Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    V Brně se uskutečnila tradiční konference Kotle a energetická zařízení

V Brně se uskutečnila tradiční konference Kotle a energetická zařízení

Publikováno: 15.3.2019
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Ve dnech 11. – 13. března se konal v Brně již 28. ročník odborné konference s mezinárodní účastí, na kterou byli již tradičně přihlášeni zástupci vysokých škol, výrobci a dodavatelé energetických zařízení, pracovníci provozu klasických elektráren, výzkumných ústavů i projektových kanceláří. Díky této symbióze doplněné o specialisty z oblasti materiálů, životního prostředí, diagnostiky a řídící techniky se tato úspěšná konference stala vyhledávaným místem setkání odborníků různých profesí, managerů, významných profesorů VŠ, ale i studentů a doktorandů, kteří zde chodí teprve na zkušenou a mohou se toho hodně naučit. Neméně důležitou součástí této konference jsou i společenská setkání, při kterých dochází k neformální diskusi i navazování nových kontaktů.

Jsme si vědomi toho, že v ČR se již nebudou dále stavět systémové uhelné elektrárny, ale pozornost provozovatelů se i nadále soustředí na obnovu stávajícího fondu klasických elektráren, na výstavbu nových teplárenských zdrojů a zvyšování jejich spolehlivosti, bezpečnosti, účinnosti i snižování emisního zatížení životního prostředí.

Energetická koncepce Vlády ČR v návaznosti na Směrnice EU se zaměřuje více na obnovitelné zdroje energie, na akumulaci elektrické energie i tepla, což je sice správné, ale v geologických podmínkách naší republiky je to v požadovaném rozsahu jen těžko realizovatelné. Ať se budeme snažit sebevíc, je zřejmé, že stávající i nově připravované jaderné bloky nebudou stačit pokrýt veškerou potřebu elektrické energie a všichni výrobci i spotřebitelé musí vzít na vědomí, že klasické elektrárny budou v provozu ještě další desetiletí. Tomu musíme přizpůsobit nejen své myšlení, ale i úroveň vědy a techniky tak, aby celý energetický i teplárenský systém byl po celou dobu udržitelný na vysoké úrovni bezpečnosti, spolehlivosti i účinnosti  a samozřejmě s co nejmenším vlivem na životní prostředí.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (545x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (523x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (515x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...