Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    SynchroTeq – řízené spínání transformátorů vn a vvn zvyšuje disponibilitu, snižuje prostoje, zmenšuje rizika a náklady na údržbu

SynchroTeq – řízené spínání transformátorů vn a vvn zvyšuje disponibilitu, snižuje prostoje, zmenšuje rizika a náklady na údržbu

Publikováno: 23.1.2018
Rubrika: Rozvody energií

Po celém světě provozovatelé sítí, veřejní a soukromí výrobci energie, průmysloví a obchodní spotřebitelé spoléhají na elektrické výkonové transformátory, vypínače a ochrany pro bezpečný a spolehlivý provoz a správu elektrických sítí a elektrických vedení. Z fyzické povahy transformátorů jejich každé uvedení pod napětí uvolní velké množství energie, které může způsobit nepříjemné poruchy a události uvnitř sítí, jakož i zrychleného stárnutí zařízení vysokého a velmi vysokého napětí, nestabilitu sítě, výpadky napájení a nákladná opatření plynoucí z prostojů.

Integrace obnovitelných zdrojů energie do sítí, stabilita sítě, náklady a životnost kritické infrastruktury vysokého a velmi napětí jsou hlavními faktory, se kterými musíme uvažovat při zapínání elektrických výkonových transformátorů pod napětí.

Při nekontrolovaném spínání výkonového transformátoru jsou často produkovány velmi vysoké rozběhové, nárazové proudy a rušivá napětí vedoucí k redukci životnosti vypínačů a transformátorů. Kromě toho rušivá napětí mohou vyvolat vedlejší účinky lokální i vzdálené, jako i nežádoucí, nadbytečné fungování ochranných relé, vyvolávající následné pochody v síti, postihující další zákazníky a nakonec i celou energetickou síť.

ZAŘÍZENÍ SYNCHROTEQ

SynchroTeq – zařízení pro řízené spínání CSD (Controlled Switching Device) byl navržen společností VIZIMAX pro zmírnění nežádoucích účinků při spínání výkonových transformátorů u provozovatelů sítí a v průmyslu po celém světě pro vypínače zvn, vvn a vn všech výrobců. Nasazením tohoto zařízení je dosaženo:

 • Předcházení rázům a znovu zapálení oblouků ve vypínačích.
 • Omezení rozběhových, nárazových proudů a vyhnutí se přechodovým přepětí v sítích.
 • Bezproblémové spínání výkonových transformátorů bez ohledu na jejich napětí (kV) a výkon (MVA).

Výsledky zobrazeného chování jsou poplatné jak pro velmi vysoké napětí, tak i pro vysoké napětí a dokazují, že hladké spínání transformátorů je výhodné pro provozovatele přenosových a distribučních soustav, výrobce energií (obnovitelné zdroje energie, akumulace energie), ale i pro spotřebitele (provoz, údržbu a správce majetku v oblasti průmyslu, obcí, výstavby a domácností) v těchto směrech:

 • Pro zlepšení systému chránění s optimalizováním nastavení ochran a velikostí pojistek nebo umožnění nasazení vyššího výkonu transformátoru u stávajícího chránění/jištění.
 • Pro zabránění nárazových proudů, což umožňuje bezpečnější, spolehlivější a stabilnější provozování sítě bez rizika dominového efektu a nákladných výpadků sítě.
 • Pro minimalizaci poklesů napětí a přechodových napětí, což poskytuje snižování namáhání zařízení VVN/VN a prodlužování jeho životnosti, zvyšování dostupnosti a provozuschopnosti sítě (rozvodů), výroby, snižování nákladů na údržbu a redukování prostojů.

Zařízení SynchroTeq je úspěšně nasazováno na výkonové transformátory v přenosových sítích velmi vysokého napětí pro spínání výkonových transformátorů, připojování generátorů sítě do přenosové a distribuční sítě, a to ať už konvenční nebo obnovitelné výroby energie, a na transformátory VN v průmyslových a komerčních místech.

JAK ZAŘÍZENÍ FUNGUJE?

Zařízení SynchroTeq především měří vybraná napětí v reálném čase a zjišťuje zbytkové toky, zachycené v jádře transformátoru v době, kdy transformátor není pod napětím. S ohledem na zbytkový tok je řízena příslušná zapínací sekvence vypínače při uvedení transformátoru pod napětí tak, aby se zabránilo nasycení jádra v transformátoru.

Výsledkem je nevýznamný tok magnetizačního proudu nebo (lépe řečeno) velikost zapínacího nárazového proudu. S minimálním nárazovým zapínacím proudem se odstraňují i rušivá napětí.

Tyto úspěchy a podobnost problémů, které se obecně řeší u transformátorů a které se nejprve zabývaly spínáním zvn/vvn výkonových transformátorů pro provozovatele přenosových a distribučních soustav, vedly společnost VIZIMAX prokázat svou technologii SynchroTeq i v sítích vn a v průmyslu s následující výhodami:

 • Bezpečnější systém chránění a snížení rizika zranění – díky omezeným nárazovým zapínacím proudům – vyhnutí se potřeby nasazení ochran s časovým zpožděním, případně přenastavení ochran nebo pojistek.
 • Zvýšení provozuschopnosti sítě/zařízení a spokojenost zákazníků prostřednictvím snížení doby výpadku napájení (počet minut) a doby vypnutí pro údržbu/výměnu zařízení, což prodlužuje dobu výroby a zvyšuje návratnost investic (ROI).
 • Ochránění nákladných výkonových transformátorů a vypínačů díky bezproblémovému spínání s nevýznamnými zapínacími proudy a nízkým až žádným mechanickým namáháním.
 • Snížení prostojů, nákladů na údržbu a kapitálových výdajů na vypínače.
 • Vyčištěná a stabilní síť a distribuce – výsledkem je ochránění ostatních zařízení/majetku od poruch.
 • Navýšení výkonu transformátoru u stávajícího systém ochran a pojistek.

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ SYNCHOTEQ

Zařízení SynchroTeq je provozem a zákazníky ověřené, nákladově nerozpoznatelné řešení úspěšně nasazované po celém světě na nových a stávajících vypínačích na všech napětích.

Zapisovač sledu událostí a zachycení průběhů

SynchroTeq generuje události a alarmy týkající se spínacích operací. V trvalé paměti je uloženo až 2 000 událostí s přiřazeným časovým údajem (zdroj časové synchronizace pocházející z místa nasazení NTP & PTP/IEEE1588) a označeny podle jejich spojení s pěti hlavními kategoriemi alarmů: SynchroTeq vnitřní, čidla, vypínač, načasované ovládání vypínače a zbytkové toky.

Pokročilé monitorování v reálném čase

Díky bezpečnému provozu webového rozhraní SynchroTeq umožňuje v reálném čase monitorování a vizualizaci sledu událostí (SER), digitálních stavů, hodnot a výkyvu kritických parametrů, včetně napětí sítě, proudů, načasované ovládaní vypínače, okolní teploty, doby nečinnosti (prodlevy) vypínače a tlakového mechanismu pohonu.

 • Smart upgrade stávajícího vypínače (retrofit), s řízeným spínáním a monitorováním.
 • Monitorování degradace vypínače pro předcházení mechanických/elektrických závad.
 • Řízení budoucí údržby a oprav založené na sběru živých alarmů a zapisovače poruch.
 • Zvyšuje stabilitu a spolehlivost napájecích sítí a vvn/vn a zařízení/majetku.
 • Modulární provedení a vynikající vlastnosti vhodné také pro kompenzační rozváděče, kompenzační tlumivky, filtry, rychlé spínání v SVC, spínání silových vedení a mnoho dalšího.

ZÁVĚR

Nasazení zařízení SynchroTeq pro spínání transformátorů ve všech napěťových úrovní poskytuje velké výhody v oblasti bezpečnosti zaměstnanců, provozovatelům sítí, výrobcům energie, spotřebitelům a v průmyslu.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Pestrá škála použití v oblasti elektrické energie – ilustrační fotoSchémaChování v sítiSynchroTeq Plus pro vypínače vvn (vlevo) a SynchroTeq MV pro vypínače vn (vpravo)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozvodna Karlín: nová energie pro PrahuRozvodna Karlín: nová energie pro Prahu (1018x)
Pražská čtvrť Karlín roste jako z vody. Což je vlastně pravda, protože ničivá povodeň, která se přes něj převalila v roc...
„Čeká nás rychlá digitalizace distribuční soustavy,“„Čeká nás rychlá digitalizace distribuční soustavy,“ (287x)
říká v rozsáhlém rozhovoru pro All for Power Martin Zmelík, generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČEZ ...
Česká firma vyrobila unikátní 1,3MWh bateriové úložištěČeská firma vyrobila unikátní 1,3MWh bateriové úložiště (136x)
Společnost Energon Advanced Energetics v srpnu představila nové bateriové úložiště s kapacitou 1,3 MWh. Jde teprve o tře...
Firemní zpravodajství