Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    SynchroTeq – řízené spínání transformátorů vn a vvn zvyšuje disponibilitu, snižuje prostoje, zmenšuje rizika a náklady na údržbu

SynchroTeq – řízené spínání transformátorů vn a vvn zvyšuje disponibilitu, snižuje prostoje, zmenšuje rizika a náklady na údržbu

Publikováno: 23.1.2018
Rubrika: Rozvody energií

Po celém světě provozovatelé sítí, veřejní a soukromí výrobci energie, průmysloví a obchodní spotřebitelé spoléhají na elektrické výkonové transformátory, vypínače a ochrany pro bezpečný a spolehlivý provoz a správu elektrických sítí a elektrických vedení. Z fyzické povahy transformátorů jejich každé uvedení pod napětí uvolní velké množství energie, které může způsobit nepříjemné poruchy a události uvnitř sítí, jakož i zrychleného stárnutí zařízení vysokého a velmi vysokého napětí, nestabilitu sítě, výpadky napájení a nákladná opatření plynoucí z prostojů.

Integrace obnovitelných zdrojů energie do sítí, stabilita sítě, náklady a životnost kritické infrastruktury vysokého a velmi napětí jsou hlavními faktory, se kterými musíme uvažovat při zapínání elektrických výkonových transformátorů pod napětí.

Při nekontrolovaném spínání výkonového transformátoru jsou často produkovány velmi vysoké rozběhové, nárazové proudy a rušivá napětí vedoucí k redukci životnosti vypínačů a transformátorů. Kromě toho rušivá napětí mohou vyvolat vedlejší účinky lokální i vzdálené, jako i nežádoucí, nadbytečné fungování ochranných relé, vyvolávající následné pochody v síti, postihující další zákazníky a nakonec i celou energetickou síť.

ZAŘÍZENÍ SYNCHROTEQ

SynchroTeq – zařízení pro řízené spínání CSD (Controlled Switching Device) byl navržen společností VIZIMAX pro zmírnění nežádoucích účinků při spínání výkonových transformátorů u provozovatelů sítí a v průmyslu po celém světě pro vypínače zvn, vvn a vn všech výrobců. Nasazením tohoto zařízení je dosaženo:

 • Předcházení rázům a znovu zapálení oblouků ve vypínačích.
 • Omezení rozběhových, nárazových proudů a vyhnutí se přechodovým přepětí v sítích.
 • Bezproblémové spínání výkonových transformátorů bez ohledu na jejich napětí (kV) a výkon (MVA).

Výsledky zobrazeného chování jsou poplatné jak pro velmi vysoké napětí, tak i pro vysoké napětí a dokazují, že hladké spínání transformátorů je výhodné pro provozovatele přenosových a distribučních soustav, výrobce energií (obnovitelné zdroje energie, akumulace energie), ale i pro spotřebitele (provoz, údržbu a správce majetku v oblasti průmyslu, obcí, výstavby a domácností) v těchto směrech:

 • Pro zlepšení systému chránění s optimalizováním nastavení ochran a velikostí pojistek nebo umožnění nasazení vyššího výkonu transformátoru u stávajícího chránění/jištění.
 • Pro zabránění nárazových proudů, což umožňuje bezpečnější, spolehlivější a stabilnější provozování sítě bez rizika dominového efektu a nákladných výpadků sítě.
 • Pro minimalizaci poklesů napětí a přechodových napětí, což poskytuje snižování namáhání zařízení VVN/VN a prodlužování jeho životnosti, zvyšování dostupnosti a provozuschopnosti sítě (rozvodů), výroby, snižování nákladů na údržbu a redukování prostojů.

Zařízení SynchroTeq je úspěšně nasazováno na výkonové transformátory v přenosových sítích velmi vysokého napětí pro spínání výkonových transformátorů, připojování generátorů sítě do přenosové a distribuční sítě, a to ať už konvenční nebo obnovitelné výroby energie, a na transformátory VN v průmyslových a komerčních místech.

JAK ZAŘÍZENÍ FUNGUJE?

Zařízení SynchroTeq především měří vybraná napětí v reálném čase a zjišťuje zbytkové toky, zachycené v jádře transformátoru v době, kdy transformátor není pod napětím. S ohledem na zbytkový tok je řízena příslušná zapínací sekvence vypínače při uvedení transformátoru pod napětí tak, aby se zabránilo nasycení jádra v transformátoru.

Výsledkem je nevýznamný tok magnetizačního proudu nebo (lépe řečeno) velikost zapínacího nárazového proudu. S minimálním nárazovým zapínacím proudem se odstraňují i rušivá napětí.

Tyto úspěchy a podobnost problémů, které se obecně řeší u transformátorů a které se nejprve zabývaly spínáním zvn/vvn výkonových transformátorů pro provozovatele přenosových a distribučních soustav, vedly společnost VIZIMAX prokázat svou technologii SynchroTeq i v sítích vn a v průmyslu s následující výhodami:

 • Bezpečnější systém chránění a snížení rizika zranění – díky omezeným nárazovým zapínacím proudům – vyhnutí se potřeby nasazení ochran s časovým zpožděním, případně přenastavení ochran nebo pojistek.
 • Zvýšení provozuschopnosti sítě/zařízení a spokojenost zákazníků prostřednictvím snížení doby výpadku napájení (počet minut) a doby vypnutí pro údržbu/výměnu zařízení, což prodlužuje dobu výroby a zvyšuje návratnost investic (ROI).
 • Ochránění nákladných výkonových transformátorů a vypínačů díky bezproblémovému spínání s nevýznamnými zapínacími proudy a nízkým až žádným mechanickým namáháním.
 • Snížení prostojů, nákladů na údržbu a kapitálových výdajů na vypínače.
 • Vyčištěná a stabilní síť a distribuce – výsledkem je ochránění ostatních zařízení/majetku od poruch.
 • Navýšení výkonu transformátoru u stávajícího systém ochran a pojistek.

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ SYNCHOTEQ

Zařízení SynchroTeq je provozem a zákazníky ověřené, nákladově nerozpoznatelné řešení úspěšně nasazované po celém světě na nových a stávajících vypínačích na všech napětích.

Zapisovač sledu událostí a zachycení průběhů

SynchroTeq generuje události a alarmy týkající se spínacích operací. V trvalé paměti je uloženo až 2 000 událostí s přiřazeným časovým údajem (zdroj časové synchronizace pocházející z místa nasazení NTP & PTP/IEEE1588) a označeny podle jejich spojení s pěti hlavními kategoriemi alarmů: SynchroTeq vnitřní, čidla, vypínač, načasované ovládání vypínače a zbytkové toky.

Pokročilé monitorování v reálném čase

Díky bezpečnému provozu webového rozhraní SynchroTeq umožňuje v reálném čase monitorování a vizualizaci sledu událostí (SER), digitálních stavů, hodnot a výkyvu kritických parametrů, včetně napětí sítě, proudů, načasované ovládaní vypínače, okolní teploty, doby nečinnosti (prodlevy) vypínače a tlakového mechanismu pohonu.

 • Smart upgrade stávajícího vypínače (retrofit), s řízeným spínáním a monitorováním.
 • Monitorování degradace vypínače pro předcházení mechanických/elektrických závad.
 • Řízení budoucí údržby a oprav založené na sběru živých alarmů a zapisovače poruch.
 • Zvyšuje stabilitu a spolehlivost napájecích sítí a vvn/vn a zařízení/majetku.
 • Modulární provedení a vynikající vlastnosti vhodné také pro kompenzační rozváděče, kompenzační tlumivky, filtry, rychlé spínání v SVC, spínání silových vedení a mnoho dalšího.

ZÁVĚR

Nasazení zařízení SynchroTeq pro spínání transformátorů ve všech napěťových úrovní poskytuje velké výhody v oblasti bezpečnosti zaměstnanců, provozovatelům sítí, výrobcům energie, spotřebitelům a v průmyslu.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Pestrá škála použití v oblasti elektrické energie – ilustrační fotoSchémaChování v sítiSynchroTeq Plus pro vypínače vvn (vlevo) a SynchroTeq MV pro vypínače vn (vpravo)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozvodna Karlín: nová energie pro PrahuRozvodna Karlín: nová energie pro Prahu (971x)
Pražská čtvrť Karlín roste jako z vody. Což je vlastně pravda, protože ničivá povodeň, která se přes něj převalila v roc...
ČEZ Distribuce testuje drony pro kontrolu zařízení ve špatně přístupném terénuČEZ Distribuce testuje drony pro kontrolu zařízení ve špatně přístupném terénu (305x)
Že je obecně poruchám lépe předcházet, ví každý. Platí to i pro distribuční zařízení, na kterých se v pravidelných inter...
Česká firma vyrobila unikátní 1,3MWh bateriové úložištěČeská firma vyrobila unikátní 1,3MWh bateriové úložiště (257x)
Společnost Energon Advanced Energetics v srpnu představila nové bateriové úložiště s kapacitou 1,3 MWh. Jde teprve o tře...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Zavřít [x]