Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Spolehlivé dodávky tepla pro Brno jsou zajištěny

Spolehlivé dodávky tepla pro Brno jsou zajištěny

Publikováno: 12.5.2017
Rubrika: Teplárenství

Generální oprava spalovací turbíny velké teplárny je složitý proces. Jak se na něj Červený mlýn připravoval? Měl průběh opravy nějaká specifika, případně úskalí? To jsou jen některé z otázek, které jsme položili výrobnímu řediteli Tepláren Brno, a. s., Ing. Václavu Klíčníkovi.

Přípravu na generální opravu jsme zahájili před zhruba třemi roky. Jejich součástí bylo vypsání veřejných výběrových řízení na dodávku originálních náhradních dílů a na práce a služby při demontáži, výměně dílů a zpětné montáži spalovací turbíny a generátoru. Vzhledem k tomu, že loňská generální oprava spalovací turbíny byla již třetí, kterou jsme v Teplárnách Brno realizovali, vycházeli jsme z předchozích zkušeností. Generální opravu nelze provádět bez technické podpory šéfmontáže a bez pracovníků výrobce, firmy Siemens, kteří poskytují také technickou pomoc při řešení nouzových situací.

Co ovlivňuje náročnost přípravy generální opravy?
Náročnost přípravy je dána několika faktory. Aby byly dodrženy garance celého díla, může náhradní díly do turbíny dodávat pouze výrobce. Ten musí – vzhledem k vysokým plánovaným výdajům opravy – plnit podmínky veřejné zakázky. Také výroba s dodáním nových lopatek do turbíny má dlouhou dodací lhůtu. Vlastní realizaci proto předchází nespočet jednání s obchodníky, právníky a subdodavateli. Musí se s předstihem vytipovat a objednat montážní materiál, speciální nářadí a personál. Tím, že jsme vypsali veřejnou zakázku na nákup náhradních dílů pro dvě generální opravy, pro tu loňskou a pro plánovanou velkou inspekci v roce 2023, podařilo se proti předchozí smlouvě vyjednat v rámci výběrového řízení výrazně výhodnější ceny náhradních dílů. Úspora činí tři miliony eur.

Jaký byl vlastní průběh náročné akce?
Velká inspekce proběhla v roce 2016 v průběhu deseti týdnů. Pracovalo se přesně podle připravených hodinových harmonogramů v desetihodinových směnách šest dnů v týdnu. Demontáž turbíny a zpětná montáž byly realizovány v dvousměnném provozu, to znamená na denní a noční směně.

Prioritou bylo provést demontáž spalovací turbíny co nejrychleji tak, abychom mohli co nejdříve zahájit technické prohlídky a testy jejích jednotlivých dílů. Pokud by testování odhalilo poškozené či technicky nevyhovující díly, byly by nahrazeny. Proběhly veškeré testy dle doporučení firmy Siemens a oprava turbíny se uskutečnila téměř podle původního plánu. Časový harmonogram projektu byl splněn – turbosoustrojí bylo do provozu předáno 31. května.

Jak ovlivnila generální oprava celkový provoz Tepláren Brno?
Jednalo se o dlouhodobě plánovanou akci, proto celkový provoz neovlivnila. V příštích topných sezónách se Teplárny Brno navíc budou moci spolehnout na opravenou spalovací turbínu a generátor, které určitě velkou měrou přispějí ke spolehlivému zásobování našich zákazníků teplenou energií.

Můžete zhodnotit spolupráci se společností Siemens na tomto projektu?
Spolupráce byla velmi dobrá. Náročná smluvní jednání byla vedena korektně a v duchu dlouhodobého obchodního partnerství. V průběhu opravy se v rámci společných porad řešily veškeré problémy rychle a za spolupráce všech zúčastněných. Atmosféra na pracovišti byla po celé trvání generální opravy skvělá. Po celou dobu jsme také věnovali pozornost bezpečnostním standardům, které byly přísně kontrolovány. Nedošlo k žádnému porušení těchto norem. Osobně hodnotím spolupráci s firmou Siemens při generální opravě spalovací turbíny a generátoru v teplárně Červený mlýn jako výbornou.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Ing. Václav KlíčníkPohled na turboroustrojí – ilustrační fotoPohled do kotelny – ilustrační foto

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Teplárenské sdružení přivítalo schválení provozní podpory elektřiny z kogenerace a tepla z obnovitelných zdrojů (253x)
Teplárenské sdružení ČR přivítalo schválení režimu provozní podpory pro výrobu elektřiny z vysoce účinných zařízení komb...
Obchodování s emisními povolenkami. I toto téma budou řešit Dny teplárenství a energetiky 2018Obchodování s emisními povolenkami. I toto téma budou řešit Dny teplárenství a energetiky 2018 (125x)
V listopadu tohoto roku bylo dosaženo dohody mezi estonským předsednictvím a Evropským parlamentem ohledně reformy systé...
Teplárny loni investovaly do snížení emisí 1,7 miliardy korun (121x)
V minulém roce investovaly teplárny do lepšího čištění spalin ve svých provozech, do změny paliva či ekologických hořáků...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery