Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Seznamte se: Skupina ÚJV

Seznamte se: Skupina ÚJV

Publikováno: 13.2.2018
Rubrika: Jaderné

Skupina reprezentuje unikátní spojení čtyř společností, více než tisícovky zaměstnanců a vysoce specializovaných technologických pracovišť v Řeži, Plzni, Brně a v Praze. Společnosti Skupiny ÚJV už desítky let pracují ve službách bezpečné a spolehlivé energetiky, průmyslu a nukleární medicíny. Služby jsou zaměřeny na podporu provozu energetických zdrojů a dalších investičních celků, materiálové inženýrství, projekční a inženýrské činnosti, výrobu speciálních zařízení a výzkum a vývoj, zejména v oblasti jádra.

ÚJV Řež, a. s.

Lídr a 100% vlastník společností, tvořících Skupinu ÚJV. Jako nástupce Ústavu jaderného výzkumu (založen v roce 1955) patří už více než 60 let ke špičce technologických pracovišť u nás i v evropském kontextu. Zázemí zkušených odborníků a specializované technické infrastruktury umožňuje společnosti soutěžit o komplexní zakázky na národní i mezinárodní úrovni. Ústav je členem Skupiny ČEZ.

Produkty a služby ÚJV Řež jsou soustředěny především na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, zejména jaderných, chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání s radioaktivními a jinými odpady a na projektování a související inženýrské činnosti.

V oblasti nukleární medicíny společnost vyvíjí, vyrábí a distribuuje vlastní radiofarmaka a provozuje tři centra pro pozitronovou emisní tomografii (PET).

Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ)

Výzkumná organizace, založená v roce 2002 je zaměřena na výzkum, vývoj a inovace v energetice, zejména jaderné. Disponuje jedinečnou infrastrukturou, která zahrnuje i výzkumné jaderné reaktory LVR-15 a LR-0, technologické smyčky a sondy. Díky tomu se může účastnit náročných mezinárodních vědecko-výzkumných projektů. Mezi významné aktivity společnosti patří například zapojení do výstavby nového materiálového výzkumného reaktoru Jules Horowitz ve Francii, účast na mezinárodním projektu prvního fúzního reaktoru ITER nebo zapojení do 7. rámcového programu EU a grantových projektů ČR.

Významné rozšíření experimentálních možností a výzkumné infrastruktury přinesla realizace investičního projektu Udržitelná energetika (SUStainable Energy, SUSEN), dokončeného v roce 2017 v Řeži u Prahy a v Plzni v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem SUSEN je přispět k bezpečnému a dlouhodobě udržitelnému provozu stávajících energetických zařízení, zejména jaderných elektráren druhé a třetí generace. Unikátní technologie hodnocení materiálů umožňují hledat technická řešení také pro reaktory generací III+, IV (GIV) a jadernou fúzi.

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o (ÚAM Brno)

Na vzniku společnosti v roce 1959 měla zásadní podíl spolupráce tehdejší společnosti Vítkovice s Vojenskou akademií v Brně, zaměřená na řešení úkolů, přesahujících běžné znalosti projektantů a konstruktérů. Kombinace znalostí z oborů mechaniky těles a materiálového inženýrství ÚAM Brno uplatňuje hlavně při hodnocení mezních stavů pevnosti konstrukcí, nádrží a potrubí, řízení životnosti namáhaných zařízení a konstrukcí v energetice, petrochemii a dalším průmyslu, při statických, dynamických a únavových zkouškách vzorků i reálných konstrukcí, analýzách mezních stavů, inspekčních prohlídkách a stanovování zbytkové životnosti zařízení.

Zkušební laboratoř č. 1228 provádí akreditovaná i neakreditovaná měření vibrací, teplot, hmotnosti a síly, tlaku, krouticího momentu zbytkového pnutí nebo zkoušky tenzometrické. Společnost také řeší řadu výzkumných a vývojových úkolů v rámci národních i mezinárodních grantů.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň)

Základ infrastruktuře společnosti položily v roce 1907 chemické, metalografické a mechanické laboratoře tehdejšího výzkumného ústavu ŠKODA. Mezi současné aktivity společnosti patří výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení, komplexní řešení problematiky testování silničních a kolejových vozidel, výpočty v oblasti pevnosti, dynamiky, únavového poškození, aerodynamiky a termomechaniky a výzkum a vývoj žárových nástřiků pro prvovýrobu i renovace, včetně jejich průmyslových aplikací.

Z podkladů ÚJV Řež, a.s.

Learning about: ÚJV Group
It represents a unique combination of four companies, more than one thousand employees, and highly specialised workplaces in Řež, Plzeň, Brno and Prague. For decades now the companies of the ÚJV Group have been working in services of a safe and reliable energy sector and nuclear medicine. The services focus on support for the operation of energy sources and other investment units, materials engineering, project and engineering activity, production of special equipment, and research and development in the nuclear field in particular.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
ÚJV Řež - Polohorké komoryCVŘ - SUSEN - technologie LOCADynamická zkušebna VZÚ PlzeňMomentka ze zkušební laboratoře ÚAM Brno

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (555x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (543x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...