Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Závěrečná zpráva z 10. ročníku konference JSP - Nové trendy v oboru měření a regulace

Závěrečná zpráva z 10. ročníku konference JSP - Nové trendy v oboru měření a regulace

Publikováno: 27.3.2017
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Desátý ročník odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace“ byl tentokrát zaměřen na moderní systémy chemické analýzy vody, páry a spalin. Akce se konala dne 23. února 2017 v konferenčním sále Laurin & Klement Fórum ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi.

Hlavním pořadatelem konference byla společnost JSP, s. r. o. spolu s hlavním partnerem společností SIEMENS (divize Industry Automation & Drive Technologies), dalšími partnery byly společnosti Technoprocur CZ, spol. s r.o. a Martek Elektronik s.r.o. a mediálními partnery byly časopisy All for Power a Automa.

Odborné konference se zúčastnilo přes 200 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie, průmyslu a z řad dodavatelů investičních celků. Hlavním tématem letošního již desátého ročníku byly moderní systémy analýzy vody, páry a spalin, na které vystoupila řada odborníků v celkem šesti přednáškách:

1. Ucelené řešení systému chemické analýzy vody a páry JSP
Ucelené řešení je výhodné z mnoha hledisek, jak pro inženýrské organizace připravující základní i prováděcí projekt, tak pro realizační organizace při stavbě nebo rekonstrukci energetických zdrojů. Představíme některé z nich. (Ing. Petr Fukač, MBA – JSP, s. r. o.)

2. Analyzátory plynů Siemens pro emisní a procesní měření
Představení systémů analýzy pro optimalizaci spalování, hlídání elektrofiltrů, měření čpavkového skluzu a legislativní měření. Analyzátory O2/CO/NOx, laserový analyzátor CO a NH3, analyzátory pro CEM. (Ing. Ivan Šifta – Siemens s. r. o.)

3. Panely pro automatickou úpravu vzorků páry nebo vody
Kvalitní analýza začíná spolehlivou a správnou přípravou vzorku odebraného média. Představíme systém pro redukci teploty a tlaku média. (Ing. Roman Kratochvíl – JSP, s. r. o.)

4. Definice online analytického minima a analytického standardu pro parovodní okruhy
Shrnutí informací, z jakých důvodů a jakým způsobem se měří jednotlivé analýzy ve vzorcích z parovodních okruhů. Názorný přehled základního nutného osazení parovodního okruhu kontinuálními analyzátory (Online analytické absolutní MINIMUM) i specifikace standardní běžné sestavy online analýz (Online analytický STANDARD). (Ing. Josef Pišan – TECHNOPROCUR CZ, spol. s r. o.)

5. Měření vlhkosti sypkých látek v průmyslových podmínkách
Představení principů a způsobů řešení pro různé druhy materiálů a realizovaných aplikací v různých odvětvích průmyslu. (Ing. Jaroslav Dvořák – MARTEK ELEKTRONIK s. r. o.)

6. Systémy řešení detekce uhlovodíků a ropných látek
Výhody, nevýhody a možnosti nejmodernějších detekčních systémů, zkušenosti z praktických aplikací. (Ing. Jarmil Bukovský – JSP, s. r. o.)

Vprostorách konferenčního centra byla instalována bohatá výstava novinek a produktů MaR, která byla přehledně členěna do sekcí podle oborů a veličin a samostatnou expozici produktů hlavního partnera konference. Rovněž zde bylo otevřeno konzultační centrum, kde technici, projektanti a odborníci na IC odpovídali na odborné dotazy.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Fotodokumentace z 10. ročníku konference JSPFotodokumentace z 10. ročníku konference JSPFotodokumentace z 10. ročníku konference JSPFotodokumentace z 10. ročníku konference JSPFotodokumentace z 10. ročníku konference JSPFotodokumentace z 10. ročníku konference JSPFotodokumentace z 10. ročníku konference JSPFotodokumentace z 10. ročníku konference JSPFotodokumentace z 10. ročníku konference JSP

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (696x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (694x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...
Vyšla nová kniha pro podnikatele: OBCHODNÍ JEDNÁNÍ V RUŠTINĚ A RUSKÉ OBCHODNÍ SMLOUVY (682x)
Příručka je určena pro praktické využití podnikatelské sféře, spolupracující s Ruskou federací. Úvod tvoří lexika použív...