Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Technodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMS

Technodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMS

Publikováno: 17.11.2017
Rubrika: Rozvody energií

Obchodními partnery a zákazníky společnosti Technodat je řada významných firem z oblasti energetiky, průmyslové automatizace a dopravní techniky. Dodávané produkty jsou v řadě energetických organizací standardem. Vzhledem k aktivní dlouholeté servisní podpoře, mají pracovníci Technodatu zkušenosti analyzovat problémy a najít řešení. To je vždy výsledkem vzájemné spolupráce, kdy v přímé komunikaci a oboustranném zájmu se daří problém do hloubky analyzovat a následně sw produkty připravit tak, aby splňovaly představy zákazníka.

Za příklad je možné uvést spolupráci se společností PREdistribuce, a.s. Jako investor se neustále potýká s řadou komplikací v procesu tvorby, kontroly, připomínkování a následné správy elektronické formy projektové dokumentace (dále jen PD). Nejednotné uspořádání a forma odevzdávané dokumentace často neodpovídá požadavkům, ale spíše zaběhnuté praxi na straně dodavatelské projekční organizace. Nesnadná orientace, vyhledávání, přístup, či způsob připomínkování PD ze strany zodpovědných pracovníků prodlužuje předávací procesy.

Naše společnost v létě 2015 zvážila možnost využití dotací z Evropské unie na podporu vývoje některých svých SW projektů. Ve spolupráci s konzultační firmou byla v průběhu měsíce srpna 2015 podána předběžná žádost v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020. Výsledkem je projekt s názvem „Rozšíření platformy Engineering Base (EB) pro oblast výroby a distribuce energie“ v rámci programu podpory OP PIK 2014 - 2020, I. Výzva ICT a sdílené služby: Tvorba nových IS/ICT řešení.

Předmětem předkládaného projektu byl vývoj dvou nových modulů, které vznikly na základě projekční platformy EB. Z dnešního pohledu jsou oba moduly ověřeny v praktickém použití.

Modul č. 1 – Document Management Systém (dále jen EB – DMS). Využitím vlastností projekční platformy EB a funkcionalit webového portálu došlo k vývoji unikátního řešení. To slouží k usnadnění procesu tvorby, odevzdání, připomínkování a následné správě projektové dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a specifických požadavků investora.

Modul č. 2 - výpočtový modul k systému EB, EB - Grid Calculation (dále EB - GC), sloužící jako podpora projektování rozvodných sítí všech napěťových úrovní. Cílem byla implementace výpočetního systému od společnosti Daisy spol. s r.o. do platformy EB. Firma Daisy spol. s r.o. poskytuje spolehlivá řešení, založená na aplikaci moderních výpočetních metod a automatizovaných systémů dispečerského řízení, která jsou využívána klíčovými podniky v české energetice.

EB - DMS společně se zkušenostmi s jeho praktickým zavedením ve společnosti PREdistribuce, a.s. bylo prezentováno zástupci obou společností na 9. mezinárodní konferenci Elektrizační soustava 2017, konané na začátku června tohoto roku na Zámku Valeč vHrotovicích. Další společností, kde je v současnosti systém EB - DMS uváděn do reálného použití, je Západoslovenská distribučná, a.s.

MEZI PŘÍNOSY EB - DMS PATŘÍ:

 • Objektová orientace - přechod od souborového systému správy výkresové dokumentace ke správě objektové v rámci centrální SQL databáze, která je přístupná uživatelům na straně investora.
 • Workflow - tedy pevně definovaný sled na sebe navazujících událostí v průběhu práce při procesu tvorby, kontroly, připomínkování a odevzdání PD, který má jasně definovaný začátek, organizovaný sled úkonů, aktivit a definované ukončení.
 • Integrace dat - sloučení různých digitálních  formátů elektro-technologické a konstrukčně– stavební dokumentace do jednotné strukturované dokumentace v souladu s podmínkami stavebního zákona.
 • Transparentnost procesu - je zajištěna automatickým ukládáním historie v tzv. komunikační větvi daného případu (zakázky) prostřednictvím webového portálu investora.  Zde jsou historicky uchovány informace a potřebná data z procesu tvorby, schvalování a samotného předání PD ve vztahu investor - projektant – investor.
 • Jednotnost dat - přináší odbourání formálních zvyklostí a různorodost forem uložených dat ze strany projekčních organizací.
 • Bezpečnost přenosu projektových dat – je zajištěna prostřednictvím šifrované a přímé komunikace mezi investorem a projektantem. Je umožněno provádět koncepční porovnání jednotlivých stavů vydané PD.
 • Kontrola projektové dokumentace - je zajištěna v rámci workflow ve dvou stupních dle požadavků investora a to jako systémová kontrola a věcná - obsahová kontrola.
 • Přístup k dokumentaci a informacím - je umožněn v každé fázi procesu a to každému uživateli na straně investora, případně i pro pracovníky, kteří nejsou přímými účastníky (např. vedení podniku apod.).
 • Archivace dat - po ukončení celého procesu odevzdání a připomínkování následuje možnost racionální archivace projektových dat.

Praktické použití projekčního systému EB s využitím uživatelsky vytvořeného modulu EB - DMS ukázalo možnost efektivní úspory nákladů:

 • Zvýšení produktivity práce s dokumentací až o 30 %,
 • jednotný systém odevzdání a připomínkování PD - redukce chyb lidského faktoru od 50 do 80 %,
 • redukce času pro uzavření projektu: 40 až 60 %,
 • redukce inženýrského času pro dodatečné změny: 50 až 75 %.

Vytvořené moduly jsou, po jejich ověření, zařazené mezi nabízená řešení platformy Engineering Base v rámci standardních obchodních aktivit společnosti Technodat Elektro, s.r.o.

A budoucnost? Společnost Technodat Elektro, s.r.o. pokračuje v dalším vývoji obou modulů za aktivní oboustranné spolupráce se zákazníky, která přináší řadu nových podnětů a myšlenek, s cílem zjednodušit práci všech zúčastněných.

Technodat developed a SW solution for the effective process of documentation development and administration for the Engineering Base – DMS project
Technodat’s partners and customers include a number of significant companies operating in the energy sector, industrial automation, and transportation technology. Our products set the standard for equipment used in many energy organizations. Because of the long-term active service support provided, Technodat’s employees have gained a lot of experience and are very good at analysing issues and finding solutions. The final solution is always a result of collaboration. Based upon direct communication with our customer and interest in the matter by both parties, we can carry out an in-depth analysis and then prepare SW products which answer the particular customer’s needs.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Venkovní rozvodnaZákres stavby rozvodny

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozvodna Karlín: nová energie pro PrahuRozvodna Karlín: nová energie pro Prahu (1028x)
Pražská čtvrť Karlín roste jako z vody. Což je vlastně pravda, protože ničivá povodeň, která se přes něj převalila v roc...
Hlavní povinností dispečera je udržovat přenosovou soustavu v bezpečném stavu. Blackout je sice noční můrou, ale vždy přinese pokrokHlavní povinností dispečera je udržovat přenosovou soustavu v bezpečném stavu. Blackout je sice noční můrou, ale vždy přinese pokrok (605x)
Redakce All for Power dostala jedinečnou možnost prohlédnout si dispečink společnosti ČEPS a trenažér, který je postaven...
Energetika modernizuje rozvodnu distribuční sítě české i polské elektrizační soustavyEnergetika modernizuje rozvodnu distribuční sítě české i polské elektrizační soustavy (172x)
Rozsáhlou modernizací právě prochází jedna ze tří vstupních rozvoden Energetiky Třinec (ET), dceřiné společnosti Třineck...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery