Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    První blok indické JE Kudankulam se připravuje na předání zákazníkovi

První blok indické JE Kudankulam se připravuje na předání zákazníkovi

Publikováno: 4.2.2016
Rubrika: Jaderné

Na prvním bloku indické jaderné elektrárny Kudankulam končí poslední garanční zkoušky a blok je připravován na definitivní předání zákazníkovi. 30. ledna byl tento blok, postavený ruským Rosatomem, znovu připojen k indické přenosové soustavě a bylo zahájeno testování elektrických systémů bloku na výkonu.

Cílem této etapy plánovaných prací je potvrzení parametrů generátoru a budící soupravy. Zkoušky trvaly 48 hodin a skončily odpojením bloku od soustavy. Poté bude blok opět připojen k indické přenosové soustavě a postupně najede na nominální výkon.

Definitivní předání prvního bloku jaderné elektrárny Kudankulam zákazníkovi je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2016, kdy bude zakončen garanční provoz. Tento blok je již rok provozován a probíhají poslední testy, které potvrdí, že je plně způsobilý k samostatnému provozu indickými operátory.

V průběhu roku 2015 proběhla za pomoci odborníků z ruské korporace pro atomovou energii Rosatom první plánovaná odstávka pro výměnu paliva a běžnou údržbu. Zavážení čerstvého paliva bylo dokončeno 15. prosince a po nutné kontrole zařízení byla 21. ledna v aktivní zóně obnovena řetězová štěpná reakce. V rámci této odstávky získala indická obsluha bloku zkušenosti s tímto typem jaderných reaktorů, které jsou v Indii zatím ojedinělé, avšak které se mají stát nedílnou součástí indického energetického mixu. Výstavba dalších bloků s reaktory VVER-1000 je plánována jednak v lokalitě Kudankulam a také v další lokalitě.

Výstavba jaderné elektrárny Kudankulam probíhala pod vedením společnosti NIAEP-ASE, která má v rámci Rosatomu na starosti řízení výstavby a zahraniční projekty. Použité reaktory VVER-1000 mají prvky generace III+, k nimž patří například posílení role pasivních bezpečnostních systémů a vyšší účinnost výroby elektřiny. Oba bloky jaderné elektrárny Kudankulam splňují veškeré regulační požadavky ruských úřadů, doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii a také všechny požadavky organizace evropských provozovatelů jaderných elektráren EUR. Energetické spouštění prvního bloku JE Kudankulam bylo dokončeno v roce 2014 a 27. prosince 2014 byl blok předán do garančního provozu.

První blok JE Kudankulam zaujal redaktory nejstaršího amerického odborného magazínu o energetice, Power Engineering, a umístil se na druhém místě v soutěži Projekt roku 2014 v oblasti jaderné energetiky. První místo získal reaktor VVER-1000 v íránském Búšehru.

Mezi dodavateli zařízení pro první dva bloky JE Kudankulam figurují i české firmy, například SIGMA GROUP a. s., ARAKO spol. s r. o., VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, KABELOVNA KABEX a. s. a další. Například společnost KABELOVNA KABEX dodala pro dva bloky JE Kudankulam asi 2,5 tisíce kilometrů kabelů, společnost ARAKO 1,5 tisíce kusů uzavíracích armatur, zejména vlnovcových ventilů.

Pro informaci

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 250 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 17 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě.

Rosatom zaujímá přední pozici na světovém trhu s jadernými technologiemi. Desetileté portfolium exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2015 hodnotu 110 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (556x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (539x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...