Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    XXI. ročník odborné konference s mezinárodní účastí Kotle a energetická zařízení 2012

XXI. ročník odborné konference s mezinárodní účastí Kotle a energetická zařízení 2012

Publikováno: 2.3.2012
Rubrika: Energetické strojírenství

XXI. ročník odborné konference s mezinárodní účastí „KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012“, která se bude konat ve dnech 19.3. – 21.3. 2012 v KONGRESOVÉM CENTRU hotelu VORONĚŽ I, Brno. Konference bude zahájena za účasti významných osobností české energetiky, které budou účastníky informovat o významných politicko-ekonomických otázkách našeho odvětví. V doprovodném programu bude řada možností k výrazné prezentaci výrobních a dodavatelských společností a k navázání dalších odborných i obchodních kontaktů. Program konference je ke stažení zde.

Zaměření a cíl konference
Konference se bude zabývat problematikou výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogenerace, problematikou jejich materiálů pro vysoké parametry a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů. Odborníci z výrobních i dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé budou mít možnost představit široké odborné veřejnosti výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu kotlů, jejich diagnostiky a údržby. Část konference bude věnována i novým poznatkům v oblasti energetických zařízení, navazujících na kotelní agregáty, zejména parní turbíny, paroplynové zdroje a spalovací turbíny, případně i další moderní způsoby využívání primárních energií. Po tom, co Česká republika zásadně změnila postoj k energetickému využívání odpadu, které nyní podporuje, očekáváme v sekci, určené pro zařízení spaloven odpadů a otázky životního prostředí zajímavé a aktuální informace. Zajímavá jistě bude i příležitost k setkání s řadou významných osobností, kolegů a známých.

Na závěr konference budou stejně jako v předchozích letech vyhodnoceny nejlepší přednášky mladých energetiků. Na základě zkušeností řady firem z předchozích konferencí upozorňujeme všechny zájemce o konferenci, že účast vlastních pracovníků mohou vykazovat jako odborné školení zaměstnanců. Všechny referáty přednesené na konferenci budou publikovány ve sborníku, který bude všem účastníkům předán během registrace na CD.

Jednací jazyk
Konference je organizována s mezinárodní účastí, jednací řečí budou čeština a slovenština, alt. přednáška v angličtině.

Odborný garant a prezident konference
Ing. Miroslav ECLER, CSc. - AVO
Mobil : +420608 402 991

Organizační výbor konference
Ing. M. Enžl - Babckock Borsig Steinmüller CZ
Mobil : +420602766391
Prof. Ing. J. Hyžík, Ph.D. – E.I.C. spol. s r.o.
Mobil : +420602279711
Ing. V. Kohout –Moravská Energetická, a. s. Brno
Mobil : +420603450633
Ing. F. Krček, CSc. – ALSTOM s.r.o. Brno
Mobil : +420606765952
Ing. V. Kroča – První brněnská strojírna, a.s.
Mobil : +420737262912
Prof. Ing. J. Purmenský, DrSc., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Mobil : +420722959605
Prof. Ing. S. Vejvoda, CSc., Vítkovice - ÚAM , s.r.o.
Mobil : +420602505339
Prof. Ing. S.Veselý, CSc. – EKOL, a.s. Brno
Mobil : +420602536550

Tématické okruhy konference
Česká energetika, její perspektiva a ekonomické aspekty
Sekci řídí: Ing. V. Kohout
Celostátní koncepce a trendy ve výrobě, distribuci a spotřebě energie, perspektivy a rozvoj podporovaných energetických oblastí. Energetická investiční politika a ekonomické hodnocení investic.

Návrhy a realizace elektrárenských a průmyslových kotlů
Sekci řídí: Ing. M. Enžl
Návrhy a progresivní řešení elektrárenských kotlů pro program Obnovy uhelných elektráren ČEZ, parní kotle s nadkritickými parametry, průmyslové kotle s vysokou účinností, vhodné pro efektivní a ekologické spalování klasických paliv, včetně biomasy, kontaminované biomasy a komunálních odpadů.

Materiály pro tepelně – energetická zařízení
Sekci řídí: Prof. Ing. J. Purmenský, DrSc.
Progresivní žárupevné oceli, jejich užitné vlastnosti, zkoušení žárupevnosti a extrapolační postupy pro stanovení meze pevnosti při tečení, strukturní stabilita a její degradace vlivem vysokoteplotní expozice. Technologie svařování a užitné vlastnosti svarových spojů, odhady zbytkové životnosti energetických zařízení.

Provoz, údržba a servis energetických zařízení
Sekci řídí: Ing. V. Kroča
Náměty na rekonstrukce a modernizace kotelních jednotek. Výsledky provozních měření. Projekty zlepšení emisních parametrů. Servisní a údržbářská činnost.

Provozní diagnostika, měření a zařízení pro diagnostiku
Sekci řídí: Prof. Ing. S. Vejvoda, CSc.
Určení úrovně a trendu poškozování materiálu a funkce zařízení kotle, určení doby dožití kotle, matematický popis procesu poškozování, nedestruktivní kontroly, pravděpodobnostní přístup, analýzy měření odezvy materiálu na zatížení, koroze, výchozí stav (rozměry, struktura materiálu) nového kotle.

Energetické využívání a termické zpracování odpadů a alternativních paliv
Sekci řídí: Prof. Ing. J. Hyžík, Ph.D.
Stav přípravy projektů energetického využívání odpadů v ČR. Financování projektů energetického využívání odpadů a zkušenosti se získáváním podpory v rámci EU.

Zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie
Sekci řídí: Prof. Ing. S. Veselý, CSc.
Teplárenské systémy s parními i spalovacími turbínami, kogenerační jednotky s pístovými motory i spalovacími turbínami, malé parní i spalovací turbíny pro komunální sféru při využívání obnovitelných zdrojů energie.

Další informace najdete na webových stránkách http://www.konference-kotle.cz/

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (467x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (438x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
V Maďarsku sa konalo fórum dodávateľov „ATOMEX – Europe 2017“V Maďarsku sa konalo fórum dodávateľov „ATOMEX – Europe 2017“ (149x)
V dňoch od 20.-21. novembra 2017 sa v Budapešti konalo Európske fórum dodávateľov jadrového priemyslu „ATOMEX-Europe 201...