Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Ekologické projekty

Ekologické projekty

Skupina Gascontrol dokončila velkou zakázku pro ostravskou huť

Publikováno: 27.6.2016

Havířovská společnost GASCONTROL se od roku 2015 podílí na ekologizaci energetiky v ocelářském podniku ArcelorMittal Ostrava. Vybudováním nových potrubních systémů pro modernizovanou ostravskou teplárnu dokončila jednu ze svých největších zakázek poslední doby. Klíčová slova: Gascontrol, ekologizace, potrubní systém Celý článek (Z podkladů Jany Dronské) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V el...

Celý článek zde

„Rozhodování o investici ve spojení s novou legislativou trvá dlouho. Zásadní vliv však má nestabilita energetického sektoru. Na vše je pak málo času,“...

Publikováno: 13.6.2016

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Lubomír Nečas ze společnosti TENZA, a.s., ředitel výstavby Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice. Klíčová slova: TENZA, odsíření spalin, teplárna Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Na „druhý pokus“ již teplárna v Českých Budějovicích úspěšně denitrifikovala a odsířila

Publikováno: 10.6.2016

V roce 2013 uspěla Teplárna České Budějovice v soutěži Křišťálový komín, kterou pořádá Teplárenské sdružení České republiky, a to za první etapu konverze parovodní sítě na horkovodní v části Pražské předměstí. V rámci letošního ročníku Dnů teplárenství a energetiky, které proběhnou koncem dubna v Hradci Králové, se bude teplárna ucházet o cenu svými novými projekty. Půjde o II. a III. etapu konverze Pražského předměstí a za projekty odsíření a de...

Celý článek zde

Společnost TENZA dokončila své třetí odsíření – mokrou vápencovou vypírku v Českých Budějovicích

Publikováno: 10.6.2016

TENZA, a.s. (dále jen TENZA), uvedla v roce 2014 do trvalého provozu své druhé odsíření spalin teplárenského zdroje – Odsíření spalin z kotlů K2 – K4 v Teplárně Karviná, v tomto případě na bázi fluidního odsiřování (Circulating Fluidized Bed – CFB). Od zahájení projektu v Karviné byly podepsány další dva kontrakty, oba dva na mokrou vápencovou vypírku (Wet Limestone Flue Gas Desulphurisation – WLST). Na podzim roku 2013 v Opatovicích (zde ještě n...

Celý článek zde

Třinecké železárny investují nejen do ekologie, ale i do kvality produktů pro petrochemii, dopravu a ocelové konstrukce

Publikováno: 21.11.2015

O největší české hutní společnosti – Třineckých železárnách jsme v All for Power v poslední době psali několikrát, ale především se jednalo o investice do ekologických akcí. Jak si však vede hutní firma v případě investic do rozvoje a modernizace výrobních kapacit? Nachází finance i na udržení konkurenceschopnosti svých hutních produktů? Přečtete si výsledek našeho prázdninového povídání s Petrou Juráskovou – tiskovou mluvčí této prosperující fab...

Celý článek zde

Odsíření kotlů K2–K4 v Teplárně Karviná

Publikováno: 19.11.2015

Po úspěšném uvedení do provozu mokrého odsíření v Plzeňské energetice, a.s., byla TENZA, a.s., opět generálním dodavatelem odsiřovací technologie. Projekt „Odsíření kotlů K2–K4 na TKV“ pro investora Veolia Energie ČR, a.s., je v současné době již předán a plně provozován pracovníky provozu Teplárny Karviná. V tomto případě byla realizována technologie CFB FGD (Circulating Fluidized Bed Flue Gas Desulphurisation), tedy metoda polosuchého odsíření ...

Celý článek zde

Dodávka ocelových konstrukcí pro technologie odsíření v Karviné a Třebovicích

Publikováno: 18.11.2015

Ocelové konstrukce pro potřeby odsíření Teplárny Karviná a pro Elektrárnu Třebovice dodávala ostravská firma FERRMON, spol. s r.o. Subdodávka pro generálního dodavatele – společnost Tenza – sestávala z ocelové konstrukce pod filtry a absorbéry, ocelové konstrukce pod sila popílku, vápna nebo produktů odsíření, obslužné lávky nebo schodiště. V případě odsíření Elektrárny Třebovice navíc firma realizovala pro Envirmine Energo i výrobu, montáž a ins...

Celý článek zde

Minulost a budoucnost ochrany betonových povrchů chladicích věží

Publikováno: 17.11.2015

S ochranou betonových povrchů chladicích věží se začalo v roce 1967 při výstavbě nové chladicí věže v Německu, kdy se vyskytla nutnost chránit čerstvý beton proti rychlému vysychání po odstranění bednění. MC-Bauchemie vyvinula ochranný nátěr, který (při aplikaci na ještě vlhký povrch právě odbedněného betonu) byl schopen zadržet potřebnou vodu pro hydrataci a zároveň chránil beton dlouhodobě proti vnějším vlivům. Celý článek (autor: Ing. Radomír...

Celý článek zde

Ekologické projekty zdrojů společnosti Veolia Energie ČR v Karviné a Ostravě

Publikováno: 25.9.2015

Se zavedením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pokračujeme ve společnosti Veolia Energie ČR v ekologizaci vlastních výrobních jednotek. Jedná se o ekologizaci stávajících kotlů dvou výrobních zdrojů v Moravskoslezském kraji vedenou pod projekty „Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice“ a „Ekologizace kotlů K1-K4 na Teplárně Karviná“ s cílem snížení emisních limitů SO2 a TZL instalací odsiřovacích ...

Celý článek zde

„Investiční náklady na ekologizaci kotlů v Elektrárně Třebovice přesahují dvě miliardy korun,“...

Publikováno: 25.9.2015

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Radek Sandri, ředitel Regionu Severní Morava firmy Veolia Energie ČR, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Nový tkaninový filtr pro aglomeraci – ArcelorMittal Ostrava sníží emise prachu o dalších 94 tun ročně

Nový tkaninový filtr pro aglomeraci – ArcelorMittal Ostrava sníží emise prachu o dalších 94 tun ročně
Publikováno: 12.2.2015

Huť ArcelorMittal Ostrava tento týden začala stavět nejvýznamnější z dotovaných ekologických investic – odprášení spalin jižní části aglomerace[1] tkaninovým filtrem. Ten představuje nejlepší řešení odprašování a huť díky němu a stávajícímu elektrostatickému filtru sníží své emise více, než udává legislativa EU. Celkem zachytí dalších 94 tun prachu ročně, včetně nejmenších prachových částic, benzo(a)pyrenu a dioxinů. Zakázku zhotoví místní dodava...

Celý článek zde

Projekční práce na sekundárním odsávání ocelárny v Třinci

Publikováno: 21.1.2015

Pro sekundární odprášení kyslíko-konvertorové ocelárny (KKO) řešila firma HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. (HPO) dokumentaci pro stavební povolení včetně podkladů pro žádosti adresované ministerstvu životního prostředí a dalším dotčeným institucím. Poté, kdy investor vybral generálního dodavatele, zpracoval projektant, nezávisle na dodávkách hlavních zařízení VAI Siemens (SVAI) z rakouského Linze, realizační dokumentaci stavební části, technologií, kte...

Celý článek zde

Sekundární odprášení ocelárny: Ocel se v Třinci vyrábí ekologicky

Publikováno: 21.1.2015

Třinecký inženýring, a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost založená v roce 1997. Náplní společnosti je poskytování technicko-inženýrských služeb investičního charakteru a dodávka celých investičních celků. V oblasti inženýrských služeb se například jedná o modernizaci kontidrátové tratě Třineckých železáren, kde při jednoměsíční odstávce je nutno provezt modernizaci celé tratě. Tato zakázka je velmi obtížná z hlediska koordinace prací, a to ...

Celý článek zde

Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Publikováno: 19.1.2015

Účelom stavby je vybudovanie nového fluidného kotla NK14 modernej koncepcie. Jedná sa o kotol s moderným fluidným spaľovaním uhoľných palív s možnosťou spoluspaľovania vysokopecného plynu a biomasy, s menovitým výkonom 98,2 MWt. Kotol s fluidným spaľovaním využíva charakteristický spaľovací proces s dlhším zotrvaním paliva v ohnisku pri optimálnych spaľovacích teplotách pre odsírenie, prebiehajúceho priamo v spaľovacej komore pridávaním CaCO3. Ti...

Celý článek zde

Oba nové kotle podnikových energetik využijí k mletí uhlí adaptabilní kladivové drtiče

Publikováno: 13.1.2015, Aktualizováno: 18.1.2015 20:44

PSP Engineering a. s. dodává zařízení na zpracování širokého spektra nerostných surovin v celosvětovém měřítku. A tak není překvapením, že energetický sektor a jeho současný boom nezůstává stranou. Je důležitým článkem dodávek technologií pro drcení a mletí při zpracování různého druhu uhlí nebo vápence. Z historie se zdá, že tento boom přichází ve vlnách a navazuje na zvýšené energetické nároky, či přísnější ekologické normy. V případě PSP navaz...

Celý článek zde

Povinnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Publikováno: 12.1.2015, Aktualizováno: 18.1.2015 20:28

Odpadové hospodářství je v posledních letech dynamicky rozvíjející se oblastí, kdy dochází k řadě změn v povinnostech vyplývajících z přijatých zákonů a dalších koncepčních dokumentů. Základním pilířem v oblasti odpadového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) spolu s řadou vyhlášek, kterými je prováděn. Obecně lze konstatovat, že každý podn...

Celý článek zde

Dalkia sníží emise na Ostravsko-Karvinsku

Publikováno: 7.6.2013

Společnost Dalkia Česká republika zahajuje realizaci nových ekologických projektů odsíření a denitrifikace v Elektrárně Třebovice a v Teplárně Karviná. Jejich cílem je snížení emisí dusíku a síry na zdrojích Dalkie ve městech Ostrava a Karviná. Klíčová slova. Dalkia, odsíření, denitrifikace...

Celý článek zde

ArcelorMittal Ostrava zahajuje další ekologickou investici za miliardu

ArcelorMittal Ostrava zahajuje další ekologickou investici za miliardu
Publikováno: 2.6.2013

Společnost ArcelorMittal Ostrava dnes podpisem dodavatelské smlouvy se společností ČKD PRAHA DIZ zahájila ekologický projekt denitrifikace* hutní energetiky v hodnotě přesahující miliardu korun. Díky této ekologické investici energetika sníží roční emise oxidů dusíku nejméně o 600 tun. Podle plánovaného harmonogramu chce huť začít s výstavbou zařízení letos v červenci, plně zprovozněno by mělo být počátkem roku 2015. Klíčová slova: denitrifikace...

Celý článek zde

Třinecké železárny do tří let realizují 11 ekologických projektů za více než dvě miliardy korun

Publikováno: 11.12.2012

Třinecké železárny mohou konečně odstartovat sérii významných ekologických investic za více než dvě miliardy korun. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dal totiž svým podpisem definitivní zelenou dotacím v rámci 36. výzvy Operačního programu Životní prostředí, která je primárně určena velkým průmyslovým podnikům a jejich projektům na zlepšování kvality ovzduší. Podpis proběhl před zraky novinářů během pondělního jednání pracovní skupiny pro...

Celý článek zde

Teplárenské dny 2011 zvou na odborné konference – OZE a Odpady

Publikováno: 1.4.2011

Mezinárodní výstava Teplárenské dny 2011 nabídne jako tradičně řadu odborných konferencí a seminářů. Hned první den, 19. 4., můžete navštívit konferenci Obnovitelné zdroje energie pro venkov a teplárenství....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (70x)
Účelom stavby je vybudovanie nového fluidného kotla NK14 modernej koncepcie. Jedná sa o kotol s moderným fluidným spaľov...
Dalkia sníží emise na Ostravsko-Karvinsku (56x)
Společnost Dalkia Česká republika zahajuje realizaci nových ekologických projektů odsíření a denitrifikace v Elektrárně ...
Třinecké železárny do tří let realizují 11 ekologických projektů za více než dvě miliardy korun (53x)
Třinecké železárny mohou konečně odstartovat sérii významných ekologických investic za více než dvě miliardy korun. Mini...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Svařovací novinky z ESAB VAMBERK
Česká nukleární společnost - novinky

 web České nukleární společnosti – 28. týden:

 http://www.csvts.cz/cns

 - Maďarská nukleární společnost (Link týdne)

- Hodnota akcií ČEZ, a. s.

- Maďarská JE Pakš (Obrázek týdne)

- Nuclear Power in Hungary

- The Great Global Warming Swindle

- Jaderná komunikace v Bělorusku

- Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2015

Aktuální video - Stalo se…

... s Pavlem Čepelákem ze
společnosti Ekomaziva 

 
... se zástupci firmy Asseco
Solutions o Průmyslu 4.0


... s Ladislavem Reisnerem
(dataPartner)

NIDays 2016
Obchodní příležitost (CzechTrade)

Rozšíření elektrické sítě- různé dodávky 

Tendr Thajské státní elektrárenské společnosti (EGAT) na dodávku rozličného zařízení pro rozšíření eletkrické přenosové sítě v rámci širšího projektu dodávek pro okolí hlavního města Bangkoku. Celková hodnota tendru je cca. 19 mil. THB Další detaily a kontaktní informace je možné nalézt v přiloženém dokumentu.

Datum uzávěrky: 19. 04. 2017
Země: TH - Thajsko
Více informací: Detail


Kontakt

Jméno: Špiler Jan
E-mail: Jan_Spiler@mzv.cz


Tendr na dodávku trubek a armatur 

Společnost Varkom z města Varaždin vypsala výběrové řízení na dodávku vodovodního materiálu (trubek, armatur, spojovacích elementů apod.). Číslo výběrového řízení je 2016/S 005-002757, které bylo vypsáno 15.12.2016 s platností do 23.1.2017 a má odhadovanou hodnotu 12,7 mil. HRK (cca 44,5 mil. CZK). Více informací získáte od paní Sandry Skok, email: sskok@varkom.com 


Datum uzávěrky: 23. 01. 2017
Země: HR - Chorvatsko
Více informací: Detail

Kontakt

Jméno: Zavadil Bohuslav
E.mail: Bohuslav_Zavadil@mzv.cz