Nacházíte se:  Úvod    Kogenerace, decentrální energ.    Využití mikroturbín Capstone v bioplynové stanici

Využití mikroturbín Capstone v bioplynové stanici

Publikováno: 19.5.2016
Rubrika: Kogenerace, decentrální energ.

Příspěvek popisuje konkrétní projekt využití mikroturbín jako kogenerace v projektu bioplynové stanice. Výhodou decentralizovaného kogeneračního zdroje je, že produkuje elektřinu a teplo s vysokou účinností blízko místa spotřeby. Pokud je nalezeno optimální využití pro tepelnou energii z kogenerace, tak jako v tomto projektu, pak dochází k výrazné úspoře investičních a provozních nákladů. V rámci projektu bude vybudována bioplynová stanice (BPS) a navazující technologie využití bioplynu. Projekt je realizován pro společnost působící v oblasti nakládání s odpady, je realizován v areálu skládky komunálních odpadů. Vstupní surovinou pro BPS bude biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). Návazně na BPS bude vybudován energoblok s třemi mikroturbínami Capstone C65 o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 195 kWe.

Klíčová slova: Capstone, bioplyn, kogenerace, GGC

Celý článek (autor: Ing. Filip Ovčačík, Ph.D., Ing. Radim Szkandera, GGC Energy, s.r.o., info@ggcenergy.cz) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Use of Capstone micro-turbines in the biogas station

The contribution describes the particular project of micro-turbines used for cogeneration in the biogas station project. The advantage of the decentralized cogeneration source is that it produces electricity and heat with a high efficiency in the proximity of the consumption place. If an optimum use for the thermal energy from the cogeneration is found, as in this project, considerable savings of investment and operating cost are achieved. In the project scope, a biogas station (BPS) and the associated technology of biogas use will be built. The project is implemented for the company working in the area of waste treatment and it is carried out at the site of communal waste dump (disposal site). The input raw material for BPS will be the bio-degradable communal waste (BRKO). In connection with BPS, the energy unit with three Capstone C65 microturbines with the total installed output 195 kWe will be built.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Elektromobilita – co s ní?Elektromobilita – co s ní? (276x)
Elektromobilita – slovo, které se v poslední době stalo zaklínadlem pro řešení všech neduhů vlivu dopravy na životní pro...
Chorvatsko se připravuje na velkolepý přechod na obnovitelné zdroje energie. Příležitosti jsou i pro české firmyChorvatsko se připravuje na velkolepý přechod na obnovitelné zdroje energie. Příležitosti jsou i pro české firmy (222x)
Podle nové energetické strategie by se obnovitelné zdroje měly do třiceti let podílet na celkové výrobě z více než 82 %....
Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030 (211x)
Národní klimaticko-energetický plán stanovuje podíl 20,8 % obnovitelných zdrojů na spotřebě energie pro rok 2030. Jak je...