Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Výsledky společnosti Alstom za rok 2013/14

Výsledky společnosti Alstom za rok 2013/14

Publikováno: 12.5.2014
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Energetické strojírenství

Výsledky společnosti Alstom za rok 2013/14:

  • 4% organický růst tržeb
  • 7% ziskovost provozní činnosti
  • Pozitivní volné cash flow ve druhém pololetí

V období 1. dubna 2013 až 31. března 2014 společnost Alstom přijala zakázky v hodnotě 21,5 miliardy eur, o 10 % nižší oproti předchozímu roku. Tržby vzrostly v porovnání s předchozím rokem organicky o 4 % na 20,3 miliard eur. Provozní zisk dosáhl 1 424 milionů eur, což představuje 3% meziroční pokles, při 7% ziskovosti provozní činnosti. Čistý zisk poklesl z 768* milionů eur v účetním roce 2012/13 na 556 milionů, a to především vlivem vyšších nákladů na restrukturalizaci, finančních nákladů, některých specifických odpisů a tvorby rezerv. Volné cash flow bylo v druhém pololetí roku 2013/2014 pozitivní ve výši 340 milionů eur, po záporném výsledku 511 milionů v prvním pololetí.

Klíčová slova: Alstom, turbiny, kotel

Na nejbližší valné hromadě bude navrženo nevyplacení žádných dividend.

Hlavní výsledky

 (v milionech €)

2012/13*

2013/14

změna v % vykázaná

změna v % organická

Aktuální údaje

 

 

 

 

Přijaté objednávky

23,770

21,498

(10)%

(6)%

Rozpracované zakázky

52,875

51,458

(3)%

2%

Tržby

20,269

20,269

0%

4%

Provozní zisk

1,463

1,424

(3)%

 

Ziskovost provozní činnosti

7.2%

7.0%

-

 

Čistý zisk

768

556

(28)%

 

Volné hotovostní prostředky

408

(171)

-

 

 

* upraveno podle revidovaných účetních standardů IAS 19

„Alstom vykázal lepší obchodní výsledky ve druhém pololetí, takže skupina ukončila rok s poměrem objednávek k dokončeným zakázkám větším než 1. Tržby vzrostly organicky o 4 %, především díky výborným výsledkům v sektorech Transport a Obnovitelných zdrojů energie. K 7% ziskovosti provozní činnosti výrazně přispěla příznivá kombinace výsledků v sektoru Thermal Power, zlepšování výkonů v sektoru Transport a dopadů našeho plánu zvyšování výkonnosti „d2e“. Ve druhém pololetí jsme dosáhli pozitivního volného cash flow, což částečně vykompenzovalo výrazný úbytek volných hotovostních prostředků v prvním pololetí.

Minulý týden společnost Alstom obdržela závaznou nabídku od společnosti General Electric na odkup našich energetických aktivit (Power a Grid). Skupina Alstom si ponechala možnost zvážit nevyžádané alternativní nabídky, které mohou být vyhodnoceny jako výhodnější. Pokud bude tento projekt schválen a realizován, zaměří se Alstom do budoucna na aktivity v oblasti dopravy,” řekl Patrick Kron, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alstom.

Lepší obchodní výsledky ve 2. pololetí

Za celý účetní rok 2013/14 společnost Alstom přijala objednávky v hodnotě 21,5 miliard eur, což představuje 10% meziroční pokles. Ve druhém pololetí hodnota objednávek vzrostla o 4 % díky několika velkým zakázkám v sektorech Power a Transport. Ke dni 31. března 2014 dosáhl objem rozpracovaných zakázek 51,5 miliardy eur, což odpovídá objemu tržeb za 30 měsíců.

Organický obchodní růst a stabilní provozní zisk

Skupina v roce 2013/14 dosáhla 4% organického meziročního růstu tržeb na 20,3 miliardy eur, především díky sektorům Transport a Obnovitelných zdrojů energie, z nichž obě vykázaly 9% organický růst. Tržby v sektoru Grid vzrostly o 6 %, zatímco sektor Thermal Power stagnoval.

Provozní zisk ve fiskálním roce 2013/14 dosáhl 1 424 milionu eur oproti 1 463 milionům v předchozím roce, což odpovídá ziskovosti 7 %.

Čistý zisk činil 556 milionů eur, o 28 % méně v porovnání s předchozím rokem. Jeho výši ovlivnily náklady na restrukturalizaci (220 milionů eur ve fiskálním roce 2013/14 oproti 137 milionům v předchozím roce), vyšší finanční náklady a sazby daní, jakož i specifické právní náklady a odpisy.

Strategické přesměrování

Jak bylo zveřejněno minulý týden, společnost Alstom obdržela od společnosti GE závaznou nabídku na převzetí aktivit v oblasti energetiky. Transakce by zahrnovala sektory Thermal Power, Obnovitelných zdrojů a Grid a dále podnikové a sdílené služby. Nabízená cena představuje hodnotu kapitálu ve výši 12,35 miliardy eur a hodnotu podniku ve výši 11,4 miliardy eur, nebo 12,2násobek zisku před zdaněním a úroky za účetní rok 2013.

V souvislosti s touto nabídkou nesmí skupina Alstom vyzývat třetí strany k podání nabídek na převzetí energetických aktivit. Vyhradila si však právo případné nevyžádané nabídky posoudit a vést s vážnými zájemci rozhovory, které by mohly vyústit v nabídku pro Alstom příznivější.

Pokud bude nabídka schválena a realizována, Alstom se zaměří na obchodní aktivity v oblasti dopravy, kde je světovým lídrem. Alstom by využil výnos z prodeje k posílení své divize Transport, splacení dluhu a vyplacení finančních prostředků akcionářům. Plánovaný odprodej menšinového podílu v sektoru Transport byl proto prozatím pozastaven.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (544x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (543x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (522x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...