Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Strojírenství potřebuje k překonání krize podporu exportu, obnovení investiční aktivity průmyslu a oživení projektů z veřejných rozpočtů

Strojírenství potřebuje k překonání krize podporu exportu, obnovení investiční aktivity průmyslu a oživení projektů z veřejných rozpočtů

Publikováno: 19.5.2009
Rubrika: Energetické strojírenství

Strojírenství v České republice se stává obětí přelévání krizových jevů z jiných oborů a „strachu z investic“, který druhotně zhoršuje situaci strojírenských producentů. Z těchto skutečností vyplývá pro tuzemskou ekonomiku hrozba v podobě snížení měrné spotřeby oceli na osobu až na 250 kilogramů na hlavu, což je ukazatel rozvojových zemí. Vyplývá to z dnešního jednání konference Strojírenství Ostrava 2009, která ve svém třetím ročníku nesla podtitul „Krize a její vliv na české strojírenství“.

 „Naprosto brutálně nás zasahuje zastavování už rozpracovaných projektů – privátních, ale zejména veřejných, celostátních i regionálních. První impulsy propadu přišly z Ameriky, z finančních trhů, situaci si ale zhoršujeme jen a jen my sami. To se musí rychle a radikálně změnit. Národní strojírenský klastr jasně pojmenoval cesty k řešení a bude je prosazovat,“ upozornil na závěry konference prezident pořádajícího Národního strojírenského klastru se sídlem v Ostravě Jan Světlík, který je současně generálním ředitelem a předsedou představenstva strojírenského holdingu VÍTKOVICE.

Podle zástupců 46 členských firem a institucí klastru (oborového sdružení propojujícího průmyslové podniky, školství, vědu, výzkum i veřejnou správu), jejichž souhrnný roční obrat loni přesáhl 30 miliard korun a počet zaměstnanců se pohybuje okolo 18 tisíc, je polovina letošního roku zlomovým obdobím. „V něm musí nastat oživení investic z veřejných rozpočtů, musí se zjednodušit a zrychlit projednávání podpory exporty ze strany České exportní banky a EGAP a měly by být také velmi rychle inovovány strategické dokumenty v energetice, dopravě a ekologické politice ČR. K tomu je potřeba podpořit vědu a výzkum pro aplikace ve strojírenství, podpořit vysoké školy a efektivně využít zdroje z evropských fondů a operačních programů,“ uvedl J. Světlík.

Národní strojírenský klastr (dříve Moravskoslezský strojírenský klastr) ale podle svého prezidenta nemíní jen žádat opatření vlády, kraje, případně statutárního města Ostrava. Propojí inovativní firmy a producenty s vyšší přidanou hodnotou i jejich dodavatele do větších řetězců, což je jedna z cest pro podniky, které se propadají pod tíhou útlumu hutnictví a zpracování kovů i automobilového průmyslu. Mimo to se členové klastru budou podílet na společných projektech, aby zvýšili konkurenceschopnost. „Příkladem takových projektů je IT4 Innovations, ENET – energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie, ITT – čisté technologie těžby a užití surovin nebo RMTVC – vývoj pokročilých materiálů a technologií pro jejich využití. Všechny jsou připraveny v Moravskoslezském kraji a budou mít zcela zásadní vliv pro oživení. Nemluvě o tom, že každá krize jednou skončí a ti, kteří nebudou připraveni na vyšším stupni výroby než doposud, nebudou schopni oživení zachytit a udržet tempo na globálním trhu,“ míní J. Světlík. K podpoře vyzval jak Moravskoslezský kraj, tak statutární město Ostrava, které podle náměstka primátora pro majetek a finance Lukáš Ženatého vynaložilo na podporu vědy, výzkumu, vysokého školství a Vědecko-technologického parku za posledních deset let zhruba 240 milionů korun, z toho polovinu za poslední tři roky.

Za pozitivní kroky, které postupně přinášejí pomoc strojírenským podnikům, dnes účastníci konference Strojírenství Ostrava 2009 označili například krok vlády k navýšení kapitálu o 1 miliardu korun, což umožní navýšení podpory exportu o 30 miliard korun. To se podle Lubomíra Pokorného, předsedy představenstva a generálního ředitele České exportní banky (ČEB), promítlo do rozšířených aktivit na pomoc českým podnikům a podnikatelům. ČEB zajišťuje zejména typy financování, které pro komerční banky jsou – zejména v současné době - obtížně realizovatelné, např.: do zemí s vyšší a vysokou mírou teritoriálního rizika, úvěry s dlouhou dobou splatnosti, financování o velkém objemu, obchodní případy se složitou strukturou financování. Novým trendem je přitom financování akvizic, investic, výrobních celků, výroby pro vývoz (tedy nejen samotného vývozu výrobků a služeb). Stejně tak je ČEB schopna financovat projekty společně s komerčními, a to i zahraničními, bankami.

Karel Pleva, předseda představenstva a generální ředitel EGAP upozornil, že tato exportní garanční a pojišťovací společnost zvýšila své pojistné kapacity na 150 miliard korun, navýšila pojistné krytí u všech typů vývozních úvěrů a akreditivů až na 99 %. Dále sáhla ke zvýšení pojistného krytí u investic a bankovních záruk až na 100 %. Na druhou stranu EGAP nabídla zlevnění pojištění tzv. výrobního rizika o 30 až 50 % a zlevnění pojištění investic při souběhu pojištění úvěru na financování investice a vlastního vkladu investora.

Strategií Národního strojírenského klastru je využít všech těchto možností a současně dosáhnout toho, aby se nezostřovala administrativní opatření, která blokují růst podnikání a zvyšují náklady výrobců, ať už jde o podniky strojírenské či jiné.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (425x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (409x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
Další zajímavá zakázka ARMATURY Group do Indonésie – obrovská vysokotlaká šoupátka DN 600 váží 6,5 tDalší zajímavá zakázka ARMATURY Group do Indonésie – obrovská vysokotlaká šoupátka DN 600 váží 6,5 t (135x)
Společnost ARMATURY Group expedovala dva obrovské kusy vysokotlakých šoupátek S43 DN 600 do Indonésie. Kompletní armatur...