Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Úvaha na téma: Karbonská ekonomika

Úvaha na téma: Karbonská ekonomika

Publikováno: 17.8.2017
Rubrika: Zajímavosti

Až do poloviny devatenáctého století se ekonomika lidské společnosti rozvíjela poměrně mírným tempem, limitujícím faktorem byla dostupnost energie. Jejím zdrojem byla lidská a zvířecí síla časem významně posílená zvládnutím energie vody a větru. Dnes jim, spolu s dalšími, říkáme obnovitelné zdroje energie. Zásadní ekonomický rozvoj však přinesl teprve objev energetických možností nejprve uhlí, později také ropy a zemního plynu, doprovázený mohutným rozvojem techniky. Dynamiku tohoto procesu ukazuje obr. 1, ve kterém je spotřeba energie vyjádřena produkcí oxidu uhličitého, což je vzhledem k naprosté převaze uhlíkatých paliv vcelku srozumitelné. Rostoucí spotřeba energie přinesla nejen ekonomický rozvoj, ale také zlepšila životní podmínky lidí – růst populace i délky života.

V období 1980 až 2012 se spotřeba energie zhruba zdvojnásobila, viz obr. 2 a přitom trvale pokračoval trend zlepšujících se životních podmínek. Téměř na polovinu poklesla produkce škodlivin ze spalování paliv, zvýšila se dostupnost pitné vody, zlepšení zdravotních a hygienických podmínek přineslo pokles dětské úmrtnosti a prodloužilo délku života. Současně se nepotvrdily malthusiánské předpovědi brzkého vyčerpání světových zásob uhlíkatých paliv. Jejich celková kapacita je podle IEA (2014) představena na obr. 3 a je nutno dodat, že se jedná o v současné době známé zásoby.

Toto stručné představení éry karbonské energetiky nabízí na první pohled k optimistickým vizím, jenže v oblibě jsou dnes vize katastrofické. Ty přinesly teorii nebezpečného globálního  oteplování jako důsledek zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, způsobeného intenzivním spalováním uhlíkatých paliv. Téma se zpolitizovalo a přineslo program bezuhlíkové energetiky. Klimatičtí vědci dnes přinášejí hrozivé prognózy dramatického nárůstu teploty, aniž by je konfrontovali se skutečností, jak ukazuje obr. 4, a aniž by vzali na vědomí skutečnost, že se již sedmnáct let globální teplota zemského povrchu prakticky nemění. Není to v důsledku současného boje s klimatickými změnami, neboť koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší trvale roste a tak znovu vyvstává klíčová otázka – zda je prvotní příčinou teplotních změn teplota zemského povrchu, anebo koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře.

Pozitivní vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší se projevuje trvalým ozeleňováním planety. Satelitní sledování zemského povrchu ukazuje, že se zelená plocha zvětšila za posledních třicet let o více než deset procent a zhruba polovina přírůstku je připisována hnojivému účinku oxidu uhličitého. To vše nabízí optimistický závěr: uhlíková energetika nepředstavuje pro lidstvo zásadní nebezpečí, nabízí dostatek spolehlivé a dostupné energie, potřebné pro udržení současného trendu ekonomického vývoje a napomáhá při ozeleňování planety. Odkaz „The Moral Case for Fossil Fuels“

Pavel Noskievič

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Lidský pokrokGlobální energetický mix 1980 až 2012Světové zásoby fosilních paliv (IEA 2014)Prognózy a skutečnost

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (886x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
EU ETS: konečně funkční systém nebo systematická likvidace průmyslu? (294x)
Revize systému emisních povolenek a následný prudký růst jejich ceny podnítil ostrou debatu o jejich smyslu, funkčnosti ...
Jednotělesová turbína Doosan Škoda Power na cestě do Nigérie projela Plzní na speciálním návěsuJednotělesová turbína Doosan Škoda Power na cestě do Nigérie projela Plzní na speciálním návěsu (230x)
Z areálu plzeňského výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vyrazil unikátní náklad v podobě jednotělesové parní turbí...
Firemní zpravodajství