Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny

Elektrárny

„Naše společnost jako jedna z mála společností je držitelem certifikátů podle amerických norem ASME Code III,“

„Naše společnost jako jedna z mála společností je držitelem certifikátů podle amerických norem ASME Code III,“
Publikováno: 20.12.2016, Aktualizováno: 22.12.2016 10:16

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Groh, výkonný ředitel ARMATURY Group a.s....

Celý článek zde

„Pokud se nám podaří zjednodušit legislativu, celý proces dostavby nových jaderných bloků se urychlí,“

„Pokud se nám podaří zjednodušit legislativu, celý proces dostavby nových jaderných bloků se urychlí,“
Publikováno: 6.12.2016

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Ján Štuller, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku....

Celý článek zde

České strojírenství může ještě intenzivněji participovat na globálních aktivitách Rosatomu

České strojírenství může ještě intenzivněji participovat na globálních aktivitách Rosatomu
Publikováno: 6.12.2016

Více než 200 lidí ze 17 zemí světa zahájilo v pondělí 31. října 2016 třídenní jednání o reaktorech typu VVER a jaderné energetice obecně. Jak vyplynulo z jednání a diskuzí, velké šance na uplatnění svých výrobků a služeb mají pak v rámci globálních investic ruské státní korporace Rosatom právě i české firmy. Konferenci VVER, která se konala v dejvickém hotelu Diplomat v Praze, pořádala Česká nukleární společnost ve spolupráci s Evropskou nukleárn...

Celý článek zde

Opravy a rekonstrukce energetických zařízení bez obav

Opravy a rekonstrukce energetických zařízení bez obav
Publikováno: 1.12.2016

Autoři se v článku zabývají problematikou oprav a rekonstrukcí energetických zařízení z pohledu kvalifikačních požadavků na dodavatele a jeho personál, věnují se dále dokládané dokumentaci oprav a rekonstrukcí i odpovědnosti provozovatele. V poslední části se věnují představení divize Energetika společnosti UCHYTIL s.r.o., jako ověřeného a spolehlivého dodavatele těchto oprav a rekonstrukcí....

Celý článek zde

Česká stopa v jaderných elektrárnách ruské konstrukce

Česká stopa v jaderných elektrárnách ruské konstrukce
Publikováno: 1.12.2016

Spolupráce českých a ruských odborníků v oblasti jaderného průmyslu začala již před více jak 60 lety a na konci 20. století patřilo Československo k největším výrobcům zařízení pro jaderné elektrárny. I dnes patří české firmy k významným dodavatelům komponent a většina dodávek směřuje na jaderné elektrárny ruské konstrukce stavěné v Rusku i dalších zemích....

Celý článek zde

Elektrárna Orlík je výsledkem precizní práce Aloise Krause a tisícovek sprojektantů a stavitelů. Přivaděče se opravují poprvé po 55 letech!

Elektrárna Orlík je výsledkem precizní práce Aloise Krause a tisícovek sprojektantů a stavitelů. Přivaděče se opravují poprvé po 55 letech!
Publikováno: 1.12.2016

V době, kdy se vodní dílo Orlík stavělo, bylo hlavním záměrem státu vybudovat elektrárnu, která by pomohla pokrýt rostoucí požadavky na rozvíjející se průmysl tehdejšího socialistického Československa. Dnes je Orlík především vodním dílem, které musí zajistit několik funkcí: Jde například o požadavek na zajištění minimálního průtoku vody na profilu Vraná nad Vltavou v objemu 40 kubíků. Přehrada by se měla taktéž stát ještě výraznější pojistkou pr...

Celý článek zde

Elektrárna a vodní dílo Orlík – výkonná baterka

Elektrárna a vodní dílo Orlík – výkonná baterka
Publikováno: 30.11.2016, Aktualizováno: 5.12.2016 11:07

Vodní elektrárna a vodní dílo Orlík je významnou součástí vltavské kaskády. Svým objemem zadržované vody 716,5 milionu m³ je přitom největším vodním dílem vůbec. Leží na říčním kilometru 144,650 řeky Vltavy, 91 km nad Prahou. Jeho stavba začala přípravnými pracemi v roce 1954, od dubna 1957 pak přišla na řadu vlastní realizace přehrady. Hlavní betonáž hráze trvala 2,5 roku. V roce 1960 bylo zahájeno napouštění nádrže. První soustrojí bylo poprvé ...

Celý článek zde

Jednatelé společnosti UnionOcel, s.r.o.: „Sázka na vysokou kvalitu nabízených ocelí se nám stále vyplácí.“

Jednatelé společnosti UnionOcel, s.r.o.: „Sázka na vysokou kvalitu nabízených ocelí se nám stále vyplácí.“
Publikováno: 30.11.2016, Aktualizováno: 1.12.2016 13:34

U příležitosti 15. výročí založení firmy UnionOcel s.r.o. a uplynutí 10. let od otevření servisního a skladového centra v Kopřivnici jsme si povídali s jednateli společnosti UnionOcel Kurtem Bischoffem (K. B.) a Lubošem Jiráskem (L. J.). Formu jsme zvolili netradiční. Rozhovor se totiž odehrával v improvizovaném televizním studiu, který jsme postavili přímo v sídle firmy v Praze. Autentický videozáznam rozhovoru si můžete spustit na www.allforpow...

Celý článek zde

Generálna oprava turbogenerátora – previnutím statora

Generálna oprava turbogenerátora – previnutím statora
Publikováno: 30.11.2016

V rámci procesu prípravy projektu ,,Investičný podiel na generálnej oprave blokov č. 1 a 2 ENO B“ bola zabezpečená ,,Generálna oprava (GO) turbogenerátora TG 1 ENO B“. V čase projektovej prípravy vykonal útvar inžinieringu dôkladnú analýzu technického stavu turbogenerátora a technických zariadení nainštalovaných na plynovom a olejovom hospodárstve. Na základe záznamov a protokolov z predchádzajúcich opráv a výsledkov z diagnostík bol zhodnotený s...

Celý článek zde

Výstavba odsírenia

Výstavba odsírenia
Publikováno: 30.11.2016

Z dôvodu zabezpečenia ekologizácie blokov č. 1 a 2 ENO B z pohľadu zníženia SO2 pod 400 mg/nm3 bola v roku 1998 zahájená výstavba odsírenia. Stavbu zabezpečovalo konzorcium Wagner Büro....

Celý článek zde

Nový záložný nábehový zdroj

Nový záložný nábehový zdroj
Publikováno: 30.11.2016

Elektráreň Nováky (ENO) má dve prevádzky. Obidve prevádzky, ENO A (FK 1) aj ENO B (bloky č. 1 a č. 2), sa podieľajú okrem výroby elektriny aj na výrobe a dodávke tepla ako podporných služieb pre svojich odberateľov. Na podporné služby sú kladené vysoké nároky hlavne čo sa týka spoľahlivosti a kvality. Z hľadiska prevádzkovej spoľahlivosti elektrárne, čo je hlavný a obzvlášť dôležitý faktor pri poskytovaní podporných služieb ako je zásobovanie mes...

Celý článek zde

Popis technických opatrení na blokoch kvôli prísnejším limitom NOx

Popis technických opatrení na blokoch kvôli prísnejším limitom NOx
Publikováno: 30.11.2016

Bloky č. 1 a 2 ENO B boli uvedené do prevádzky v roku 1964, majú výkon po 110 MWe. V období rokov 1990 – 1994 bola na nich realizovaná komplexná rozšírená generálna oprava (KRGO), ktorá zahŕňala na kotloch výmenu klasických varných systémov s ťažkou výmurovkou za moderné systémy s membránovými stenami. Od 7. 1. 2011 vstúpila do platnosti Európskej únie smernica č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED), ktorá predpisuje emisné limity (EL) pre ...

Celý článek zde

Český řídicí systém SandRA pro energetiku

Český řídicí systém SandRA pro energetiku
Publikováno: 29.11.2016

Řídicí systémy a know-how české společnosti ZAT využívají energetické společnosti i firmy z oblasti průmyslu v téměř 60 zemích světa. „V současné době působíme na 265 klasických elektrárnách, teplárnách a spalovnách a více než čtvrtině jaderných elektráren v Evropské unii a na 10 procentech ve světě. V České republice jsme letos úspěšně dokončili několikaletý projekt rekonstrukce systému kontroly a řízení Elektrárny Opatovice,“ konstatuje Ivo Tic...

Celý článek zde

První jaderné elektrárny AP1000 se blíží spuštění

První jaderné elektrárny AP1000 se blíží spuštění
Publikováno: 29.11.2016

Společnost Westinghouse Electric Company staví po světě osm elektráren AP1000 z tzv. tříapůlté generace jaderných reaktorů. V průběhu léta došlo na všech těchto stavbách k významným pokrokům a první reaktory se blíží fázi spouštění. Na zářijovém sympoziu World Nuclear Association Westinghouse oznámil, že do roka budou velmi pravděpodobně spuštěny dva reaktory AP1000. Na prvním z nich, San-men 1, úspěšně probíhají funkční testy a jejich ukončení s...

Celý článek zde

Rekonštrukcia 110 kV rozvodne Elektrárne Nováky - 2. etapa

Rekonštrukcia 110 kV rozvodne Elektrárne Nováky - 2. etapa
Publikováno: 29.11.2016

Elektrizačná sústava SR je vzájomne prepojený súbor zariadení na výrobu, prenos, transformáciu a distribúciu elektrickej energie užívateľom. Súčasťou sú meracie, spínacie, regulačné, informačné a ochranné prostriedky, patria sem aj všetky generátory v elektrárňach a zariadenia na rozvod energie. V Elektrárňach Nováky (ENO) začal prvú elektrickú energiu do siete dodávať prvý turbogenerátor TG 1 v roku 1953. V ďalších rokoch sa postupne výstavbou n...

Celý článek zde

Generální oprava generátoru po 52 letech!

Publikováno: 29.11.2016

Společnost BRUSH SEM s.r.o. zabezpečila realizaci Generální opravy generátoru a stavebního základu pod ložiskovým stojanem v Elektrárně Nováky. Generátor vyrobený v závodě Škoda Plzeň, nyní BRUSH SEM, byl dodán v roce 1963, tj. v provozu byl úctyhodných 52 let. ...

Celý článek zde

Generálna oprava turbíny TG 1 v Elektrárňach Nováky

Generálna oprava turbíny TG 1 v Elektrárňach Nováky
Publikováno: 29.11.2016

Súčasťou projektu modernizácie blokov č. 1 a 2 Elektrárne (ENO) B bola realizácia generálnej opravy turbíny TG 1. Turbína TG 1 na bloku č. 1 ENO B o výkone 110 MWe bola uvedená do prevádzky v roku 1964. Ide o trojtelesovú turbínu (vysokotlakový, strednotlakový a nízkotlakový diel) s vlastným regeneračným ohrevom kondenzátu, rovnotlaková, kondenzačná, s ôsmymi neregulovanými odbermi. Turbína je vybavená hrdlami pre jeden regulovaný a jeden neregul...

Celý článek zde

Prebudovanie existujúceho zariadenia odsírenia

Prebudovanie existujúceho zariadenia odsírenia
Publikováno: 29.11.2016

V rámci prestavbových opatrení v Elektrárni Nováky bolo potrebné aj prebudovanie existujúceho zariadenia odsírenia, ktoré je vidno na obr. 1. Museli byť pritom splnené viaceré požiadavky, ktoré na jednej strane vyplynuli z hraničnej hodnoty emisií 200 mg/Nm³ SO2 platnej podľa smernice EÚ počínajúc rokom 2016 a na druhej strane z prestavbových opatrení na kotle a ďalších častiach zariadenia, ktorými sa prevádzkovateľ elektrárne pripravil na očakáv...

Celý článek zde

Technické riešenie výmeny automatického monitorovacieho systému merania emisií na technologickom zariadení blokov č. 1 a 2 ENO B

Technické riešenie výmeny automatického monitorovacieho systému merania emisií na technologickom zariadení blokov č. 1 a 2 ENO B
Publikováno: 29.11.2016

Znižovanie emisií a ochrana životného prostredia patria k hlavným cieľom elektrárne pri plánovaní a realizovaní investičných akcií. Z dôvodu dodržiavania emisných limitov NOx, SO2, TZL (tuhé znečisťujúce látky), CO a ich nepretržitého sledovania, vyhodnocovania a nahlasovania na Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi a Slovenskej inšpekcii životného prostredia sú Elektrárne Nováky ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania, okrem inýc...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (595x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (581x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (578x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery