Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Třiadvacet tisíc kabelů pro Komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II

Třiadvacet tisíc kabelů pro Komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II

Publikováno: 29.10.2010, Aktualizováno: 1.11.2010 21:14
Rubrika: Klasické, Rozvody energií

V rámci Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II, významného projektu Skupiny ČEZ zaměřeného na obnovu a výstavbu energetických zdrojů v České republice, hrajeI & C Energo a.s. významnou roli jako subdodavatel pro společnost Siemens s.r.o. Ta je dodavatelem obchodních balíčků OB07 – Elektročást a OB10 – ASŘTP (automatizovaný systém řízení technologických procesů) pro generálního dodavatele stavby - ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. V rámci obou balíčků realizuje společnost I & C Energo projektové a inženýrské činnosti, pro OB07 pak i veškeré montážní činnosti včetně autorského dozoru a následné tvorby dokumentace skutečného provedení. Článek (který za projektový tým I & C Energo a.s. zpracoval Ing. Zbyněk Honzík) popisuje přípravu, vlastní realizaci a ověření funkčnosti souvisejících částí Elektro a ASŘTP v provozu.

Celý článek najdete ve formátu PDF ZDE.

Twenty-three thousand cables for the complex renovation of the Tušimice II Power Plant.
Within the complex renovation of the Tušimice II Power Plant, an important project for the ČEZ Group, and one that is focused towards the renovation and construction of energy sources in the Czech Republic, I & C Energo a.s. is playing an important role as a sub-supplier of the company Siemens s.r.o. This company is supplying the business packages OB07 – Electrical part, and OB10 – ASŘTP (automated control system of technological processes) for the general construction provider, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. With regard to both business packages, the company I & C Energo has performed the design and engineering activities for OB07 NN, some assembly activities, including work observation and the consequent creation of as-built documentation. This article deals with the preparation, implementation and verification of all related parts of the Electrical system ASŘTP in operation.

Двадцать три тысячи кабелей для комплексного обновления электростанции Тушимице II
В рамках комплексного обновления электростанции Тушимице II, крупном проекте группы ЧЕЗ, направленном на обновление и строительство энергетических источников в Чешской Республике, играет акционерное общество I & C Energo значительную роль, как субпоставщик концерна Сименс. Концерн является поставщиком комплексных пакетов предложений OB07 – Elektro иOB10 – ASŘTP (автоматизированная система управления технологическими процессами) для генерального поставщика строительства Шкоды Прага Инвест.В рамках двух пакетов предложений общество I & C Energo реализовывает проектную и инженерную работы, в предложении OB07-NN и все монтажные работы, включая авторский дозор и подготовку документации для реализации проектов. Статья описывает подго

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozvodna Karlín: nová energie pro PrahuRozvodna Karlín: nová energie pro Prahu (548x)
Pražská čtvrť Karlín roste jako z vody. Což je vlastně pravda, protože ničivá povodeň, která se přes něj převalila v roc...
Celkový deficit energetické bilance může přesáhnout 30 TWh, nelze se spoléhat na import z okolních státůCelkový deficit energetické bilance může přesáhnout 30 TWh, nelze se spoléhat na import z okolních států (332x)
Radikální změny v energetice se zásadně dotknou i provozovatele přenosové soustavy ČEPS. I proto společnost poprvé vydal...
Flexibilita známá a neznámá (138x)
V minulém čísle jsme vám představili projekt MAFRI, legislativní oporu pro a způsob hodnocení zdrojové (výkonové) přiměř...