Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Turbína z Brna do Berlína a zpět

Turbína z Brna do Berlína a zpět

Publikováno: 11.8.2009
Rubrika: Teplárenství, Energetické strojírenství

Turbína v brněnském teplárenském provozu Červený mlýn patří k novějším zařízením, které Teplárny Brno provozují.
Specifikem samotného provozu je kogenerační výroba tepla a elektrické energie a poskytování podpůrných služeb elektrizační
soustavě České republiky. Z těchto důvodů je turbína relativně rovnoměrně využívána po celý rok, což sebou nese vysoké
nároky na spolehlivost a bezproblémový provoz celého zařízení.

Červený mlýn byl do stávající podoby vystavěn a rekonstruován v roce 1999. Původně zde fungovala horkovodní kotelna, která musela ustoupit výstavbě nového moderního paroplynového cyklu.
V provozu byla instalována nová spalovací turbína typu V64.3A od společnosti Siemens, která se ve své době řadila vůbec k prvním strojům na duální palivo (možnost spalovat zemní plyn nebo lehký topný olej). S uvedeným typem turbíny však neměl výrobce velké zkušeností, proto bylo její spuštění zdlouhavé.
Koncepčně je však řešena velmi dobře a Teplárnám Brno později umožnila rozšířit své služby v oblasti elektřiny. Původně se využívaly oba typy paliva, avšak po letech provozu bylo z ekonomických důvodů rozhodnuto o úpravě zařízení, které dnes spaluje výhradně zemní plyn. Výkon turbíny činí 70 MW a vyrobená elektrická energie pokryje cca 1/3 spotřeby města Brna.
Turbína prochází kontrolou po skončení každé topné sezóny. Velká pozornost je věnována zejména spalovací komoře a turbínovým lopatkám, které jsou provozem nejvíce namáhány. Každých 5 až 6 let je však nezbytné provést rozsáhlejší revizi, která není výrobcem nařízená, ale doporučuje její provedení při dosažení stanovených limitů. Je tedy jen na provozovateli, jak se k této nákladné investici postaví a zda ji podstoupí. Odměnou za péči však bývá dlouhá životnost zařízení, což dokazuje řada energetických provozů u nás i v zahraničí, které stále provozují zařízení vyrobené v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století.
Právě probíhající generální oprava turbíny v provozu Červený mlýn je druhou v pořadí. Společně s techniky Tepláren Brno se na ní podílí nejen výrobce zařízení, ale i dalších deset dodavatelských firem. Rotor s částí statoru byly převezeny do společnosti Siemens v Berlíně. Zde probíhá kompletní demontáž zařízení, které následně podstoupí nedestruktivní testy, tzn. rentgenové, ultrazvukové a „barevné“ zkoušky na detekci trhlin. Kompletně budou vyměněny lopatky na některých řadách turbíny a rovněž nahrazeny poškozené lopatky kompresorové části rotoru a střední dutá část rotoru. Po opravě vnitřní části spalovací komory a  vyvážení rotoru bude zařízení zkompletováno a převezeno zpět do Brna. Zde proběhne zpětná montáž a série dalších testů a měření, které prokáží bezchybnou připravenost stroje pro další období.
Zařízení již 4. července 2009 poslouží k poskytování podpůrných služeb pro společnost ČEPS, a.s. Červený mlýn tuto službu zajišťuje od roku 2004 a spolupodílí se tak na stabilizaci přenosové soustavy.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (417x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (408x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
Plynová kotelna v Teplárně Trmice – další příspěvek pro lepší ovzduší a efektivitu provozuPlynová kotelna v Teplárně Trmice – další příspěvek pro lepší ovzduší a efektivitu provozu (308x)
V článku jsou popsány některé aspekty kompletní výstavby nové plynové kotelny, včetně redukční stanice plynu v areálu Te...