Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Ekologické projekty

Ekologické projekty

Skupina Gascontrol dokončila velkou zakázku pro ostravskou huť

Publikováno: 27.6.2016

Havířovská společnost GASCONTROL se od roku 2015 podílí na ekologizaci energetiky v ocelářském podniku ArcelorMittal Ostrava. Vybudováním nových potrubních systémů pro modernizovanou ostravskou teplárnu dokončila jednu ze svých největších zakázek poslední doby. Klíčová slova: Gascontrol, ekologizace, potrubní systém Celý článek (Z podkladů Jany Dronské) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V el...

Celý článek zde

„Rozhodování o investici ve spojení s novou legislativou trvá dlouho. Zásadní vliv však má nestabilita energetického sektoru. Na vše je pak málo času,“...

Publikováno: 13.6.2016

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Lubomír Nečas ze společnosti TENZA, a.s., ředitel výstavby Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice. Klíčová slova: TENZA, odsíření spalin, teplárna Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Na „druhý pokus“ již teplárna v Českých Budějovicích úspěšně denitrifikovala a odsířila

Publikováno: 10.6.2016

V roce 2013 uspěla Teplárna České Budějovice v soutěži Křišťálový komín, kterou pořádá Teplárenské sdružení České republiky, a to za první etapu konverze parovodní sítě na horkovodní v části Pražské předměstí. V rámci letošního ročníku Dnů teplárenství a energetiky, které proběhnou koncem dubna v Hradci Králové, se bude teplárna ucházet o cenu svými novými projekty. Půjde o II. a III. etapu konverze Pražského předměstí a za projekty odsíření a de...

Celý článek zde

Společnost TENZA dokončila své třetí odsíření – mokrou vápencovou vypírku v Českých Budějovicích

Publikováno: 10.6.2016

TENZA, a.s. (dále jen TENZA), uvedla v roce 2014 do trvalého provozu své druhé odsíření spalin teplárenského zdroje – Odsíření spalin z kotlů K2 – K4 v Teplárně Karviná, v tomto případě na bázi fluidního odsiřování (Circulating Fluidized Bed – CFB). Od zahájení projektu v Karviné byly podepsány další dva kontrakty, oba dva na mokrou vápencovou vypírku (Wet Limestone Flue Gas Desulphurisation – WLST). Na podzim roku 2013 v Opatovicích (zde ještě n...

Celý článek zde

Třinecké železárny investují nejen do ekologie, ale i do kvality produktů pro petrochemii, dopravu a ocelové konstrukce

Publikováno: 21.11.2015

O největší české hutní společnosti – Třineckých železárnách jsme v All for Power v poslední době psali několikrát, ale především se jednalo o investice do ekologických akcí. Jak si však vede hutní firma v případě investic do rozvoje a modernizace výrobních kapacit? Nachází finance i na udržení konkurenceschopnosti svých hutních produktů? Přečtete si výsledek našeho prázdninového povídání s Petrou Juráskovou – tiskovou mluvčí této prosperující fab...

Celý článek zde

Odsíření kotlů K2–K4 v Teplárně Karviná

Publikováno: 19.11.2015

Po úspěšném uvedení do provozu mokrého odsíření v Plzeňské energetice, a.s., byla TENZA, a.s., opět generálním dodavatelem odsiřovací technologie. Projekt „Odsíření kotlů K2–K4 na TKV“ pro investora Veolia Energie ČR, a.s., je v současné době již předán a plně provozován pracovníky provozu Teplárny Karviná. V tomto případě byla realizována technologie CFB FGD (Circulating Fluidized Bed Flue Gas Desulphurisation), tedy metoda polosuchého odsíření ...

Celý článek zde

Dodávka ocelových konstrukcí pro technologie odsíření v Karviné a Třebovicích

Publikováno: 18.11.2015

Ocelové konstrukce pro potřeby odsíření Teplárny Karviná a pro Elektrárnu Třebovice dodávala ostravská firma FERRMON, spol. s r.o. Subdodávka pro generálního dodavatele – společnost Tenza – sestávala z ocelové konstrukce pod filtry a absorbéry, ocelové konstrukce pod sila popílku, vápna nebo produktů odsíření, obslužné lávky nebo schodiště. V případě odsíření Elektrárny Třebovice navíc firma realizovala pro Envirmine Energo i výrobu, montáž a ins...

Celý článek zde

Minulost a budoucnost ochrany betonových povrchů chladicích věží

Publikováno: 17.11.2015

S ochranou betonových povrchů chladicích věží se začalo v roce 1967 při výstavbě nové chladicí věže v Německu, kdy se vyskytla nutnost chránit čerstvý beton proti rychlému vysychání po odstranění bednění. MC-Bauchemie vyvinula ochranný nátěr, který (při aplikaci na ještě vlhký povrch právě odbedněného betonu) byl schopen zadržet potřebnou vodu pro hydrataci a zároveň chránil beton dlouhodobě proti vnějším vlivům. Celý článek (autor: Ing. Radomír...

Celý článek zde

Ekologické projekty zdrojů společnosti Veolia Energie ČR v Karviné a Ostravě

Publikováno: 25.9.2015

Se zavedením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pokračujeme ve společnosti Veolia Energie ČR v ekologizaci vlastních výrobních jednotek. Jedná se o ekologizaci stávajících kotlů dvou výrobních zdrojů v Moravskoslezském kraji vedenou pod projekty „Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice“ a „Ekologizace kotlů K1-K4 na Teplárně Karviná“ s cílem snížení emisních limitů SO2 a TZL instalací odsiřovacích ...

Celý článek zde

„Investiční náklady na ekologizaci kotlů v Elektrárně Třebovice přesahují dvě miliardy korun,“...

Publikováno: 25.9.2015

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Radek Sandri, ředitel Regionu Severní Morava firmy Veolia Energie ČR, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Nový tkaninový filtr pro aglomeraci – ArcelorMittal Ostrava sníží emise prachu o dalších 94 tun ročně

Nový tkaninový filtr pro aglomeraci – ArcelorMittal Ostrava sníží emise prachu o dalších 94 tun ročně
Publikováno: 12.2.2015

Huť ArcelorMittal Ostrava tento týden začala stavět nejvýznamnější z dotovaných ekologických investic – odprášení spalin jižní části aglomerace[1] tkaninovým filtrem. Ten představuje nejlepší řešení odprašování a huť díky němu a stávajícímu elektrostatickému filtru sníží své emise více, než udává legislativa EU. Celkem zachytí dalších 94 tun prachu ročně, včetně nejmenších prachových částic, benzo(a)pyrenu a dioxinů. Zakázku zhotoví místní dodava...

Celý článek zde

Projekční práce na sekundárním odsávání ocelárny v Třinci

Publikováno: 21.1.2015

Pro sekundární odprášení kyslíko-konvertorové ocelárny (KKO) řešila firma HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. (HPO) dokumentaci pro stavební povolení včetně podkladů pro žádosti adresované ministerstvu životního prostředí a dalším dotčeným institucím. Poté, kdy investor vybral generálního dodavatele, zpracoval projektant, nezávisle na dodávkách hlavních zařízení VAI Siemens (SVAI) z rakouského Linze, realizační dokumentaci stavební části, technologií, kte...

Celý článek zde

Sekundární odprášení ocelárny: Ocel se v Třinci vyrábí ekologicky

Publikováno: 21.1.2015

Třinecký inženýring, a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost založená v roce 1997. Náplní společnosti je poskytování technicko-inženýrských služeb investičního charakteru a dodávka celých investičních celků. V oblasti inženýrských služeb se například jedná o modernizaci kontidrátové tratě Třineckých železáren, kde při jednoměsíční odstávce je nutno provezt modernizaci celé tratě. Tato zakázka je velmi obtížná z hlediska koordinace prací, a to ...

Celý článek zde

Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Publikováno: 19.1.2015

Účelom stavby je vybudovanie nového fluidného kotla NK14 modernej koncepcie. Jedná sa o kotol s moderným fluidným spaľovaním uhoľných palív s možnosťou spoluspaľovania vysokopecného plynu a biomasy, s menovitým výkonom 98,2 MWt. Kotol s fluidným spaľovaním využíva charakteristický spaľovací proces s dlhším zotrvaním paliva v ohnisku pri optimálnych spaľovacích teplotách pre odsírenie, prebiehajúceho priamo v spaľovacej komore pridávaním CaCO3. Ti...

Celý článek zde

Oba nové kotle podnikových energetik využijí k mletí uhlí adaptabilní kladivové drtiče

Publikováno: 13.1.2015, Aktualizováno: 18.1.2015 20:44

PSP Engineering a. s. dodává zařízení na zpracování širokého spektra nerostných surovin v celosvětovém měřítku. A tak není překvapením, že energetický sektor a jeho současný boom nezůstává stranou. Je důležitým článkem dodávek technologií pro drcení a mletí při zpracování různého druhu uhlí nebo vápence. Z historie se zdá, že tento boom přichází ve vlnách a navazuje na zvýšené energetické nároky, či přísnější ekologické normy. V případě PSP navaz...

Celý článek zde

Povinnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Publikováno: 12.1.2015, Aktualizováno: 18.1.2015 20:28

Odpadové hospodářství je v posledních letech dynamicky rozvíjející se oblastí, kdy dochází k řadě změn v povinnostech vyplývajících z přijatých zákonů a dalších koncepčních dokumentů. Základním pilířem v oblasti odpadového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) spolu s řadou vyhlášek, kterými je prováděn. Obecně lze konstatovat, že každý podn...

Celý článek zde

Dalkia sníží emise na Ostravsko-Karvinsku

Publikováno: 7.6.2013

Společnost Dalkia Česká republika zahajuje realizaci nových ekologických projektů odsíření a denitrifikace v Elektrárně Třebovice a v Teplárně Karviná. Jejich cílem je snížení emisí dusíku a síry na zdrojích Dalkie ve městech Ostrava a Karviná. Klíčová slova. Dalkia, odsíření, denitrifikace...

Celý článek zde

ArcelorMittal Ostrava zahajuje další ekologickou investici za miliardu

ArcelorMittal Ostrava zahajuje další ekologickou investici za miliardu
Publikováno: 2.6.2013

Společnost ArcelorMittal Ostrava dnes podpisem dodavatelské smlouvy se společností ČKD PRAHA DIZ zahájila ekologický projekt denitrifikace* hutní energetiky v hodnotě přesahující miliardu korun. Díky této ekologické investici energetika sníží roční emise oxidů dusíku nejméně o 600 tun. Podle plánovaného harmonogramu chce huť začít s výstavbou zařízení letos v červenci, plně zprovozněno by mělo být počátkem roku 2015. Klíčová slova: denitrifikace...

Celý článek zde

Třinecké železárny do tří let realizují 11 ekologických projektů za více než dvě miliardy korun

Publikováno: 11.12.2012

Třinecké železárny mohou konečně odstartovat sérii významných ekologických investic za více než dvě miliardy korun. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dal totiž svým podpisem definitivní zelenou dotacím v rámci 36. výzvy Operačního programu Životní prostředí, která je primárně určena velkým průmyslovým podnikům a jejich projektům na zlepšování kvality ovzduší. Podpis proběhl před zraky novinářů během pondělního jednání pracovní skupiny pro...

Celý článek zde

Teplárenské dny 2011 zvou na odborné konference – OZE a Odpady

Publikováno: 1.4.2011

Mezinárodní výstava Teplárenské dny 2011 nabídne jako tradičně řadu odborných konferencí a seminářů. Hned první den, 19. 4., můžete navštívit konferenci Obnovitelné zdroje energie pro venkov a teplárenství....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nový tkaninový filtr pro aglomeraci – ArcelorMittal Ostrava sníží emise prachu o dalších 94 tun ročně Nový tkaninový filtr pro aglomeraci – ArcelorMittal Ostrava sníží emise prachu o dalších 94 tun ročně (52x)
Huť ArcelorMittal Ostrava tento týden začala stavět nejvýznamnější z dotovaných ekologických investic – odprášení spalin...
Společnost TENZA dokončila své třetí odsíření – mokrou vápencovou vypírku v Českých Budějovicích (48x)
TENZA, a.s. (dále jen TENZA), uvedla v roce 2014 do trvalého provozu své druhé odsíření spalin teplárenského zdroje – Od...
Odsíření kotlů K2–K4 v Teplárně Karviná (46x)
Po úspěšném uvedení do provozu mokrého odsíření v Plzeňské energetice, a.s., byla TENZA, a.s., opět generálním dodavatel...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Česká nukleární společnost - novinky

 web České nukleární společnosti – 28. týden:

 http://www.csvts.cz/cns

 - Maďarská nukleární společnost (Link týdne)

- Hodnota akcií ČEZ, a. s.

- Maďarská JE Pakš (Obrázek týdne)

- Nuclear Power in Hungary

- The Great Global Warming Swindle

- Jaderná komunikace v Bělorusku

- Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2015

Aktuální video - Stalo se…

... s Pavlem Čepelákem ze
společnosti Ekomaziva 

 
... se zástupci firmy Asseco
Solutions o Průmyslu 4.0


... s Ladislavem Reisnerem
(dataPartner)

Rozhovor Martina Severy s ředitelem Spalovny Malešice Alešem Bláhou (zdroj PRAHATV)

NIDays 2016
Obchodní příležitost (CzechTrade)

Rozšíření elektrické sítě- různé dodávky 

Tendr Thajské státní elektrárenské společnosti (EGAT) na dodávku rozličného zařízení pro rozšíření eletkrické přenosové sítě v rámci širšího projektu dodávek pro okolí hlavního města Bangkoku. Celková hodnota tendru je cca. 19 mil. THB Další detaily a kontaktní informace je možné nalézt v přiloženém dokumentu.

Datum uzávěrky: 19. 04. 2017
Země: TH - Thajsko
Více informací: Detail


Kontakt

Jméno: Špiler Jan
E-mail: Jan_Spiler@mzv.cz


Tendr na dodávku trubek a armatur 

Společnost Varkom z města Varaždin vypsala výběrové řízení na dodávku vodovodního materiálu (trubek, armatur, spojovacích elementů apod.). Číslo výběrového řízení je 2016/S 005-002757, které bylo vypsáno 15.12.2016 s platností do 23.1.2017 a má odhadovanou hodnotu 12,7 mil. HRK (cca 44,5 mil. CZK). Více informací získáte od paní Sandry Skok, email: sskok@varkom.com 


Datum uzávěrky: 23. 01. 2017
Země: HR - Chorvatsko
Více informací: Detail

Kontakt

Jméno: Zavadil Bohuslav
E.mail: Bohuslav_Zavadil@mzv.cz