Nacházíte se:  Úvod    Katalog publikací    Efektivní spalování paliv

Efektivní spalování paliv

Efektivní spalování paliv

ISBN: 978-80-260-5393-4
Vydavatel: Český svaz zaměstnavatelů v Energetice
Autor: Prof. Ing. František Jirouš, DrSc.
Cena: 299,-

V monografii jsou shrnuty výsledky mnohaleté pedagogické a výzkumné činnosti na strojní fakultě ČVUT v Praze, roční stáže v Moskevském energetickém institutu u akademika M. A. Styrikoviče a v Leningradském polytechnickém institutu u prof. V. V. Pomeranceva, z dvouleté studijní praxe v oddělení výpočtů kotlů firmy Steinmüller GmbH v Gummersbachu, z několikaleté spolupráce se ŠKODA Praha, a. s., v oddělení technického rozvoje a z bohaté spolupráce s našimi podniky energetického strojírenství. Výsledky této činnosti jsou publikovány v odborných časopisech domácích i zahraničních.

Byly z nich sestaveny přednášky pro studenty, pro přednášky však nikdy nebyla vydána skripta. Obsahem monografie je efektivní spalování tuhých, kapalných a plynných paliv v horkovodních a parních kotlích. Důraz je kladen na praktické využití, je ale uvedena i základní teorie z oblasti paliv a spalování a některé vztahy, s ohledem na studenty a doktorandy, jsou odvozeny. Odvození vztahů v manuálech používaných výpočtových programů totiž chybí. Uvedeny jsou zákonitosti spalování, které se nejčastěji prakticky využívají při spalování tuhých, kapalných a plynných paliv. Po zopakování základních charakteristik paliv a hlavních způsobů jejich spalování se monografie zabývá nedokonalým spalováním tuhých kapalných a plynných paliv, účinností parních a horkovodních kotlů a kontrolou spalování. Dále se zabývá spalováním biomasy, vlivem obsahu vody na parametry spalování a možností sušení biomasy před jejím spalováním. Je ukázán vliv popela a přisávaného falešného vzduchu na tepelnou bilanci a provoz kotle.

Pozornost je věnována spalování s ohledem na životní prostředí, optimálnímu řízení spalovacího procesu, dodržování zákonných limitů znečišťujících látek ve spalinách a možnosti snižování koncentrace SO2 a NO2 ve spalinách. Velmi aktuálním problémem je dnes spalování tuhého komunálního odpadu, proto je věnována pozornost i této tematice. Efektivnější spalování paliv se projeví též v náhradě výtopenského provozu za teplárenský. 

Monografie je určena pracovníkům energetického a chemického strojírenství, pracovníkům výtopen, tepláren a elektráren, studentům, doktorandům a pedagogům strojních fakult oboru energetické stroje a zařízení, procesní a zpracovatelské techniky. Poučení jistě naleznou i majitelé malých kotlů a kamen.

 

 

 

Mám zájem o tuto publikaci...
Jméno, příjmení: *
Kontakt (E-mail, telefon): *
Poznámka:
  • * - takto jsou označeny povinné údaje
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery