Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Společnost ČEZ ENERGOSERVIS úspěšně kvalifikovala metodu WOL pro jaderné elektrárny v České republice

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS úspěšně kvalifikovala metodu WOL pro jaderné elektrárny v České republice

Publikováno: 22.3.2018
Rubrika: Jaderné

Metoda WOL (Weld Overlay) je speciální způsob opravy heterogenních svarových spojů spočívající v postupném navařování přesně definovaných návarových vrstev.

V USA se tato metoda využívá pro opravy heterogenních svarových spojů na jaderných elektrárnách a na celém světě ji zatím zvládlo pouze několik společností.

Výhodou metody WOL je přenesení konstrukčního napětí na návar a vytvoření tlakového napětí na heterogenním svarovém spoji. Velmi se tak sníží riziko vzniku a rozvoje defektů ve svaru. Podmínkou pro aplikování metody WOL v České republice bylo přizpůsobení české legislativy, zpracování komplexní kvalifikace a úspěšné obhájení metody WOL před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Realizační premiéru v České republice bude mít metoda WOL v březnu 2018 při plánované odstávce druhého reaktorového bloku JE Dukovany, kde budou touto metodou opraveny celkem dva heterogenní svary na parogenerátoru.

Úspěšné kvalifikaci předcházela náročná několik měsíců trvající příprava, spočívající v přípravě kvalifikační dokumentace, výpočtech, výrobě navařovacího automatu, dodávce návarového drátu, kvalifikaci personálu, tréninku navařování v simulovaných podmínkách a vypracování typové svářečské dokumentace.

Metoda WOL byla vyvinuta ve společnosti Electric Power Research Institute v americkém státě Severní Karolína, kde byli zaměstnanci ČEZ ENERGOSERVIS seznámeni s touto metodou při navaření zkušebního etalonu navařovacím automatem. Navařovací automat, který bude používán pro opravy na jaderných elektrárnách v České republice, vyrobila na základě naší objednávky francouzská společnost POLYSOUDE, ve které pracovníci ČEZ ENERGOSERVIS absolvovali školení na obsluhu a údržbu navařovacího zařízení a získali příslušné certifikáty (operátor navařovacího automatu, provádění servisu a údržby).

Trénink navařování probíhal ve výrobní hale ČEZ ENERGOSERVIS v Heřmanicích v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Pro trénink byly vytvořeny podmínky simulující prostorové omezení výrobního bloku a při výcviku bylo navařeno celkem šest zkušebních vzorků.

ČEZ ENERGOSERVIS bude metodu WOL používat pro opravy heterogenních svarových spojů nátrubků superhavarijního napájení parogenerátorů a navazujícího potrubí v Jaderné elektrárně Dukovany.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Průběh navařováníNávarová vrstva po aplikaci navařovacím automatemOpracovaný návar WOLMěření axiálního smrštěníPráce svářeče při tréninku navařováníZkušební svarTrénink obrábění zkušebního vzorkuTrénink obrábění zkušebního vzorku

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (943x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (888x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...
Firemní zpravodajství