Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Sledování únavové životnosti lopatek parních turbín

Sledování únavové životnosti lopatek parních turbín

Publikováno: 7.1.2016
Rubrika: Údržba

Vývoj nových velkých turbín přináší nejen zvýšení účinnosti, ale i problémy, k nimž patří i únavové poškozování oběžných lopatek zejména posledních stupňů. Pro sledování tohoto problému se zavádí měření kmitání všech lopatek vybraných stupňů metodou označovanou jako BTT (Blade Tip Timing) založenou na přesném měření časů průchodů špiček lopatek kolem čidel umístěných ve statoru stroje. Touto metodou lze zjišťovat úroveň vibrací jednotlivých lopatek měřeného oběžného kola a jejich rezonanční frekvence. Ve VZÚ Plzeň s.r.o. se vyvinulo zařízení RFLB (Residual Fatigue Life of Blades) realizující postup, na jehož základě se výstupní data z BTT zpracovávají až do životností jednotlivých lopatek měřeného oběžného kola.

Celý článek (autoři: Miroslav Balda, Olga Červená, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Monitoring of fatigue lives of steam turbine blades

A development of new big turbines brings not only an increase of efficiency, but also problems to which belong also fatigue damages of blades, namely in last stages. Measurements of all blade vibrations at selected wheels are introduced by the method denoted as BTT Blade Tip Timing, which is based on an accurate measurement of times, when blade tips are passing sensors built in the machine stator. It enables to detect vibration levels and resonant frequencies of particular blades on the measured wheel. The equipment RFLB – Residual Fatigue Life of Blades, developed at VZÚ Plzeň, implements a procedure of processing output data coming from BTT up to fatigue lives of particular measured wheel blades.

Мониторинг срока эксплуатации и усталости лопастей паровых турбин

Дальнейшее усовершенствование новых больших турбин приносит не только повышение эффективности, но и проблемы, связанные с сокращением срока эксплуатации и усталостных повреждений вращающихся лопастей, особенно последних ступеней. Для наблюдения за этим явлением вводится измерение колебаний всех лопастей выбранных ступеней при помощи метода, называемого BTT (Blade Tip Timing), основанного на точном измерении времени прохода концов лопасти возле датчиков, размещенных в статоре. При помощи этого метода можно определять вибрацию отдельных лопастей наблюдаемого вращающегося колеса и их резонансные частоты. В исследовательском институте VZU Plzeňs.r.o. было разработано оборудование RFLB (Residual Fatigue Life of Blades), применяющее метод, на основе которого полученные с датчиков ВТТ показания обрабатываются вплоть до окончания срока эксплуатации отдельных лопастей контролируемого вращающегося колеса.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Eustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbouEustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou (110x)
Hlavnou úlohou spoločnosti eustream, a.s. je zabezpečenie stabilnej prepravy zemného plynu cez územie Slovenskej republi...
Management a inženýrství údržbyManagement a inženýrství údržby (83x)
Tato ojedinělá kniha, jejímiž autory jsou nejlepší čeští a slovenští odborníci a která byla vydána péčí České společnost...
Elektrárna Orlík je výsledkem precizní práce Aloise Krause a tisícovek sprojektantů a stavitelů. Přivaděče se opravují poprvé po 55 letech!Elektrárna Orlík je výsledkem precizní práce Aloise Krause a tisícovek sprojektantů a stavitelů. Přivaděče se opravují poprvé po 55 letech! (81x)
V době, kdy se vodní dílo Orlík stavělo, bylo hlavním záměrem státu vybudovat elektrárnu, která by pomohla pokrýt rostou...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery