Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Teplárenské sdružení České republiky je zklamáno rozhodnutím vlády nepřipojit se ke sporu Polska s Evropskou komisí

Teplárenské sdružení České republiky je zklamáno rozhodnutím vlády nepřipojit se ke sporu Polska s Evropskou komisí

Publikováno: 18.1.2018
Rubrika: Tiskové zprávy, Teplárenství

Vláda podlehla nátlaku nevládních organizací a odmítla návrh ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hünera, aby se Česká republika připojila k žalobě Polska na Evropskou komisi ve věci Prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách. Česká republika tak bude odkázána pouze na zprostředkované informace o tomto soudním sporu, jehož výsledek bude mít podstatný vliv na potřebu dalších investic v energetice a tím i na cenu elektřiny a tepla.

Polsko se u Evropského soudního dvora domáhá zrušení Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo, aby se Česká republika k žalobě připojila a získala tak status vedlejšího účastníka. Vláda však tento návrh odmítla.

„Mrzí mě, že vláda podlehla nátlaku nevládních organizací a znemožnila tak České republice přímý přístup k informacím o probíhajícím soudním sporu Polska s Evropskou komisí, jehož výsledek je pro spotřebitele elektřiny a tepla poměrně důležitý. Bude teď muset spoléhat na to, jaké informace jí poskytnou státy, které se budou sporu s Evropskou komisí účastnit,“ řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek a dodal: „Vláda měla příležitost vyslat signál, že nebude tolerovat porušování evropské legislativy a je připravena hájit zájmy České republiky i soudní cestou, bohužel se k tomu neodhodlala.“

Žaloba již byla polskou vládou podána a Evropský soudní dvůr o ní bude rozhodovat bez ohledu na to, jestli se k ní Česká republika připojí nebo nepřipojí. Evropský soudní dvůr je zcela nezávislý na členských státech EU. Řídí se výlučně právem a jeho rozhodování nemůže nijak ovlivnit, jestli žalobu na Evropskou komisi podporuje jeden nebo 10 států. Pokud by se Česká republika k žalobě připojila, získala by status vedlejšího účastníka, což by především znamenalo, že by měla přímý přístup k informacím o probíhajícím soudním sporu. V politické rovině by pak vláda ČR svým připojením k žalobě vyslala signál Evropské komisi, že nebude tolerovat porušování evropské legislativy a je připravena se bránit i soudní cestou.

Teplárenské sdružení ČR souhlasí s názorem polské vlády, že v rámci procesu přijímání Prováděcího rozhodnutí došlo k závažným pochybením, a to jak věcným, tak procesním. Na tuto skutečnost také Sdružení včas upozorňovalo dopisem komisaře Karmenu Vella. Evropská komise se ovšem rozhodla Prováděcí rozhodnutí vydat, místo aby věcné chyby odstranila a napravila svá procesní pochybení. Tím Evropská komise zavdala příčinu k žalobám Polska a řady dalších subjektů a bude teď muset svůj postup obhájit před Evropským soudním dvorem.

Provozovatelé tepláren v České republice investovali do splnění přísných emisních limitů vyplývajících ze směrnice o průmyslových emisích za posledních 5 let více než 20 miliard korun. Prováděcí rozhodnutí Komise tyto limity v horizontu 4 let dále zpřísňuje a jejich splnění by si vyžádalo další miliardové investice a v některých případech i nutnost náhrady nově pořízených technologií. Tyto investice by v konečném důsledku zaplatili spotřebitelé elektřiny a tepla, aniž by došlo k významnému snížení emisí znečišťujících látek, protože energetika je již dnes jejich minoritním původcem.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení je prováděcí akt doplňující podmínky provozu spalovacích stacionárních zdrojů nad 50 MW instalovaného tepelného příkonu. Závěry o BAT pro všechna odvětví zahrnutá ve směrnici 2010/75/EU jsou schvalovány a pravidelně revidovány, požadavky na tento proces jsou definovány v příslušné navazující legislativě.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (906x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...
Ministerstvo průmyslu a obchodu dotačně podpoří úpravu bioplynu na biometan (244x)
Koncem listopadu byla vyhlášena IV. výzva programu Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláče...
Česká společnost NUVIA získala na Ukrajině zakázky za 1,7 miliardy korunČeská společnost NUVIA získala na Ukrajině zakázky za 1,7 miliardy korun (180x)
Společnost NUVIA získala čtyři významné zakázky na modernizaci jaderných elektráren na Ukrajině v celkovém objemu 1,7 mi...
Firemní zpravodajství