Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Defektoskopie    Výuka fyziky jedním z pilířů materiálového inženýrství, podstatou nedestruktivních zkušebních metod a nanotechnologie

Výuka fyziky jedním z pilířů materiálového inženýrství, podstatou nedestruktivních zkušebních metod a nanotechnologie

Publikováno: 13.9.2013
Rubrika: Defektoskopie

Fyzika je již od 18. století základní disciplína při vysokoškolském studiu technických věd jako je strojírenství, nauka o materiálech, technologie, chemie , elektrotechnika, medicína a v poslední době i rozšířená nanotechnologie. Poněvadž většina měřících a zkušebních metod je založená na fyzikálních základech, je důležité znát jejich fyzikální podstatu známých zkušebních metod pro případnou jejich modifikaci a jejich vyhodnocování a jednak k možnosti realizace nových zkušebních a měřících metod. Přednášky fyziky je třeba zaměřit pro jejich využití v uváděných oborech. Kromě toho nelze vynechat podstatné obecné fyzikální zákony k poznávání souvislostí. Konečně je třeba zdůrazňovat i význam fyziky k řešení filosofických otázek. Během 20. století vznikly nové objevy a disciplíny fyziky, které je nutné přenést do soudobých aplikací. Existuje excelentní kniha s takovým zaměřením trojice autorů M. von Ardennea, G.Musiola a S.Reballa : Efekte der Physik und ihre Anwendungen vydané VEB Deutsher Verlag der Wissenschaften, Berlin1988, která se blíží vytčeným požadavkům, jejíž obsah je však třeba rozšířit o nové metody a poznatky a nové koncepce. V tomto duchu byla vytvořená příručka fyziky , která je věnovaná základům fyziky se zaměřením na výše uvedené aplikace, založenou na dlouholetých přednáškách fyziky na vysokých školách s technickým zaměřením s přihlédnutím k současným zkušebním metodám a rozšiřovanou o nanotechnologii, jejíž koncepce je předmětem této prezentace.

PDF ke stažení zde.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“ (33x)
uvedl Doc. ing. Pavel Mazal, CSc., prezident České společnosti pro nedestruktivní testování....
Význam a nenahraditelnost vizuální kontroly při kvalifikaci procesu svařování (29x)
V příspěvku jsou prezentovány výsledky nedestruktivních zkoušek provedených v rámci kvalifikace procesu svařování obvodo...
Aplikace vybraných metod pro měření zbytkového napětí (26x)
V článku jsou popsány některé semidestruktivní a nedestruktivní metody měření zbytkového napětí a jsou uvedeny příklady ...
Firemní zpravodajství