Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Jaderné palivo    Ve Stráži pod Ralskem probíhá sanace následků chemické těžby uranu

Ve Stráži pod Ralskem probíhá sanace následků chemické těžby uranu

Publikováno: 20.11.2007, Aktualizováno: 27.4.2009 15:03
Rubrika: Jaderné palivo

V odštěpném závodu Těžba a úprava uranu státního podniku Diamo proběhl včera jeden z pravidelných kontrolních dnů k přípravě a realizaci staveb dle usnesení vlády ČR č. 621 z roku 2005. Ty budou součástí celého komplexu sanačních technologií, jejichž cílem je sanace horninového prostředí zasaženého chemickou těžbou uranu. Likvidace následků těžby a úpravy uranu včetně sanace horninového prostředí je financována ze státního rozpočtu. Během kontrolního dne byli zástupci správních úřadů, ministerstev financí, životního prostředí a průmyslu a obchodu seznámeni se současným stavem výstavby.

„Cílem sanace horninového prostředí je snížit množství znečišťujících látek pod stanovenou hranici a tím zajistit ochranu vodohospodářsky využívaných zásob pitné vody,“ řekl ředitel odštěpného závodu Těžba a úprava uranu státního podniku Diamo Tomáš Rychtařík.
Pokud by bylo využito pro sanaci pouze stávajících technologií, čištění horninového prostředí by se značně prodloužilo. Proto je nutné komplex sanačních technologií dobudovat a celý proces sanace tak urychlit.
Jednou z klíčových technologií je budovaná stavba „Zpracování matečných louhů“, která přímo navazuje na již fungující technologii „Stanice pro likvidaci kyselých roztoků (SKLR I)“ a řeší likvidaci roztoků zbývajících po krystalizaci kamence. Projekt tvoří několik samostatných objektů v celkem třech lokalitách přímo na území patřícím státnímu podniku Diamo. Objekt, kde se bude provádět vlastní neutralizace na celkem třech linkách s celkovým maximálním průtokem 3 m3/min., tvoří lehká ocelová konstrukce. Podlaha byla navržena jako záchytná železobetonová vana se spádem ke středovým sběrným kanálkům a bezodtokové jímce, odkud bude voda čerpána zpět do procesu čištění. V přístavbě tohoto objektu je umístěna absorpce a úprava amoniaku, který se v průběhu neutralizace uvolňuje.
Na tento provoz technologicky navazuje objekt filtrace, který tvoří ocelová hala a administrativně provozní budova. V hale je instalována baterie kalolisů pro separaci vysráženého kalu. Odvodněný kal je pásovým dopravníkem transportován mimo budovu přímo na korby přistavěných nákladních aut. Vedle technologie je v hale instalováno i nezbytné příslušenství, např. kompresovna nebo rozvodna elektrického napětí. V administrativní části bude vedle kanceláří i nutné zázemí pro obsluhu provozu, dílny a laboratoře.
Další součástí stavby je objekt přípravy vápenného mléka umístěný v blízkosti vlečky, protože práškové vápno je do závodu dopravováno prostřednictvím železničních cisteren, a dále čerpací stanice a technologie stripování amoniaku vodní parou.
Investorem stavby, jejíž celková cena dosáhne 1.154 mil. Kč bez DPH, je Diamo, státní podnik. Projekt zpracoval Chemoprojekt, a.s. a zhotovitelem je divize Stavitelství Praha OHL ŽS společně s firmami Syner a Subterra. Stavba objektů pro zpracování matečných louhů byla zahájena v září letošního roku a její ukončení je plánováno na říjen roku 2009.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

O radioaktivitě, která léčí i škodí (126x)
V tomto příspěvku přinášíme několik otázek a odpovědí, které se týkají radioaktivity (spolupráce s RNDr. Lenkou Thinovou...
Uhlí ani plyn vylepšit nejdou, jaderné palivo se zdokonaluje neustáleUhlí ani plyn vylepšit nejdou, jaderné palivo se zdokonaluje neustále (115x)
Jen za poslední rok to podle titulků v novinách vypadá, že české jaderné elektrárny mění palivo jako ponožky: Temelín za...
Na JE Temelín byla zavezena nová modifikace jaderného paliva ruské výrobyNa JE Temelín byla zavezena nová modifikace jaderného paliva ruské výroby (109x)
V rámci pravidelné odstávky na JE Temelín technici zavezli do aktivní zóny reaktoru druhého bloku 48 palivových článků n...