Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Výstavba horkovodního zdroje s čerpací stanicí THOL4 v areálu teplárny Holešovice

Výstavba horkovodního zdroje s čerpací stanicí THOL4 v areálu teplárny Holešovice

Publikováno: 3.9.2019, Aktualizováno: 4.9.2019 10:25
Rubrika: Teplárenství

Společnost ČEZ Energetické služby, dceřiná společnost ČEZ ESCO, ve sdružení se společností TELO na přelomu roku 2016/2017 úspěšně uvedla do provozu nový horkovodní zdroj s čerpací stanicí THOL 4 v areálu teplárny Holešovice.

Zadavatelem a současně investorem díla byla společnost Pražská teplárenská. Generální dodavatel stavby byl vybrán v náročném výběrovém řízení v režimu Veřejné zakázky dle zákona 137/2006 Sb. Smlouva o dílo byla podepsána v srpnu 2015.

Kompletní dílo bylo realizováno formou „na klíč“, a to včetně vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a projektu garančního vyzkoušení. Součástí plnění smlouvy o dílo bylo rovněž zajištění vydání stavebního povolení a kolaudace stavby.

Klíčová kritéria díla měří účinnost zdroje, hladinu hluku i emisní limity.

Již samotné zpracování technické části soutěžní nabídky bylo velmi náročné. Vzhledem k významu stavby pro pražskou teplárenskou soustavu požadoval zadavatel předložení velmi detailního návrhu stavebně-konstrukčního a technického řešení, včetně podrobné specifikace projektované technologie. Specifické a přísné nároky byly kladeny zejména na nízkou hladinu hluku, kterým provoz zdroje bude ovlivňovat své okolní prostředí, a na založení objektu zdroje, vzhledem k jeho umístění v záplavovém území. Podrobně byla rovněž zpracována část nabídky, týkající se harmonogramu a finančních nákladů na následný záruční a pozáruční servis.

Klíčovými garantovanými technickými parametry díla bylo dosažení požadované účinnosti horkovodních kotlů, rozsahu regulace jejich výkonu a dodržení emisních limitů NOx. Dále také dodržení požadované účinnosti každého ze čtyř čerpadel v horkovodní čerpací stanici.

Zde byla klíčová spolupráce s dodavatelem kotlových jednotek UNIMAT UT-HZ 26000 x 25 s plynovými hořáky Saacke Teminox, společností BOSCH Termotechnika. Dodavatelem čerpadel od výrobce KSB byla společnost AG PUMPY. Dalším významným partnerem v tomto projektu byla společnost Armatury a potrubní díly, která zajistila dodávku uzavíracích klapek s trojnou excentricitou ARI Zetrix s pohony AUMA, a dále společnost IZOMAT, dodavatel komínového tělesa s kouřovody a tlumiči hluku a rovněž vzduchotechniky.

Náročná souhra výroby a stavby

Zodpovědný a vstřícný přístup hlavních subdodavatelů byl důležitým článkem v celém realizačním procesu, na jehož konci bylo úspěšné uvedení díla do provozu a jeho předání do trvalého užívání.

Náročné bylo rovněž sestavení a následné dodržování časového harmonogramu realizace díla. Situaci komplikovalo zejména časově i technicky náročné založení objektu zdroje na pilotách včetně předchozích výkopových a bouracích prací. Souběžně se stavební činností již proto probíhala příprava výroby a vlastní výroba technologické části projektu, a to jak v části strojně technologické, tak v části elektro (rozvodna VN včetně transformátorů a NN rozvodna) a měření a regulace.

Po provedení veškerých zkoušek a revizí bylo v listopadu 2016 provedeno 72hodinové komplexní vyzkoušení. V jeho průběhu bylo odzkoušeno kaskádní řízení kotlů, minimální a maximální výkony kotlů a ostrovní provoz zdroje THOL4 v oblasti Holešovic. Provedení testů bylo značně komplikované zejména s ohledem na koordinaci souběhu dodávek tepla z horkovodního přivaděče z elektrárny Mělník. Po úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení bylo dílo uvedeno do zkušebního provozu. V jeho průběhu bylo prokázáno dodržení veškerých garantovaných parametrů daných Smlouvou o dílo. Zejména emise NObyly splněny s velkou rezervou, naměřené koncentrace nepřesáhly hodnotu 70 mg/Nm3.

Kolaudace stavby a konečné předání díla zákazníkovi proběhly na jaře 2017.

Základní provozní technické parametry:

Primární horkovodní síť:

  • Jmenovitý tlak: min. 2,5 MPa
  • Max. pracovní teplota: min. 135°C

Horkovodní kotelna:

  • Jmenovitý výkon zdroje: 47,1 MWtep
  • Jmenovitý tlak: min. 4,0 MPa
  • Max. pracovní teplota: min. 135°C
  • Min. účinnost: 96,1%

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Výstavba horkovodního zdroje s čerpací stanicí THOL4 v areálu teplárny HolešoviceVýstavba horkovodního zdroje s čerpací stanicí THOL4 v areálu teplárny HolešoviceVýstavba horkovodního zdroje s čerpací stanicí THOL4 v areálu teplárny HolešoviceVýstavba horkovodního zdroje s čerpací stanicí THOL4 v areálu teplárny HolešoviceVýstavba horkovodního zdroje s čerpací stanicí THOL4 v areálu teplárny HolešoviceVýstavba horkovodního zdroje s čerpací stanicí THOL4 v areálu teplárny Holešovice

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Teplárenství v temně zelené EvropěTeplárenství v temně zelené Evropě (302x)
Členské státy ještě ani nezačaly pořádně implementovat balíček klimaticko-energetické legislativy a na obzoru už je dalš...
Plynová kotelna v Teplárně Trmice – další příspěvek pro lepší ovzduší a efektivitu provozuPlynová kotelna v Teplárně Trmice – další příspěvek pro lepší ovzduší a efektivitu provozu (176x)
V článku jsou popsány některé aspekty kompletní výstavby nové plynové kotelny, včetně redukční stanice plynu v areálu Te...
Elektrárna Chvaletice splní limity díky látkovým filtrům za 1,5 miliardy Elektrárna Chvaletice splní limity díky látkovým filtrům za 1,5 miliardy (174x)
Společnost Sev.en EC investuje další miliardy do ekologizace Elektrárny Chvaletice. Nové evropské limity na prachové čás...