Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Větrné    Společnost ČEPS stojí za vznikem Expertní skupiny k problematice větrné energetiky

Společnost ČEPS stojí za vznikem Expertní skupiny k problematice větrné energetiky

Publikováno: 20.2.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 15:23
Rubrika: Větrné

Společnost ČEPS iniciovala založení Expertní skupiny ČEPS k problematice větrné energetiky, která řeší fenomén větrných elektráren v České republice. Hlavní snahou skupiny je identifikovat možné nestandardní situace a hledat jejich řešení s předstihem. První jednání této skupiny proběhlo v prosinci minulého roku.

Cílem Expertní skupiny je společně komunikovat na odborné úrovni fenomén větrné energetiky se všemi dotčenými stranami, které jsou do procesu využívání VtE zapojeny. Členy skupiny se mimo zakládající společnost ČEPS staly provozovatelé distribučních soustav, významní investoři v oblasti větrné energetiky v ČR, ekologické sdružení Calla, ČSVE a zástupci státní správy (Ministerstvo životního prostředí a Energetický Regulační Úřad). Hlavní činností skupiny je sdílení odborných informací, identifikace a včasné řešení možných problémů a neshod v názorech a postojích všech dotčených stran.
Společnost ČEPS vidí v činnosti Expertní skupiny cestu pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy České republiky, v procesu integrace větrných elektráren do energetického mixu České republiky. Další sledovanou prioritou je ekonomická optimalizace nástrojů, zajišťujících bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy České republiky.
Příští schůzka Expertní skupiny se bude konat koncem února. Nosným tématem jednání bude způsob předávání dat v přípravě provozu přenosové soustavy, existující predikční modely a vzájemná komunikace mezi VtE dotčenými subjekty.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Realizace projektu Pchery – mnoho prvenství (71x)
Počátkem února 2008 skončila hrubá (mechanická) montáž pilotního projektu větrné elektrárny Pchery a následně začalo &bd...
Jak funguje větrná turbína? S novým motorem ekoROTR od GE lépe než kdy dříve. Jak funguje větrná turbína? S novým motorem ekoROTR od GE lépe než kdy dříve. (66x)
Tým konstruktérů v GE dostal nelehký úkol. Vytvořit takový návrh rotoru větrné turbíny, který by snížil plýtvání větrem,...
Češi razí v Rusku cestu zelené energii - Falkon Capital postaví v Rusku první velké větrné elektrárny (59x)
Alten LLC, dceřiná společnost české investiční společnosti Falkon Capital a.s., uspěla ve výběrovém řízení vypsaném rusk...