Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Měření a regulace    VÚHŽ má tři nové stroje, tvořící moderní linku na přesné obrábění a měření kovů

VÚHŽ má tři nové stroje, tvořící moderní linku na přesné obrábění a měření kovů

Společnost VÚHŽ, dceřiná firma Třineckých železáren, uvedla do provozu tři nové stroje sloužící k obrábění a následnému měření nástrojů, forem a strojních dílů. Moderní stroje jsou unikátní v tom, že umožňují ve vysoké rychlosti vyřezávat z kovu pomocí drátu tvarové díly s přesností 0,005 milimetru, obrábět tvarové plochy a měřit špičkovým softwarem ve 3D režimu s přesností na mikrometry. Obdobné stroje doposud společnost VÚHŽ neměla k dispozici.

Trojice nových strojů firmě zajistí nejen zrychlení a zjednodušení výroby, ale především rozšíření možností, pokud jde o výrobní sortiment a kvalitu produktů. „Zavádění nových moderních technologií je tou správnou cestou pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti firmy. Jsme rádi, že tyto investice můžeme realizovat, protože nás to posouvá do oblasti výrob s vyšší přidanou hodnotou,“ říká výkonný ředitel VÚHŽ Ing. Jaroslav Zachurczok s tím, že tyto technologie společnost pořídila díky dotace z Operačního programu Podnikání a inovace.

Prvním strojem je drátová řezačka značky FANUC, která umí vyřezávat složité tvarové plochy pomocí elektrojiskrového procesu s vysokou přesností, a to navíc pod úhlem až 45 stupňů, včetně provozu v režimu bez obsluhy. „Tato technologie představuje pro VÚHŽ významný technologický posun v obrábění kovu. Celá technologie je pro nás novinkou, proto kromě instalace zařízení bylo nutné zajistit kvalifikované pracovníky, kteří již mají zkušenosti s obsluhou a programováním. V současnosti provoz funguje podle našich představ,“ říká Zachurczok.

Druhým zařízením, které na řezačku technologicky navazuje, je frézovací stroj k přesnému obrábění tvarových ploch v nástrojových ocelích. Provoz tohoto CNC frézovacího stroje, který umožňuje i vysokorychlostní obrábění, spouští VÚHŽ právě v těchto dnech. Využití najde při výrobě tvářecích nástrojů a částí forem pro tlakové lití hliníkových slitin a vstřikování plastů. Posledním zařízením je pak 3D souřadnicový měřicí stroj, který umožňuje pomocí speciálních měřících sond a softwaru proměřovat vyrobené nástroje s přesností na mikrometry a výsledky měření zpracovávat do grafických rozměrových protokolů.

Pořízením strojů odpadla nutnost finančně nákladné spolupráce s externími firmami a zároveň se rozšířily výrobní možnosti VÚHŽ. Společnost je nyní schopná vyrábět vysoce přesné nástroje, a tuto přesnost také deklarovat odpovídající dokumentací. Na výrobu přesných nástrojů bude navíc již v březnu tohoto roku navazovat VÚHŽ zprovozněním nové technologie na povlakování forem, nástrojů a strojních dílů.

Dodavatelé technologií:

Drátová řezačka (výrobce: japonská firma FANUC CORPORATION)
Obráběcí stroj (výrobce: česká firma KOVOSVIT MAS)
3D měřící stroj (výrobce: americká firma LEADER METROLOGY)

Společnost VÚHŽ je od roku 2007 stoprocentní dceřinou společností Třineckých železáren. Kromě obrábění kovů a povlakování se VÚHŽ zaměřuje také na výrobu speciálních válcovaných profilů, odstředivě litých odlitků a malosériových zařízení pro slévárenské a ocelárenské provozy. Má také vlastní akreditované laboratoře a zkušebny. Společnost dnes vyváží přibližně šedesát procent své produkce a výrobky směřují například do Rakouska, Německa, Itálie, Belgie, Slovenska, Indie, Číny nebo USA. 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

V Chotíkově byl položen základní kámen spalovny komunálního odpaduV Chotíkově byl položen základní kámen spalovny komunálního odpadu (616x)
Spalovna komunálního odpadu ZEVO Chotíkov, která začala vyrůstat v prostoru rekultivované skládky komunálního odpadu, bu...
Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (583x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (582x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Zavřít [x]