Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Uhlí    Uhlí je významnou energetickou a průmyslovou surovinou České republiky

Uhlí je významnou energetickou a průmyslovou surovinou České republiky

Publikováno: 22.6.2010
Rubrika: Uhlí

Účastníci diskusního setkání se 1. června 2010 v pražském hotelu Marriott shodli na tom, že uhlí je významnou energetickou a průmyslovou surovinou České republiky. Především v hnědouhelném průmyslu je nutné se rozhodnout, zda a kdy máme přistoupit k případné těžbě hnědého uhlí za územně ekologickými limity a kam směřovat jeho další využití.

Petr Bártek z České spořitelny se zaměřil na význam uhlí. Pro něj je tato surovina aktuálně páteří výroby elektrické energie i teplárenství v ČR. I při započítání povolenek oxidu uhličitého je uhlí v makroekonomickém pohledu levnější surovinou než plyn. Pavel Kavina, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, zdůraznil, že prolomení těžebních limitů žádným razantním způsobem nezvýší nabídku hnědého uhlí na trhu. Ján Fabián z OKD vysvětloval, že tato společnost klade důraz na bezpečnost, a to s plným vědomím, že se to projeví ve zvýšené ceně nabízeného uhlí. Polský expert Zygmunt Borkowski shrnul význam těžby uhlí tak, že se svět bez ní nyní ani v budoucnosti neobejde. Podle něj je nutné bavit se o způsobu, jakým se bude dále tento obor a využití suroviny vyvíjet.
Pavel Vaňas ze Severočeských dolů připomenul, že lze uvažovat o prolomení těžebních limitů, aniž by se to jakýmkoliv způsobem dotklo lidských sídel.

 

K navrhovaným závěrům diskuzního setkání patří:

  • Pro českou energetiku je nutné, aby se hnědé uhlí těžilo za dnes platnými územně ekologickými limity. Stěžejní otázkou k řešení je určení nové limitní hranice, za níž by sociální a environmentální náklady nepřevyšovaly přínosy další těžby.
  • Část hnědouhelných zásob za limity je vhodné zachovat jako strategickou rezervu a těžbu uhlí odložit na dobu, kdy budeme mít k dispozici kvalitnější technologie.
  • Prolomení územně ekologických limitů hnědého uhlí nebude automaticky znamenat přebytek uhlí na trhu a jeho následné snížení ceny.
  • Další využití hnědého uhlí v ČR by obecně mělo být spojeno s jeho přesměrováním z výroby elektřiny (kde může být nahrazeno poměrně snadno) do teplárenství (kde jde nahradit obtížněji), a to za ekonomicky dostupnou cenu.
  • Jakékoliv uvažování o budoucím využití uhlí musí počítat s tím, že se v jeho cenách odrazí i cena emisních povolenek. V extrémním případě by tak uhlí mohlo dokonce přijít o svou pozici nejlevnějšího energetického zdroje.
  • Vyjasněná role státu (nejen v oblastech těžebního průmyslu) a závaznost Státní energetické koncepce jsou předpokladem pro úspěšný vývoj české energetiky. Stát jako vlastník uhelných zásob by měl mít právo regulovat chování těžebních společností.
  • Zásoby kvalitního černého uhlí v ČR jsou. Důležitý bude postoj a závazné stanovisko státu k využití vlastních zásob nerostného bohatství a otázka bezpečnosti a spolehlivosti v dodávkách surovin na český trh.
  • Základem úspěchu českého těžebního průmyslu jsou dlouhodobé smlouvy mezi jednotlivými „hráči“.

Další informace o semináři můžete najít na internetových stránkách www.ivd.cz.

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (562x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
ČR a Polsko podepíšou smlouvu o těžbě uhlí v pohraničí (39x)
Po zhruba čtyřech letech přípravných prací a rozhovorů se Česká republika a Polsko dohodly na podmínkách geologického pr...
„My v Česku černé uhlí těžíme, někde v USA jej sklízejí,“„My v Česku černé uhlí těžíme, někde v USA jej sklízejí,“ (37x)
řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Dr. Ing. Ján Fabián, ředitel pro rozvoj a strategii a místopředseda představe...