Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Reportáž: Elektrizační soustava 2018, rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány

Reportáž: Elektrizační soustava 2018, rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány

Publikováno: 16.10.2018
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Dne 7. července byl zaznamenán zvýšený přesun aut z různých energetických společností Čech a Slovenska. Pravdou je, že na silnicích potkáváme často auta s označením energetických společností. Toto však bylo zvláštní. Nejednalo se o pracovní auta s dráty a lidmi v pracovních stejnokrojích. Tato auta byla řízena lidmi v košilích, někdy i kravatách. Navíc, všechna auta směřovala do jednoho místa v kraji Vysočina, a tím byla malá obec Valeč. Přijelo mnoho aut, a to i přesto, že pro mnohá auta bylo nutné zdolat záludnou D1 a vystavit tak přepravované osoby zvýšenému stresu a natřásání. Některá auta volila lepší cesty mimo D1, ale při objížďkách objížďky na tom taky moc dobře nebyla. Co jen to všechny táhlo do Valeče? Byl to přeci 10. ročník konference „Elektrizační soustavy 2018“. Vypadalo to, jako by se malá obec na dva dny stala významným centrem české a slovenské energetiky.

Podle wikipedie lze význam slova „konference“ vyjádřit jako „kratší diskusní setkání kompetentních osob k určitému tématu, může být jednorázové nebo periodické“. Určitě každá konference začíná jako jednorázová a mnohdy jako jednorázová taky zůstane, a to i přes snahu pořadatelů. Konference „Elektrizační soustava“ si však našla své posluchače i přednášející, a tak není divu, že se jedná o periodickou konferenci, která letos pořádala již 10 ročník. Přitom se nejedná o žádnou komorní konferenci. Také místo konference Hotel Zámek Valeč je důstojným prostředím pro konferenci takového významu. Pokud má na konferenci zaznít diskuse, nejlépe se diskutuje u dobrého pití a jídla, a to je zde již tradičně ve velmi vysoké kvalitě. Proto není divu, že takové diskuse u některých diskusních skupin končí později, nebo též lze říci v brzkých ranních hodinách. Možná to „brzkých“ by se dalo také vynechat a nahradit slovem „pokročilých“.

7. až 8. června se zde sešlo několik stovek odborníků z Čech a Slovenska. Přenos a rozvod elektrické energie není lokální problematika jednotlivých energetických společností, ale je významně ovlivněn děním v Evropě. Proto je zde dáván dostatečný prostor pro plány a vize, jejichž plnění lze očekávat v příštích desetiletích. Ano, zní tu témata a plány, které starší účastníci už asi nebudou mít možnost dokončit. Energetika už je mnohdy taková, co jedni začínají druzí dokončují. Proto je tak důležité, aby byly jasné cíle a způsoby, jakými ty cíle lze naplnit. Proto zde zazněla také přednáška Tomáše Malatinského, (poradce ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) o probíhajících a chystaných legislativních změnách pro elektroenergetiku. Tato přednáška zaslouženě vzbudila velký zájem. Byl také zmíněn obecný úbytek odborníků, a to nejen v energetice. Návaznost na evropskou přenosovou soustavu a plány modernizace a dalšího rozvoje přenosových sítí byly prezentovány od zástupců vedení společnosti ČEPS a SEPS. Zazněly zde úkoly, které bude energetika řešit i po roce 2030. Zejména výstavba nových linek a rozvoden představuje v současné době velký problém. O tom, jak se to daří zvládat ČEPSu informoval Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva, ČEPS, a. s. Koncepci rozvoje přenosové soustavy představil Zdeněk Hruška, ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce přenosové soustavy, ČEPS, a. s. Obdobně jsem dostali informace o připravovaných a probíhajících investičních akcích ve slovenské přenosové soustavě, které přednesl Filip Zeman, SEPS, a. s. Jedná se o důležité informace, které mají zásadní vliv na zajištění spolehlivého provozu celé naší elektrizační soustavy. Rozvoj elektrizační soustavy se musí dělat na základě analýzy trendu spotřeby a vývoje celé energetiky. Podporovaný směr vývoje elektroenergetiky v Evropy, zapříčinil přechod od centrální výroby elektrické energie k decentrálním zdrojům. To významně ovlivňuje celou elektrizační soustavu. Proto přednáška na téma „ČEPS a dostupná data o chování účastníků trhu“ kterou přednesl Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie, ČEPS, a. s. Ondřej Mamula a David Hrycej, CIIRC, významným způsobem zapadá do této problematiky. Energetika není jen o výstavbě drátů a zdrojů, je to zejména o řízení a ekonomickém využívání stávajících systémů. Svůj pohled na současný stav věci, ale i na očekávaný budoucí přednesli Petr Rokůsek, zakladatel Nano Energies, a Stanislav Chvála, ředitel Strategie a rozvoje, Nano Energies v přednášce „Agregátor flexibility a pohled na budoucí vývoj energetiky“. Přesto, že energetika je stále považována za konzervativní obor, je vybavena špičkovými řídícími systémy, které jsou navzájem propojené s celou řadou provozních technologií. Automatizace je důležitá zejména při řízení a zpracování dat. To vyžaduje rozsáhlé datové sítě a tak je nutné zajistit jejich kybernetickou bezpečnost. Na téma kybernetické bezpečnosti jsme si vyslechli přednášku s názvem „Kybernetická a prevádzková bezpečnosť energetických systémov – nová výzva“, kterou přednesl Juraj Koreň, ředitel, Sprecher Automation, s.r.o. Byla to zajímavá a určitě inspirující přednáška. Do kategorie klasických přednášek o výstavbě elektrického vedení lze zařadit přednášku s názvem „Kvalita výroby ocelových konstrukcí v energetice, výrobní dozor, přejímka ocelových konstrukcí u výrobce investorem s testy a účinnost přejímky ocelových konstrukcí na stavbě“, kterou přednesl Marián Bartoš, SPIE Elektrovod, a. s. Přes toto zařazení do „klasických přednášek“ byl obsah přednášky poutavý a poukázal na nutnost kvalitního dozoru při výrobě a výstavbě. Vše bylo dokumentováno na poutavých záběrech výstavby vedení v zahraničí, a to ve velmi obtížných podmínkách. V závěru konference byly představeny investiční záměry společností ČEPS v přednášce „Investiční program ČEPS, a.s.“, kterou přednesl Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku, ČEPS, a. s., za společnost ČEZ Distribuce, a.s, zde vystoupil Pavel Macháček, vedoucí odboru Podpora Rozvoje, ČEZ Distribuce, a. s. s přednáškou „Plánování a rozvoj distribuční soustavy, Realizace akcí“ a závěr zazněla přednáška „Strategie a investice v E.ON Distribuce, a. s.“ kterou přednesl Libor Kolář, Head of Strategic Projects, E.ON Distribuce, a. s.

Jak nejlépe zhodnotit celou konferenci. Myslím si, že je to velmi obtížné. Zaznělo zde spousta témat, a to i z rozdílných oborů. To, že na tuto konferenci přijede velký počet posluchačů svědčí o tom, že tato konference je zdrojem informace a poučení pro mnohé pracovníky ale i dodavatele pro elektroenergetiku. Důležitým ukazatelem jsou i diskuse a dotazy na přednášející. Mnoho přednášek vzbudilo velký ohlas i dlouhé diskuze. Diskuze vždy patří ke koření konferencí. Diskutovalo se ve dvojicích, nebo i v početnějších skupinách. Některé diskuze byly zaměřeny spíše na osobní rovinu, ale jak už to bývá i tyto diskuze se často stáčely do profesní tématiky. Při velké konferenci jsou vždy příležitosti upevnit stávající nebo navázat nové profesní vztahy. Vždyť mnoho z nás ani nemá možnost se jinde potkat.

Ale nejen prací je člověk živ. Já bych se spíše přiklonil k názor, že člověk je živ z dobrého jídla a pití. Na druhou stranu přemíra jídla a pití taky zabíjí, ale kdo by tu chtěl žít navěky. Dobré jídlo a pití se tu našlo téměř na každém kroku. Na své si přišli milovníci opravdu dobré kuchyně. Zejména při večerním rautu si každý mohl vybrat. Od zeleninových salátů až po různé masité pokrmy včetně grilovaného selátka. Pouhé ochutnání všech dobrot nebylo v silách většiny jedinců a zvládli to opravdu jen ti trénovaní. Dobré jídlo doplnilo i dobré pití z moravských vinných sklepů. Vše se dalo konzumovat za zvuku lidové muziky. Velkého zájmu se těšilo i místní relaxační centrum. To přišlo vhod zejména po přednáškách, kdy po dlouhém sezení bylo vhodné nechat zregenerovat tělesnou schránku. Příjemná byla i plavba v některém z bazénů a posezení ve vířivce pod širým nebem.

Co na závěr dodat. Lze jen pochválit výkon všech přednášejících a také volbu témat přednášek i jejich obsahu. Sdělené informace byly přínosem pro všechny posluchače. Nyní můžeme získané informace zpracovat a těšit se zase na další 11. ročník konference „Elektrizační soustava 2019“.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Elektrizační soustava 2018Elektrizační soustava 2018Elektrizační soustava 2018Elektrizační soustava 2018

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (696x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (694x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (682x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...