Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Defektoskopie    Rentgenodifraktometrické hodnocení dokonalosti supravodivé keramiky

Rentgenodifraktometrické hodnocení dokonalosti supravodivé keramiky

Publikováno: 14.9.2013
Rubrika: Defektoskopie

V příspěvku je řešena problematika nedestruktivního testování zrn vzorku supravodivé keramiky připravených metodou ekologicky a energeticky výhodnou vysokoteplotní samošířící se syntézou, (SVS, SHS) objevenou A.G.Meržanovem a I.P. Borovinskou v roce 1989. Metodou lze připravit jakoukoliv vysokoteplotní keramiku, využívanou zvláště na ochranu družic a přistávacích modulů, případně raketoplánů. Metodou lze vyrábět s velkými úsporami energie proti stávajícím metodám vysokoteplotní keramiku jako jsou karbidy, nitridy, boridy, silicidy, hydridy, chalkogenidy, intermetalidy a oxidy. Poněvadž jejich vlastnosti závisí na dokonalosti krystalových zrn, vzniká otázka, jak jsou zrna dokonalá a jak jednoduše dokonalost popsat. Je navržená jednoduchá metoda hodnocení dokonalosti zrn keramiky rentgenovou difrakcí a určena dokonalost supravodivé keramiky oxidu yttriumbariumměďnatého (YBa2Cu3O7-x).

PDF ke stažení zde.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“ (34x)
uvedl Doc. ing. Pavel Mazal, CSc., prezident České společnosti pro nedestruktivní testování....
Význam a nenahraditelnost vizuální kontroly při kvalifikaci procesu svařování (29x)
V příspěvku jsou prezentovány výsledky nedestruktivních zkoušek provedených v rámci kvalifikace procesu svařování obvodo...
Detekce únavového poškozování v konstrukčních materiálech využitím metody akustické emise (23x)
Článek se zabývá monitorováním cyklické degradace konstrukčních materiálů ve vysokocyklové oblasti využitím nedestruktiv...
Firemní zpravodajství