Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    ŠKODA JS zvýšila v roce 2017 tržby i zisk, ze dvou třetin díky inženýringu

ŠKODA JS zvýšila v roce 2017 tržby i zisk, ze dvou třetin díky inženýringu

Publikováno: 10.5.2018
Rubrika: Zajímavosti

V roce 2017 ŠKODA JS a.s. opět výrazně upevnila své postavení v sektoru, potvrdila svou stabilitu a dynamiku. Tržby společnosti dosáhly v roce 2017 hodnoty téměř 4,7 miliardy korun, což je nárůst o 5 % ve srovnání s rokem 2016. Na export, který mířil do 12 zemí, připadalo přes 68 % tržeb, v roce 2016 to bylo 56 %. Hlavními trhy byly Slovensko, Maďarsko a Ukrajina. Z hlediska perspektivy činnosti společnosti je důležitý objem nově získaných zakázek, který pokračoval v růstové tendenci a dosáhl téměř 4,4 miliardy korun. 

Zisk před zdaněním stoupl ze 178 na téměř 374 miliónů korun. Společnost dosáhla těchto výsledků zejména díky vyšší efektivitě a kvalitativnímu růstu. Poměr čistého zisku k tržbám stoupl ze 3 % v roce 2016 na 6 % za rok 2017. „V roce 2017 jsme využili příznivé skladby zakázek a mohli jsme spolu se servisními pracemi a inženýringovými dodávkami také správně ekonomicky vytěžit výrobní kapacity naší firmy. Zvýšení zisku nebylo způsobeno jen navýšením tržeb, ale také důsledným postojem našich zaměstnanců a zlepšením efektivity a produktivity práce,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS Vladimír Poklop. Společnost pokračovala v obnově zařízení a vybavení, na pořízení a opravy investičního majetku v roce 2017 vynaložila 145 milionů korun. Počet zaměstnanců společnosti je stabilizován na 1100.

Na tržbách společnosti se nejvíce a to 66 % podílela divize Inženýring. Předáním do záručního provozu byl v roce 2017 zakončen dosud nejvýznamnější projekt divize Záměna systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany, který probíhal od r. 2001. Významně pokročily práce na dostavbě JE Mochovce 3&4, na 3. bloku byly dokončeny stavební zkoušky a ŠKODA JS deklarovala připravenost svého zařízení k oficiálnímu zahájení studené hydrozkoušky primárního okruhu. Na 4. bloku byla dokončena kontrolní montáž reaktoru a pokračovaly navazující činnosti k dokončení montážních prací a k zahájení stavebních zkoušek. Projekt Záměna systému kontroly a řízení JE Paks – Maďarsko zahájený v roce 2016 pokračoval druhou etapou obnovy a 1. výrobní blok řízený modernizovanými systémy byl v září 2017 spuštěn na plný výkon. Projekt modernizace části zařízení SKŘ pro Záporožskou jadernou elektrárnu na Ukrajině financovaný EBRD zahájený v roce 2016 pokračoval úspěšnou realizací i v roce 2017.

Úspěšně se rozvíjela i činnost divize výroba, která se na tržbách podílela více než 16 %. Její program tvoří v největší míře kontejnery vlastního designu ŠKODA pro JE Temelín a JE Dukovany, které budou dodávány nejméně do roku 2035 (Temelín) resp. 2031 (Dukovany).  Jednalo se dále o Kontejnery CONSTOR® pro JE Ignalina, Litva, kontejner 300 TERA na ozářené vzorky pro ÚJP Zbraslav, hermetické kabelové průchodky pro JE Mochovce, 3. a 4. blok. Pokračovala také výroba pohonů PRO-M pro společnost ČEZ, a. s., a její jadernou elektrárnu Dukovany a pro Slovenské elektrárne, a.s. pro jaderné elektrárny Mochovce a Jaslovské Bohunice.

Téměř 17 % se na tržbách podílela divize Servis. Rok 2017 byl již desátým v řadě, kdy ŠKODA JS a.s. pokračovala v poskytování údržby na JE Dukovany a JE Temelín na základě rámcových smluv uzavřených v letech 2008 a 2016. Na projektu pracuje pod vedením ŠKODA JS cca 30 subdodavatelů, podíl vlastních činností ŠKODA JS v roce 2017 činil přes 70% rozpočtu.

ŠKODA JS v roce 2017 znovu dokázala, že stejně jako další české firmy v odvětví dodávek pro jadernou energetiku si zachovává a rozvíjí svůj potenciál lidský, kvalifikační, technologický, výrobní i invenční a je připravena i na významné nové projekty v české energetice. „Z hlediska naplnění Aktualizované státní energetické koncepce a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky je rok 2018 klíčový. Podle harmonogramu by letos mělo padnout rozhodnutí ve strategických otázkách způsobu výběru dodavatele a financování,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ŠKODDA JS Vladimír Poklop. „Je to důležité s ohledem na reálné potřeby zajištění dostatku energie v nedaleké budoucnosti. Na cestě k novému jadernému zdroji je řada fázi, kterými musíme projít. Čas do roku 2035, kdy doslouží současné Dukovany, neskýtá velké rezervy. Je v nejvlastnějším zájmu České republiky, aby byla na projektu maximalizována účast českých firem. Udrželi jsme si své know-how v tomto high-tech odvětví, máme zkušenosti, které dnes získáváme průběžně zejména v zahraničí, a jsme připraveni je uplatnit doma. Výstavba nových jaderných zdrojů s významnou českou účastí přinese vedle jistoty energetické bezpečnosti také stabilitu a zvýšení výkonnosti českých firem, růst zaměstnanosti a vyšší sociální jistoty i návazný rozvoj regiónů a komunit.“

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (790x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
„Nechceme být pasivním příjemcem změn,“„Nechceme být pasivním příjemcem změn,“ (368x)
říká v rozhovoru pro All for Power Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS. Energetika prochází rozsáhlý...
Doosan Škoda Power dodá první parní turbínu do Spojených států americkýchDoosan Škoda Power dodá první parní turbínu do Spojených států amerických (262x)
Plzeňský výrobce parních turbín Doosan Škoda Power uzavřel na konci loňského roku kontrakt na dodávku parní turbíny pro ...