Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Unikátní publikace: Proměny české energetiky

Unikátní publikace: Proměny české energetiky

Publikováno: 18.1.2010, Aktualizováno: 29.1.2010 11:11
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Vzdělávání

Představujeme vám unikátní publikaci, kterou vydal Český svaz zaměstnavatelů v energetice. Kniha je dílem energetického, ale i energického odborníka a úspěšného a náročného manažera, který celý svůj produktivní život zasvětil práci pro rozvoj a spolehlivou funkci československé energetiky i pro její úspěšné zapojení do mezinárodní energetické spolupráce - pana Ing. Miroslava Kubína, DrSc.
 

Jde o neopakovatelné dílo, které v širokém věcném i časovém rozpětí mapuje vývoj energetického odvětví a s ním spjatých odvětví od počátku energetiky v českých zemích až po rok 2008. Autor se osobně podílel jak na významných koncepčních materiálech rozvoje elektrizační soustavy a soustav centralizovaného zásobování teplem, tak i na realizaci významných projektů a na vrcholovém řízení energetické společnosti zodpovědné za rozvoj a spolehlivý provoz elektráren, přenosové i distribuční soustavy České republiky. Kniha se v osmi kapitolách zabývá postupným rozvojem československé elektrizační soustavy, popisuje vývoj jejích organizačních struktur a systémy jejího řízení i vývoj energetické legislativy. Autor nezapomíná ani na mezinárodní spolupráci v energetice a na vztah energie a životního prostředí. Je zde dokumentována i historie vývoje a výroby technických zařízení pro energetiku a postupné změny jejich technických parametrů, vývoj uhelných technologií i moderních zdrojů energie včetně vývoje jaderného výzkumu a jaderné energetiky. Jedinečná je stať o významných osobnostech, které se zasloužily o rozvoj, inovaci a spolehlivou funkci energetických systémů a jejich řízení, včetně významných pedagogů, kteří vychovali řadu špičkových energetických odborníků a podíleli se i na výzkumných pracích v oblasti energetického hospodářství.

  1. Proměny energetiky v průběhu staletí: První veřejné elektrárny – vývoj do roku 1920, Elektrizace ČR – meziválečné období, Energetika v centrálně plánovaném hospodářství 1945 – 1989, Nová etapa rozvoje energetiky po roce 1989
  2. Vývoj legislativy, řízení, organizace a výzkumu energetiky: Vývoj legislativy, řízení, organizace a výzkumu energetiky, Vývoj legislativy po roce 1989 a transformace energetiky ČR, Elektrotechnické společnosti a zájmové organizace energetiky, Technické řízení elektrizační soustavy ČR, Mezinárodní spolupráce elektrizačních soustav, Řízení subsystémů energetiky, Vědecko-technický výzkum v energetice
  3. Energetika České republiky na prahu 21. století: Energie a rozvoj lidstva, Trvale udržitelný rozvoj, Energie a životní prostředí, Energie a rizika – ochrana před skutečným a domnělým rizikem, Globální střídání primárních zdrojů energie, Rámcové podmínky energetiky EU
  4. Technický vývoj a výroba strojního zařízení energetiky: Počátky energetického strojírenství v českých zemích, Motory a elektrárny se spalovacími motory, Parní stroje, Parní kotle, Parní turbíny, Vodní turbíny
  5. Elektrotechnický průmysl a vývoj elektrotechnických komponent energetiky: Elektrotechnický průmysl a energetika, Historie vývoje elektrotechnických komponent energetiky
  6. Inovace zařízení a technologií energetiky: Účinnost přeměn energie, Tepelná čerpadla, Elektrochemická výroba elektřiny s palivovými články, Obnovitelné zdroje energie, Integrované energetické systémy, Trendy elektrárenských technologií a emise CO2, Hybridní elektrárny, Vývoj jaderné energetiky, Dálková doprava energie, Supravodivé komponenty, Elektrické akumulátory (baterie) a jejich vývoj
  7. Tvůrci vědeckých základů energetiky: Fyzikální základy energetiky, Milníky elektrotechnik, Jaderný výzkum a jaderná energetika
  8. Osobnosti české energetiky: Zakladatelé elektroenergetického průmyslu v českých zemích, Průkopníci energetiky světového významu, Osobnosti zrodu české energetiky, Odborníci rozvoje klasické energetiky po roce 1945, Zakladatelé jaderného výzkum a počátků jaderné energetiky ČR, Osobnosti elektroenergetického školství, Řídicí pracovníci energetiky

Knihu si můžete objednat on-line ZDE.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články

Diskuse

Unikátní publikace: Proměny české energetiky

Pan Kubín
Měl jsem tu čest poznat pana Kubína jako generálního ředitele ČEZ začátkem 80-tých let. Půl hodiny detailního vysvětlování co je to reaktimetr, k čemu přesně slouží...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 1.12.2009 17:37vstup do diskuse >>

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (467x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (440x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (431x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...