Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Termokamery a pyrometry – princip měření, vlastnosti a využití

Termokamery a pyrometry – princip měření, vlastnosti a využití

Publikováno: 23.4.2014
Rubrika: Technologie, materiály

V posledních letech se značně rozšířilo používání pyrometrů (IČ teploměrů) a termokamer pro bezdotykové měření teploty, termografii a termodiagnostiku. Pyrometry nacházely původně uplatnění jen v takových provozech a aplikacích, kde bylo třeba měřit vysoké teploty (obvykle nad 500 ・・C). Značnýy pokrok v oblasti bezdotykového měření teploty se dosáhl díky rozvoji v optice a elektronice a aplikace bezdotykového měření teploty se posunula k podstatně nižším teplotám, včetně měření teplot výrazně nižších než 0 oC. Pyrometry jsou dnes standardně nasazovány pro mnoho aplikací bezdotykového měření teploty v řadě procesů strojírenské technologie a technologie výroby kovů. K měření rozložení teploty na povrchu objektů a k diagnostickým účelům se stále častěji využívají termokamery, které patří k nejmodernější termodiagnostické technice. Jejich uplatnění je v průmyslu velmi široké a od monitorování a diagnostiky strojů, kontroly elektrických instalací, monitorování žáruvzdorného obložení pecí a stavu tepelné instalace až po kontrolu výrobních procesů.

Klíčová slova: termokamery, pyrometry, měření teploty

Celý článek (autoři: Ing. Jan Sova, Workswell s.r.o., Praha, jan.sova@workswell.cz, Doc. Ing. Karel Kadlec, CSc., Ustav fyziky a měřici techniky, VŠCHT Praha, karel.kadlec@vscht.cz) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Thermocameras and pyrometers - principle of measurement, properties and application

Recently, the application of pyrometers (IR thermometers) and thermocameras has expanded considerably for the contactless measurement of temperature, thermography and thermodiagnostics. Pyrometers were originally used only in production premises and applications where it was necessary to measure high temperatures (usually above 500・・C). The significant progress in the field of the contactless measurement of  temperature has been achieved due to development in optics and electronics and the application of the contactless measurement of temperature has advanced to significantly lower temperatures, including the measurement of temperatures considerably lower than 0・・C. Today pyrometers are used as a standard in a number of applications based on the contactless measurement of temperatures in the mechanical engineering technological processes and metallurgical technological systems. Thermocameras, which belong to advanced thermodiagnostic equipment, have become increasingly used for the measurement of temperatures on the surface of objects. Their application is very wide in the industrial sector where they are used for the monitoring and diagnostics of machines, inspection of electrical installations, the monitoring of the fire-resistant lining of furnaces and of the condition of thermal insulation and the inspection of manufacturing processes as well.

Термокамеры и пирометры - принцип измерений, свойства и использование

В последние годы значительно расширилось использование пирометров и термокамер для бесконтактного измерения температур, термографии и термодиагностики. Пирометры применялись изначально только в таком производстве, где необходимо было измерить высокие температуры (обычно свыше 500°C). Значительный прогресс в области бесконтактного измерения температур произошел благодаря развитию оптики и электроники, и применение бесконтактного измерения температур продвинулось к значительно низшим параметрам, включая измерения температур, значительно ниже 0°C. Пирометры сегодня стандартно используются в различных бесконтактных измерениях температур в целом ряде технологических процессов в области машиностроения и технологии производства металлов. Для измерения распределения температур по поверхности объекта и для диагностики всё чаще используются термокамеры, которые принадлежат к самому современному термодиагностическому оборудованию. Применение этого оборудования в промышленности очень широко: от мониторинга и диагностики станков, контроля электрической проводки и оборудования, мониторинга жароупорной обмуровки печей и состояния теплоинсталяции и до контроля производственных процессов.

Mediální partneři rubriky Technologie, materiály:

   

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (889x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
Kotelnu Louny - Západ řídí robustní systém DCSKotelnu Louny - Západ řídí robustní systém DCS (405x)
Koncem září letošního roku skončila modernizace horkovodních kotlů v Ústeckém kraji (kotelna Louny Západ), kterou provoz...
Rosatom demonstroval unikátní technologii pro prodloužení provozu reaktorů velkého výkonuRosatom demonstroval unikátní technologii pro prodloužení provozu reaktorů velkého výkonu (209x)
Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom jako první na světě vyžíhala reaktor velkého výkonu. Technologický proces b...
Firemní zpravodajství