Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Rumunsko: budoucí černomořská mocnost v energetice? Příležitosti pro český energetický byznys

Rumunsko: budoucí černomořská mocnost v energetice? Příležitosti pro český energetický byznys

Publikováno: 4.1.2019
Rubrika: Zajímavosti

Rumunsko leží v jihovýchodní Evropě, částečně na Balkánském poloostrově. Je to největší země v tomto regionu. S rozlohou 238 tis. km² je asi třikrát větší než Česká republika. V Rumunsku žije cca 20 mil. obyvatel. Od roku 1990 však jejich počet postupně klesá, což je způsobeno jednak demografickým úbytkem, ale také tím, že mnoho obyvatel po pádu železné opony z Rumunska vycestovalo, a to především za prací.

Rumunsko dlouhodobě patří mezi tradiční obchodní partnery českých firem. Nesmíme zapomenout, že tato členská země EU je nejen jednou z evropských zemědělských velmocí, ale že průmyslová základna a navazující odvětví zde vznikala již ve 20. a 30. letech minulého století. Potřeba postupné modernizace průmyslových závodů, energetických komplexů, zpracovatelských závodů a dopravní infrastruktury jsou proto silným magnetem pro zahraniční investory a exportéry, včetně českým firem.

Současný ekonomický vývoj je v Rumunsku stabilní a je poháněn hlavně fiskálním uvolněním, zlepšením situace na trhu práce a vlastní spotřebou domácností. Vliv na jeho vysoký růst mají všechna průmyslová odvětví a pochopitelně i investice včetně přímých zahraničních investic. Země disponuje kromě strategické polohy i stále silnějším a stabilnějším podnikatelským prostředím. Hlavními riziky jsou některá nedotažená fiskální opatření a nízké čerpání fondů. Problémy může do budoucna způsobit rostoucí inflace. Přetrvává rovněž jistá míra místní byrokracie.

Klíčovou roli v hospodářské a bezpečnostní politice Rumunska hraje energetika. Jsme zde svědky přechodu od tradičních pilířů energetického odvětví, jako jsou uhelné elektrárny, které jsou hlavním výrobcem elektřiny, a pobřežních polí, které jsou významným poskytovatelem ropy a plynu, k jiným odvětvím energetiky. Je zřejmé, že tato balkánská země usiluje díky své strategické poloze a sílící ekonomice o pozici černomořské energetické mocnosti. Rumunsko dbá o vlastní národní a energetickou bezpečnost kromě jiného prohlubováním svých vztahů s USA jako svým strategickým partnerem.

Zdejší síť plynovodů a ropovodů a přenosová síť elektrické energie je na území Rumunska dobře rozvinuta, ale chybí jí napojení do sousedních států a panevropská napojení. Rumunsko se proto aktivně zapojuje do mezinárodních projektů, jako je např. projekt Trojmoří nebo plynovod BRUA. Tato země rovněž usiluje o napojení sítí na Moldavsko, Srbsko nebo Bulharsko, kde hledá nová odbytiště. Neméně zajímavý je projekt Rumunská brána, díky němuž by se mohlo Rumunsko stát regionálním centrem spojujícím Východ a Západ a ve kterém by se mohly úspěšné realizovat investiční projekty zhodnocující geografické a ekonomické přínosy Rumunska. Např. těžba zemního plynu z Černého moře a rozšíření infrastruktury prostřednictvím projektu BRUA by mohly být způsobem, jak zlepšit energetickou bezpečnost Rumunska a posílit jeho regionální úlohu.

Rumunsko má potenciál a chce rozšířit svůj vliv v regionu. Nezbytná je hlavně diverzifikace ve výrobě elektřiny po vzoru západní Evropy. V současné době prochází úpravou energetická strategie Rumunska na období let 2016-2020, resp. 2030, která je zpracována na základě analýz a na kvantitativním modelování založeném na posouzení makroekonomických a průmyslových dopadů, zaměstnanosti, energetických scénářů a dalších.

Pro uvedené období bylo vygenerováno pět hlavních oblastí:

  1. zachování vyváženého a diverzifikovaného mixu zdrojů energie;
  2. infrastruktura a dodávky zemního plynu;
  3. úloha biomasy při vytápění domácností;
  4. vysoce účinná kogenerace a modernizace zařízení SACET (výrobci kombinované výroby tepla a elektřiny pro ústřední vytápění);
  5. zvýšení energetické účinnosti budov a boj proti energetické chudobě.

Mezi nejperspektivnější obnovitelné zdroje v Rumunsku patří vodní a větrná energie. Podíl elektřiny vyrobené ve vodních elektrárnách dosahuje v závislosti na počasí až 30 % celkové produkce. V České republice je nejvíce známá vodní elektrárna Železná vrata, a to i kvůli zde žijící české menšině v rumunském Banátu. Nejvíce projektů se zatím realizovalo v oblasti větrné energie, neboť Rumunsko má velmi dobré podmínky zvláště v přímořské části. Podpora produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je postavena na tzv. systému zelených certifikátů.

Hodnota rumunského energetického trhu s převahou zahraničního kapitálu se dnes odhaduje na 30 mld. EUR. Nezbytné investice do energetiky mohou do roku 2035 dosáhnout až 100 mld. EUR.

V rumunském energetickém sektoru působí mnoho českých firem. Vedoucí postavení má společnost CEZ Romania. Zdroje skupiny ČEZ v Rumunsku disponují instalovaným elektrickým výkonem 622 MW. V portfoliu energetických zdrojů, které využívá skupina ČEZ, mají své nezastupitelné místo právě obnovitelné zdroje. Její dvě větrné farmy s celkovým instalovaným výkonem 600 MW jsou dnes největším projektem svého druhu v Evropě a jejich produkce představuje podíl zhruba 10 % na rumunském trhu energie z obnovitelných zdrojů. Působení ČEZ pochopitelně v Rumunsku otevírá příležitosti také dalším českým firmám. 

Pojďme však k tomu, co české podnikatele nejvíce zajímá, tedy k perspektivním oborovým příležitostem v energetice. Mezi strategické investice v Rumunsku patří hlavně dostavba reaktorů 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Cernavodă, rozvoj vodní akumulační elektrárny Tarniţa-Lăpuşteşti a rozšíření propojovací kapacity na využití zemního plynu z ložisek Černého moře.

Další příležitosti pro české firmy se jeví v oblastech rekonstrukce a modernizace stávajících energeticky neefektivních elektráren, nebo dobíhajících projektů větrných elektráren. Jsou zde ale i možnosti v rámci projektů na zvyšování energetické účinnosti, na kogenerační jednotky, obnovitelné zdroje energie, vodní elektrárny, na modernizaci a výstavbu rozvodných páteřních sítí, atd. Rumunsko věnuje pozornost také investicím na ochranu životního prostředí a modernizaci uhelných elektráren, to vše v souladu s požadavky EU.

S ohledem na rozvoj energetického sektoru a přilákání zahraničních investorů Rumunsko organizuje četná setkání, mezinárodní odborné konference, semináře a další aktivity. Rovněž Velvyslanectví České republiky v Bukurešti se snaží přiblížit rumunský energetický trh českým podnikatelům. Jednou z pravidelně organizovaných akcí velvyslanectví je seminář k energetice Round Table on Energy Sector Investment and Business Opportunities, který proběhl 23. října 2018 v Bukurešti. Hlavním cílem těchto aktivit je vytvořit potřebnou platformu pro dialog i výměnu zkušeností a kontaktů.

Rumunsko je pro nás tradičním obchodním partnerem. Drží si 15. příčku ve vzájemném zahraničním obchodě, přičemž celkový obrat loni překročil suverénně hranici 4 mld. EUR. Ekonomické vztahy jsou velmi čilé, přičemž řada českých firem a výrobků má v zemi stále dobrý zvuk. České firmy mají o Rumunsko zájem, což dokládá i působení přibližně tisícovky našich subjektů v zemi. Česká republika je rovněž významným investorem a v pořadí největších zahraničních investorů zaujímá 10. místo s celkovou výší investovaného kapitálu více než 1,35 mld. EUR.

Pro Rumunsko je stejně jako pro Českou republiku letošek velice významný. Země si totiž připomíná 100 let od svého velkého sjednocení. Kromě toho je pro Rumunsko rokem, kdy se aktivně připravuje na převzetí šestiměsíčního předsednictví v Radě EU (od 1. ledna 2019).

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Pohled na část hydroenergetického komplexu ReşitaVětrný park Fantanele – Cogealac s celkovým instalovaným výkonem 600 MWHydroenergetický systém nazývaný zkráceně Reşita se nachází v regionu Caras Severin poblíž města Reşita (cca 30 km od srbských hranic)Foto z výstavby Fantanele – Cogealac

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (789x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
„Nechceme být pasivním příjemcem změn,“„Nechceme být pasivním příjemcem změn,“ (357x)
říká v rozhovoru pro All for Power Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS. Energetika prochází rozsáhlý...
Doosan Škoda Power dodá první parní turbínu do Spojených států americkýchDoosan Škoda Power dodá první parní turbínu do Spojených států amerických (257x)
Plzeňský výrobce parních turbín Doosan Škoda Power uzavřel na konci loňského roku kontrakt na dodávku parní turbíny pro ...