Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    „Výstavba elektrokotle a jeho využití pro podpůrně služby se nám přímo nabízela,“

„Výstavba elektrokotle a jeho využití pro podpůrně služby se nám přímo nabízela,“

Publikováno: 9.4.2017
Rubrika: Zajímavosti

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Miroslav Žďánský, MBA, jednatel společnosti ŠKO-ENERGO FIN a vedoucí obchodně-ekonomické oblasti ŠKO-ENERGO.

Jakou úlohu hraje ŠKO-ENERGO pro automobilku ŠKODA?
Hlavním úkolem společnosti ŠKO-ENERGO je zásobovat energiemi všechny domácí výrobní závody společnosti ŠKODA AUTO. Konkrétně dodává elektrickou energii, teplo, průmyslovou, pitnou a chladicí vodu, stlačený vzduch a zemní plyn. Dále provádí čištění a odvádění odpadních a povrchových vod, provozuje a udržuje všechny energetické sítě a poskytuje komplexní služby v oblasti zásobování energiemi. ŠKO-ENERGO má 340 zaměstnanců a dosahuje ročního obratu tři miliardy korun. Jádrem společnosti je její mladoboleslavská teplárna, jejíž provoz byl zahájen v roce 2000. Nahradila původní zastaralý zdroj, který byl vybudován v 60. letech minulého století.

Přibližme si technické parametry teplárny ŠKO-ENERGO.
Hlavními výrobními jednotkami teplárny jsou dva fluidní kotle o parním výkonu 2 × 140 t/h, spalující hnědé uhlí a biomasu. Rezerva při výpadku fluidních kotlů je zajištěna parním kotlem o výkonu 60 t/h se základním palivem – zemní plyn. Součástí zařízení jsou dvě odběrové kondenzační turbíny Siemens o výkonu 2 × 35 MWel. Zásobování teplárny chladicí vodou je zajištěno z chladicího systému s chladicí věží s ventilátorovým chlazením. Fluidní kotle, které dodalo česko-německé konsorcium EVT-Vítkovice, zajišťují spolehlivou výrobu  při dodržení emisních limitů platných v České republice od roku 1999 a s minimálními úpravami i plnění průmyslových emisí po roce 2016. Z původních zařízení teplárny se nadále využívají dva horkovodní kotle, u nichž byla v oblasti strojní, elektro a řídicí techniky provedena modernizace a napojení na nová zařízení. Byl instalován horkovodní kotel na zemní plyn od firmy ABB Brno.

Jaká je roční výroba elektřiny a tepla vašeho zdroje? Kolik procent této výroby jde pro potřeby automobilky?
Celková vlastní výroba elektřiny ve ŠKOENERGO je 490 GWh za rok. Toto množství pro potřeby automobilky nestačí a ŠKO-ENERGO dokupuje pro všechny výrobní závody podle aktuální potřeby ročně okolo 250 tisíc GWh. Do sítě se prodá ročně pouze 40 GWh, což je přebytek energie vyrobené v nepracovní dny.

Automobilka odebírá 275 GWh tepla pro vytápění, ale i technologické procesy, z nichž největším odběratelem je lakovna. Pro kogenerační výrobu je významná dodávka do města Mladá Boleslav a průmyslových zón ve výši 170 GWh. Díky tomu dosahuje teplárna vysoké energetické účinnosti přes 60 %.

Výroba elektřiny a tepla je stabilní a meziročně se nemění. Na potřeby automobilky reaguje  ŠKO-ENERGO dokupem elektřiny. Podařilo se stabilizovat i odběry tepla a úspory, které vznikly zateplováním objektů, byly nahrazeny investicemi do nových připojení.

Co vás vedlo k realizaci projektu elektrokotle a proč jste do projektu zapojili firmu E.ON?
Výhodou teplárny je rozsáhlá horkovodní síť a trvalý odběr tepla, který i v létě přesahuje 15 MW. Výstavba elektrokotle a jeho využití pro podpůrné služby se přímo nabízela. Firma E.ON přišla s konkrétní nabídkou a zkušenostmi v poskytování podpůrných služeb. Vznikla unikátní obchodní spolupráce, která je přínosná pro obě strany.

Místo, kde vyrostl nový zdroj… Museli jste demolovat stávající objekt, nebo jde o výstavbu na zelené louce? 
Další výhodou projektu byly prostory, které mohlo ŠKO-ENERGO nabídnout. Elektrokotel byl umístěn do bývalé strojovny teplárny, takže nebyly potřebné žádné stavební úpravy.

Jak bude zdroj zakomponován do teplárny?
Elektrokotel je vlastněný firmou E.ON. ŠKO-ENERGO si ho pronajalo a po úpravě řídicích systémů plně integrovalo do provozu teplárny a provozuje jako fiktivní blok. ŠKO-ENERGO nese plně i provozní náklady elektrokotle včetně údržby.

Jakou očekáváte návratnost vložených investic? Zvažujete případně o instalaci více takových technologií ve vaší firmě?
Z příjmů za systémové služby je hrazen nájem, který umožnuje společnosti E. ON dosáhnou přijatelnou návratnost investice. Úspěšnost a návratnost závisí na úspěšnosti výběrových řízení na podpůrné služby. Nelze ji předem stanovit. Po splacení investice přejde elektrokotel do majetku ŠKO-ENERGO a podle výsledků tohoto projektu bude zvažovat společnost jeho rozšíření nebo doplnění. V úvahu přichází akumulační nádrže nebo průmyslové baterie.


Miroslav Žďánský
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a anglickou Open University Business School. Od roku 1989 pracuje pro mladoboleslavskou automobilku a v letech 1990 a 1991 spolupracoval v projektovém týmu na spojení s automobilkou Volkswagen. V letech 1995 až 2000 byl ředitelem Lobkowiczkého pivovaru. Po návratu do Mladé Boleslavi v roce 2000 nastoupil jako jednatel do ŠKO-ENERGO. V roce 2004 až 2005 souběžně pracoval pro ŠKODA AUTO na projektu ŠKODA AUTO India. V současné době je jednatelem společnosti ŠKO-ENERGO FIN a vedoucím obchodně-ekonomického úseku ŠKO-ENERGO. Žije s rodinou v Mladé Boleslavi.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Miroslav Žďánský (vlevo)Elektrokotel byl plně integrován do řídicích systémů teplárnyElektrokotel o výkonu 15 MW je napojen na horkovodní síť teplárnyNová teplárna ŠKO-ENERGO zahájila provoz v roce 2000

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (892x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
Rumunsko: budoucí černomořská mocnost v energetice? Příležitosti pro český energetický byznysRumunsko: budoucí černomořská mocnost v energetice? Příležitosti pro český energetický byznys (367x)
Rumunsko leží v jihovýchodní Evropě, částečně na Balkánském poloostrově. Je to největší země v tomto regionu. S rozlohou...
Virtuální realita: umíme srozumitelně představit špičkové průmyslové technologie a složité projektyVirtuální realita: umíme srozumitelně představit špičkové průmyslové technologie a složité projekty (245x)
V srpnu 2018 zveřejnilo uznávané německé sdružení pro průmyslovou komunikaci a B2B marketing BVIK výsledky svého výzkumu...
Firemní zpravodajství