Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    „Výstavba elektrokotle a jeho využití pro podpůrně služby se nám přímo nabízela,“

„Výstavba elektrokotle a jeho využití pro podpůrně služby se nám přímo nabízela,“

Publikováno: 9.4.2017
Rubrika: Zajímavosti

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Miroslav Žďánský, MBA, jednatel společnosti ŠKO-ENERGO FIN a vedoucí obchodně-ekonomické oblasti ŠKO-ENERGO.

Jakou úlohu hraje ŠKO-ENERGO pro automobilku ŠKODA?
Hlavním úkolem společnosti ŠKO-ENERGO je zásobovat energiemi všechny domácí výrobní závody společnosti ŠKODA AUTO. Konkrétně dodává elektrickou energii, teplo, průmyslovou, pitnou a chladicí vodu, stlačený vzduch a zemní plyn. Dále provádí čištění a odvádění odpadních a povrchových vod, provozuje a udržuje všechny energetické sítě a poskytuje komplexní služby v oblasti zásobování energiemi. ŠKO-ENERGO má 340 zaměstnanců a dosahuje ročního obratu tři miliardy korun. Jádrem společnosti je její mladoboleslavská teplárna, jejíž provoz byl zahájen v roce 2000. Nahradila původní zastaralý zdroj, který byl vybudován v 60. letech minulého století.

Přibližme si technické parametry teplárny ŠKO-ENERGO.
Hlavními výrobními jednotkami teplárny jsou dva fluidní kotle o parním výkonu 2 × 140 t/h, spalující hnědé uhlí a biomasu. Rezerva při výpadku fluidních kotlů je zajištěna parním kotlem o výkonu 60 t/h se základním palivem – zemní plyn. Součástí zařízení jsou dvě odběrové kondenzační turbíny Siemens o výkonu 2 × 35 MWel. Zásobování teplárny chladicí vodou je zajištěno z chladicího systému s chladicí věží s ventilátorovým chlazením. Fluidní kotle, které dodalo česko-německé konsorcium EVT-Vítkovice, zajišťují spolehlivou výrobu  při dodržení emisních limitů platných v České republice od roku 1999 a s minimálními úpravami i plnění průmyslových emisí po roce 2016. Z původních zařízení teplárny se nadále využívají dva horkovodní kotle, u nichž byla v oblasti strojní, elektro a řídicí techniky provedena modernizace a napojení na nová zařízení. Byl instalován horkovodní kotel na zemní plyn od firmy ABB Brno.

Jaká je roční výroba elektřiny a tepla vašeho zdroje? Kolik procent této výroby jde pro potřeby automobilky?
Celková vlastní výroba elektřiny ve ŠKOENERGO je 490 GWh za rok. Toto množství pro potřeby automobilky nestačí a ŠKO-ENERGO dokupuje pro všechny výrobní závody podle aktuální potřeby ročně okolo 250 tisíc GWh. Do sítě se prodá ročně pouze 40 GWh, což je přebytek energie vyrobené v nepracovní dny.

Automobilka odebírá 275 GWh tepla pro vytápění, ale i technologické procesy, z nichž největším odběratelem je lakovna. Pro kogenerační výrobu je významná dodávka do města Mladá Boleslav a průmyslových zón ve výši 170 GWh. Díky tomu dosahuje teplárna vysoké energetické účinnosti přes 60 %.

Výroba elektřiny a tepla je stabilní a meziročně se nemění. Na potřeby automobilky reaguje  ŠKO-ENERGO dokupem elektřiny. Podařilo se stabilizovat i odběry tepla a úspory, které vznikly zateplováním objektů, byly nahrazeny investicemi do nových připojení.

Co vás vedlo k realizaci projektu elektrokotle a proč jste do projektu zapojili firmu E.ON?
Výhodou teplárny je rozsáhlá horkovodní síť a trvalý odběr tepla, který i v létě přesahuje 15 MW. Výstavba elektrokotle a jeho využití pro podpůrné služby se přímo nabízela. Firma E.ON přišla s konkrétní nabídkou a zkušenostmi v poskytování podpůrných služeb. Vznikla unikátní obchodní spolupráce, která je přínosná pro obě strany.

Místo, kde vyrostl nový zdroj… Museli jste demolovat stávající objekt, nebo jde o výstavbu na zelené louce? 
Další výhodou projektu byly prostory, které mohlo ŠKO-ENERGO nabídnout. Elektrokotel byl umístěn do bývalé strojovny teplárny, takže nebyly potřebné žádné stavební úpravy.

Jak bude zdroj zakomponován do teplárny?
Elektrokotel je vlastněný firmou E.ON. ŠKO-ENERGO si ho pronajalo a po úpravě řídicích systémů plně integrovalo do provozu teplárny a provozuje jako fiktivní blok. ŠKO-ENERGO nese plně i provozní náklady elektrokotle včetně údržby.

Jakou očekáváte návratnost vložených investic? Zvažujete případně o instalaci více takových technologií ve vaší firmě?
Z příjmů za systémové služby je hrazen nájem, který umožnuje společnosti E. ON dosáhnou přijatelnou návratnost investice. Úspěšnost a návratnost závisí na úspěšnosti výběrových řízení na podpůrné služby. Nelze ji předem stanovit. Po splacení investice přejde elektrokotel do majetku ŠKO-ENERGO a podle výsledků tohoto projektu bude zvažovat společnost jeho rozšíření nebo doplnění. V úvahu přichází akumulační nádrže nebo průmyslové baterie.


Miroslav Žďánský
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a anglickou Open University Business School. Od roku 1989 pracuje pro mladoboleslavskou automobilku a v letech 1990 a 1991 spolupracoval v projektovém týmu na spojení s automobilkou Volkswagen. V letech 1995 až 2000 byl ředitelem Lobkowiczkého pivovaru. Po návratu do Mladé Boleslavi v roce 2000 nastoupil jako jednatel do ŠKO-ENERGO. V roce 2004 až 2005 souběžně pracoval pro ŠKODA AUTO na projektu ŠKODA AUTO India. V současné době je jednatelem společnosti ŠKO-ENERGO FIN a vedoucím obchodně-ekonomického úseku ŠKO-ENERGO. Žije s rodinou v Mladé Boleslavi.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Miroslav Žďánský (vlevo)Elektrokotel byl plně integrován do řídicích systémů teplárnyElektrokotel o výkonu 15 MW je napojen na horkovodní síť teplárnyNová teplárna ŠKO-ENERGO zahájila provoz v roce 2000

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (993x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
Specialisté z Řeže školili v AfriceSpecialisté z Řeže školili v Africe (364x)
Unikátní trénink nigerijských specialistů ukončen vydáním certifikátu. Společnost ÚJV Řež se tímto podílí již na 17. odv...
Německé nadšení pro „zelenou“ elektřinu klesá (320x)
Obliba tarifů nabízejících takzvanou „zelenou“ elektřinu, jejichž výběrem mohou Němci z vlastní kapsy podporovat politik...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery