné zabezpečení elektrárny pitnou vodou. Mořská voda je odsolena ve speciálním zařízení a poté putuje do systému přípravy vody pro technologické potřeby elektrárny, v němž jsou zabezpečeny všechny její potřebné chemické vlastnosti.

Ruská státní korporace pro jadernou energii Rosatom sdružuje více než 250 podniků, v nichž pracuje přibližně 190 tisíc lidí. Struktura společnosti je tvořena čtyřmi výzkumnými a výrobními komplexy: podniky jaderně-palivového cyklu, jaderné energetiky, vědeckovýzkumnými ústavy, flotilou jaderných ledoborců, jedinou svého druhu na světě a dalšími podniky. Rosatom je vlastníkem a operátorem deseti jaderných elektráren v Rusku, na nichž je v provozu celkem 33 bloků, které vyrábějí 16 procent z celkové produkce elektřiny v Ruské federaci. Rosatom zaujímá na světových trzích s jadernými technologiemi pozici lídra. V současné době uskutečňuje projekty výstavby 31 bloků jaderných elektráren, z nichž 22 staví za hranicemi Ruska.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (555x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (543x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...