Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    ŠKO-ENERGO dokáže zabránit poklesům napětí ve ŠKODA AUTO

ŠKO-ENERGO dokáže zabránit poklesům napětí ve ŠKODA AUTO

Publikováno: 7.11.2019
Rubrika: Zajímavosti

Společnost ŠKO-ENERGO, s. r. o. vyřešila problém se stále četnějšími poklesy a krátkodobými výpadky v sítích vysokého napětí, které mají za následek výpadky řídicích systémů a robotických linek v provozech lakovny ve ŠKODA AUTO, a.s. Nové zařízení UGS v mladoboleslavském závodě již prošlo etapami zkušebního provozu a vykazuje stoprocentní účinnost. Tento projekt je z hlediska svého využití jako krátkodobého záložního zdroje pro tak velký výkon pohonů a spotřebičů v průmyslovém závodě vůbec prvním v Evropě a je další inovací společnosti ŠKO-ENERGO.

V posledních letech přibývá poklesů napětí jak v distribuční síti vysokého napětí 110 kV, tak i v přenosové soustavě 400 kV. Jednou z příčin jsou připojované obnovitelné energetické zdroje do sítě nebo například klimatické vlivy. Následky poklesů jsou pro společnost ŠKODA AUTO zásadní, protože způsobují v její výrobě výpadky řídicích systémů a s ohledem na automatizaci výroby také výpadky robotických linek. ŠKODA AUTO vybrala jako prioritní pracoviště lakovny v Mladé Boleslavi a v Kvasinách, kde se ztráty ve výrobě z kapacitních důvodů dohánějí nejobtížněji.

„Poklesy napětí a zálohování výrobních zařízení automobilky se v posledních dvou letech staly důležitým tématem a úkolem, se kterým se ŠKODA AUTO obrátila právě na naši společnost jako na partnera energetických dodávek a služeb. Naše know-how jsme propojili s návrhy expertů za společnosti E.ON ČR, s.r.o., konkrétně s její dceřinou firmou Local Energies a.s., jako dodavatelem a investorem zařízení. Výsledkem této spolupráce byl návrh unikátního záložního zdroje UGS na bázi superkondenzátorů. Toto zařízení je schopné dodat potřebnou energii v případě krátkodobého poklesu napětí a udržet hladinu napětí na nominální hodnotě,“ upřesňuje jednatel společnosti ŠKO-ENERGO Ing. Tomáš Kubín s tím, že odborníci ze společnosti E.ON byli schopni reagovat na naše konkrétní potřeby a vyřešili je inovativním způsobem.

Původně se zvažovalo několik technologických návrhů, ale právě zařízení UGS bylo vyhodnoceno jako nejlepší řešení z technologického i ekonomického hlediska. Zkušební provoz zařízení v lakovně M17 v Mladé Boleslavi začal v červenci 2018 a potvrdil, že zařízení vykazuje 100% účinnost a spolehlivost. V prvním kvartálu roku 2019 bylo v síti vysokého napětí 22 kV zaznamenáno celkem 5 poklesů napětí, přičemž ani jednou nedošlo na zálohovaných zařízeních lakovny k přerušení výroby. Na základě zkušeností z minulých let a průměrného počtu poklesů napětí v síti se díky inovativním UGS jednotkám sníží roční ztráty výroby o 365 minut v lakovně v Mladé Boleslavi a o 222 minut v lakovně v Kvasinách. Tomu odpovídá odhadovaná úspora více než 740 nalakovaných karosérií, které by jinak byly nevyrobené a musely by být lakované v jiných lakovnách koncernu VW nebo v mimořádných směnách, a to se značnými vícenáklady.

„Společně se ŠKO-ENERGO plánujeme významně zvýšit stabilitu sítě v našich závodech. Projekt UGS je tak důležitým krokem, díky kterému zajistíme, aby krátkodobé poklesy v síti velmi vysokého napětí neohrožovaly ani naše řídicí systémy, ani relevantní části výrobních procesů,“ říká člen představenstva ŠKODA AUTO pro oblast výroby a logistiky Dr. Michael Oeljeklaus.

Zařízení rozpozná pokles napětí do 10 milisekund a do dalších 10 milisekund přepne zařízení na čerpání záložní elektrické energie z UGS, přičemž je schopno dodat výkon 1 MW až po dobu 1,5 sekundy. Tomu odpovídá celkové množství energie 1,5 MJ. Další UGS jednotka byla instalována v lakovně v Kvasinách v červenci 2019. Její účel je stejný, jen její výkon je poloviční oproti jednotce v Mladé Boleslavi, tedy 0,5 MW, její celková kapacita je 1 MJ a zařízení je schopna zálohovat po dobu dvou vteřin.

„Jednotka UGS je naprosto unikátní technologie na bázi superkondenzátorů. Jde o vůbec první zařízení tohoto druhu v Evropě, které je v ostrém provozu u koncového zákazníka, což nás samozřejmě velmi těší. Princip fungování je vlastně jednoduchý, ale stoprocentně funkční a účinný. Ultrakapacitor se dokáže v řádu desítek milisekund aktivovat do plného výkonu, a překlenout tak krátkodobý pokles napětí,“ vysvětluje Martin
Záklasník, generální ředitel skupiny E.ON v ČR.

Svými unikátními projekty dokazuje společnost ŠKO-ENERGO, že v komplexnosti energetických služeb dodávaných automobilce skutečně dokáže posouvat své limity a hledat nová řešení. Ostatně špičkové technologie a inovace provázejí ŠKO-ENERGO celou její téměř pětadvacetiletou existenci. Samo zprovoznění nové teplárny ŠKO-ENERGO v roce 1999 bylo inovativním projektem a nejvýznamnějším českým projektem AIJ Kjótského projektu v České republice. Výraznou inovací bylo například v roce 2016 zprovoznění unikátního projektu elektrokotle na ukládání elektrické energie, rovněž ve spolupráci s E.ON. Projekt elektrokotle označovaný jako Power to Heat byl prvním v průmyslové energetice v České republice a ŠKO-ENERGO se díky němu začala podílet na zajištění stability přenosové soustavy ve spolupráci s ČEPS, a.s. Tři roky od spuštění unikátního elektrokotle si ŠKO-ENERGO připisuje další technické prvenství v inovacích v podobě UGS. A před sebou má další výzvy pro nadcházející období. „Právě jsme začali podnikat první kroky na cestě k bezuhlíkaté výrobě elektřiny a tepla. Znamená to kompletní rekonstrukci fluidních kotlů na stoprocentní spalování biomasy. Po více než dvacetiletém provozu naší teplárny tak stojíme na prahu nové etapy zvané „COneutralita“,“ dodává jednatel společnosti ŠKO-ENERGO Ing. Jaromír Vorel.

Slavnostního zprovoznění ultrakapacitoru se zúčastnili zástupci společností Š KODA AUTO (předseda představenstva Bernhard Maier, člen představenstva ŠKODA AUTO Dr. Michael Oeljeklaus), vedení ŠKOENERGO (Ing. Tomáš Kubín, Ing. Jaromír Vorel) a samozřejmě také dodavatelé špičkových technologií pro tento projekt ze skupiny E.ON Česká republika (za vedení Martin Záklasník).

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Projekt UGS je řešením poklesů v síti vysokého napětí, které způsobují výpadky řídicích systémů a robotických linek v lakovnách ŠKODA AUTO. Zařízení je výsledkem spolupráce ŠKO-ENERGO a Local Energies, člena skupiny E.ON. (Zdroj: ŠKO-ENERGO)Unikátní zařízení UGS na bázi superkondenzátorů je z hlediska využití jako krátkodobého záložního zdroje pro tak velký výkon pohonů a spotřebičů v průmyslovém závodě vůbec prvním svého druhu v Evropě. (Zdroj: ŠKO-ENERGO)Jednotka UGS byla v Mladé Boleslavi instalována v červenci 2018 a prošla etapami zkušebního provozu, který potvrdil 100% účinnost a spolehlivost. (Zdroj: ŠKO-ENERGO)Zařízení UGS instalované v Mladé Boleslavi rozpozná pokles napětí do 10 milisekund a do dalších 10 milisekund přepne zařízení na čerpání záložní elektrické energie z UGS, přičemž je schopno dodat výkon 1 MW až po dobu 1,5 sekundy. (Zdroj: ŠKO-ENERGO)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (413x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
Aplikace funkčních vrstev prodlužuje životnost kritických dílů až desetinásobněAplikace funkčních vrstev prodlužuje životnost kritických dílů až desetinásobně (267x)
Rostoucí požadavky na prodlužování životnosti energetických celků vytváří tlak na kontinuální zdokonalování provozní dia...
ŠKO-ENERGO dokáže zabránit poklesům napětí ve ŠKODA AUTOŠKO-ENERGO dokáže zabránit poklesům napětí ve ŠKODA AUTO (189x)
Společnost ŠKO-ENERGO, s. r. o. vyřešila problém se stále četnějšími poklesy a krátkodobými výpadky v sítích vysokého na...