Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    V Řeži se diskutovalo o budoucnosti vodíku

V Řeži se diskutovalo o budoucnosti vodíku

Publikováno: 15.3.2018
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Poslední lednový den se v areálu ÚJV Řež, a. s. sešla na druhém jednání Pracovní skupina pro vodíkovou mobilitu (PS VM).

Rostoucí význam vodíku v diskusích o dalším směřování dopravy nebo ukládání energie potvrzuje zájem a účast zástupců státních orgánů a institucí (Ministerstev dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo Magistrát města Ostravy), výzkumných organizací a škol (ČVUT Praha, Centrum výzkumu Řež, ÚJV Řež, Výzkumný ústav železniční) nebo podnikatelských subjektů (např. ČEPRO, UNIPETROL RPA, CAPPO, ENGIE, Hyundai Motor Manufacturing Czech) a dalších. Schůzky Pracovní skupiny se konají pod záštitou České vodíkové technologické platformy (HYTEP) a Ministerstva dopravy ČR.

Bohatá agenda jednání odrážela současné otázky, které před realizačními týmy stojí. Podstatná část z nich se odvíjí od přípravy aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility  (NAP CM). Informace z jednání koordinačnískupiny NAP CM a přípravu aktualizace tohoto akčního plánu ve vztahu k vodíku představili Mgr. Jan Bezděkovský z Ministerstva dopravy ČR (MD ČR) a Ing. Aleš Doucek, Ph.D. z ÚJV Řež.

Podle diskutujících může hrát vodík důležitou roli jak z hlediska národní legislativy, tak ve vztahu k návrhu směrnice Evropské komise (EK), která obsahuje balíček pro čistou mobilitu jako nízkouhlíkovou technologii. Úvaha zatím zahrnuje pouze vozidla do 20 g CO2/km a proto bude nutná ještě mezirezortní diskuse na úrovni ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, dopravy i průmyslu a obchodu.

Účastníci se shodli na nutnosti rozšíření osvěty o vodíkových technologiích jako součásti dopravního plánování v České republice. Propagace vodíku by se měla týkat nejen osobních automobilů a městské nebo příměstské autobusové dopravy (Ostrava a Moravskoslezský kraj), ale i možnosti využití vodíkových technologií v železniční dopravě. To vše v návaznosti na potřebnou legislativu (výstavba plnicích stanic, daňové zvýhodnění apod.).

V souvislosti s výše uvedeným se v lednu pracovní skupina věnovala i dalšímu tématu - přeshraniční spolupráci ČR/Německo v oblasti vodíkových autobusů. Základní ideou je propojení měst Praha a Drážďany. O tento projekt je ze strany Německa velký zájem. V současné době se řeší parametry, tj. velikost autobusu, jeho dojezd, obsazení, varianty linky, přičemž výhledově lze plánovat dojezdy až do Berlína.

Dalším důležitým bodem jednání bylo zařazení problematiky vodíkových technologií a mobility do výukových programů na školách. V současnosti se například na ČVUT vyučují hybridní pohony (včetně H2 mobility). V rámci projektu ERASMUS jsou realizovány výměnné pobyty studentů s Univerzitou Chemnitz, kde se vodíkové mobilitě věnují. V případě středních škol již několik let vyvíjí aktivitu firma Horizon Fuel Cell Europe, která se zaměřuje na podporu zájmu o nové technologie a udržitelné zdroje energie. Složitější je to na základních školách, kde pevně dané osnovy nedávají příliš prostoru pro hlubší informovanost.

Účastníci jednání Pracovní skupiny pro vodíkovou mobilitu (PS VM) v Řeži využili možnost prohlédnout si zdejší H2 technologie: experimentální zařízení na akumulaci solární energie do vodíku a projížďku vodíkovým autobusem TriHyBus.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Obr. 1 – Karel Křížek, předseda představenstva a generální ředitel ÚJV Řež, a. s., na lednové pracovní skupiněObr. 2 – Aleš Doucek, vedoucí odd. Vodíkové technologie, ÚJV ŘežObr. 3 – Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy České republiky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (944x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (914x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (884x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Firemní zpravodajství