Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Využijte příležitost představit se na zahraničních veletrzích s podporou CzechTrade

Využijte příležitost představit se na zahraničních veletrzích s podporou CzechTrade

Publikováno: 4.5.2017
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Cílem proexportní agentury CzechTrade je podpořit české firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy. Proto kromě příprav společné expozice, nabízí také sérii doprovodných služeb, které zvyšují šanci na uzavření kontraktu se zahraničními odběrateli. Patří sem např. oslovení potenciálních zahraničních partnerů před konáním veletrhu za účelem podchycení jejich zájmu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních se zahraničními obchodními partnery. V článku najdete přehled společných účastí českých firem na mezinárodních energetických veletrzích, které organizuje CzechTrade.

6. – 8. 6. 2017, ENERGA 2017, SARAJEVO, BOSNA A HERCEGOVINA

Nejvýznamnější veletrh v regionu zaměřený na energetiku, uhlí, plyn, ropu, solární a větrnou energii a biomasu. V teritoriu existuje potenciál, protože jsou zde:

 • Čtyři tepelné elektrárny; devět uhelných bloků, které jsou vprovozu (4 vTuzle, 3 v Elektrárně Kakanj, 1 v Elektrárně Ugljevik a 1 v lokalitě Gacko). Všechny z těchto bloků jsou vyrobeny před rokem 1990.
 • Tepelné elektrárny vyrábějí asi polovinu z celkového množství elektřiny v zemi. Zbytek připadá na vodní zdroje.
 • Podle současných strategických dokumentů bude uhlí z lokálních zdrojů i nadále hlavní surovinou pro výrobu elektřiny.
 • Všem existujícím tepelným elektrárnám bez potřebné repase skončí životnost do roku 2030.
 • Podle současných strategických dokumentů lze konstatovat, že by do roku 2025 v BaH mohly být postaveny tepelné elektrárny o celkové kapacitě 3 200 MW.
 • Nové elektrárny by se stavěly za použití nejlepších dostupných technik (BAT) s cílem především zvýšit jejich účinnost.

Společná expozice umožní účast na veletrhu těm českým firmám, které neplánují samostatný stánek. Kontakt na gestora akce: alice.fibigrova@czechtrade.cz, tel.: 601 80 645.

12. – 14. 9. 2017, WATEC IZRAEL, WATER TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT CONTROL, TEL AVIV, IZRAEL

Mezinárodní veletrh a konference WATEC je příležitostí seznámit se s posledními trendy hned v několika oborech a navázat.

Zahraniční zastoupení CzechTrade Tel Aviv připravuje pro české firmy několik forem účastí - osobní účast a zapojení do on-line systému vyhledání vhodných partnerů Chance2Meet nebo vlastní prezentace na samostatném stánku v rámci veletrhu. Kontakt na gestora akce: alice.fibigrova@czechtrade.cz, tel.: 601 380 645.

19. – 22. 10. 2017 ENVIRONMENT AND ENERGY, RIGA, LOTYŠSKO

Mezinárodní veletrh energetických a environmentálních technologií patří k nejvýznamnějším svého druhu v pobaltském regionu. Letošní již 13. ročník a jeho doprovodné akce se zaměřují na témata spojená s efektivní a ekologickou výrobou elektřiny a tepla, vodním a odpadovým hospodářstvím a s široce pojatou ochranou životního prostředí. Kontakt na gestora akce: pavel.kalina@czechtrade.cz, tel.: 724 941 744.

PODPORA SE NABÍZÍ I Z EVROPSKÝCH FONDŮ

Agentura CzechTrade nabízí malým a středním podnikům možnost čerpat zvýhodněnou službu na 150 akcí podpořených v rámci projektů NOVUMM a NOVUMM KET. Ty jsou financovány z Operačního programu PIK, až do výše 80 000,- Kč v projektu NOVUMM a 90 000,- Kč v projektu NOVUMM KET. Podpora formou zvýhodněné služby zahrnuje nákup plochy, registrační poplatek, zápis do katalogu a základní provozní zajištění stánku přímo agenturou u veletržní správy, přičemž účastník musí na celkových způsobilých výdajích participovat min. 50 % u akcí konaných v Evropě a 30 % u akcí konaných mimo Evropu. Více informací včetně přihlášky najdete na https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik

Podpořené akce:

 • POWER-GEN Europe, Německo, 27. - 29. 6. 2017 (NOVUMM KET)
 • ECOFair Belgrade 2017, Srbsko, 12. - 14. 10. 2017 (NOVUMM)
 • WETEX 2017, SAE, 23. - 25. 10. 2017 (NOVUMM KET)
 • WATEX 2017, Írán, 17. - 20. 10. 2017 (NOVUMM KET)
 • AQUATECH Amsterdam, Nizozemí, 31. – 3. 11. 2017 (NOVUMM KET)
 • Electric Power China Show 2017, Čína, 20. - 22. 11. 2017 (NOVUM KET)
 • AQUA Ukraine, Ukrajina, listopad 2017 (NOVUMM KET)
 • POWER-GEN International, USA, 5. - 7. 12. 2017 (NOVUM KET)

Kontakt: Ing. Jana Vosáhlová, jana.vosahlova@czechtrade.cz, 224 907 528; Viktorie Vránová, LL.M. viktorie.vranova@czechtrade.cz, tel.: 224 907 553.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (696x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (694x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (682x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...