Nacházíte se:  Úvod    On-line

On-line

AREVA a Siemens dodají systém digitálního řízení, ochrany a kontroly pro Mochovce

Publikováno: 26.4.2010

Konsorcium společností AREVA a Siemens Energy bude na Slovensku zajišťovat systémy digitálního dohledu, ochrany a kontroly pro třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Mochovce. Slovenské Elektrárne, dceřiná společnost Enel Group, dokončuje stavbu dvou jaderných reaktorů založených na technologii VVER (tlakovodní reaktor chlazený a moderovaný vodou)....

Celý článek zde

TVEL a Slovenské elektrárne podepsaly víceletý kontrakt na dodávky jaderného paliva

Publikováno: 15.4.2010

Společnosti TVEL a Slovenské elektrárne, a.s., dceřiná společnost skupiny ENEL, podepsaly víceletý kontrakt na dodávky ruského jaderného paliva pro třetí a čtvrtý blok nyní dostavované jaderné elektrárny Mochovce....

Celý článek zde

Dokumentace nosné ocelové konstrukce pro kotel v Ledvicích před dokončením

Dokumentace nosné ocelové konstrukce pro kotel v Ledvicích před dokončením
Publikováno: 7.12.2009

V současné době dokončuje společnost SteelPro 4 s.r.o. práce na výrobní a montážní dokumentaci nosné ocelové konstrukce (OK) pro nový 660MWe zdroj v Elektrárně Ledvice. Hmotnost této části OK činí cca 4 000 tun a dosahuje do výše cca 127 m. Včetně ocelového roštu, který ponese samotný kotel, se pak výškou přes 140 metrů stane nejvyšší budovou v České republice. Nosnou ocelovou konstrukci tvoří čtvercové sloupy (ve kterých jsou ukryty přístupové ž...

Celý článek zde

Účast firmy KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. v Mochovcích je rozsáhlá

Publikováno: 7.12.2009

Po několikaleté přestávce a mnoha diskuzích o využitelnosti a bezpečnosti jaderné energetiky se naši východní sousedé rozhodli pro jádro a dostaví třetí a čtvrtý blok své jaderné elektrárny v Mochovcích. Mnohé názory proti tak musely ustoupit do pozadí před zastánci tohoto způsobu výroby elektrické energie na Slovensku. Konkrétně se jedná se o výstavbu dvou tlakovodních reaktorů typu VVER 2 x 440....

Celý článek zde

Nová generace povrchových úprav tenkostěnných materiálů pro opláštění průmyslových budov

Publikováno: 7.12.2009

Rostoucí požadavky investorů a zhoršující se stav životního prostředí nutí výrobce povlakových materiálů k vývoji tzv. duroplastových povlaků se stále lepšími vlastnostmi. K novým kvalitativně lepším povlakům, vyvinutým v uplynulých letech s využitím pokrokové průmyslové technologie, patří i nová generace povrchových úprav firmy Corus pod označením Colorcoat HPS200 Ultra a Colorcoat Prisma. Tenkostěnné profily s těmito povlaky distribuuje v ČR a ...

Celý článek zde

Přeložky, chemická úpravna vody, vodní hospodářství Nového bloku v Ledvicích

Publikováno: 7.12.2009

Ve své dlouholeté historii se firma Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, již několikrát podílela na výstavbě a rekonstrukci energetických staveb v severních Čechách. Od roku 2008 se opět zařadila mezi stavební podniky, které provádí rozsáhlejší výstavbu některých stavebních obchodních balíčků na obnovované elektrárně v Ledvicích. Autor v článku uvádí zajímavá čísla, která souvisí s realizací přeložek, výstavbou chemické úpravny ...

Celý článek zde

Nové zauhlování elektrárny v Ledvicích s moderními prvky automatizovaného řízení snížilo emise

Publikováno: 3.12.2009, Aktualizováno: 7.12.2009 17:04

Společnost ČEZ se rozhodla podstatně snížit emise a přitom zvýšit výkon Elektrárny Ledvice vybudováním tzv. Nového zdroje 660 MWe s postupným odstavením velké části stávajících bloků. To, že se ČEZ rozhodl vybudovat tento nejmodernější elektrárenský blok v ČR v areálu stávající elektrárny, s sebou přineslo nemalé úpravy. Jednou z nich je, že stávající skládka musela ustoupit nové chladicí věži a buduje se skládka nová, společně s novým zauhlování...

Celý článek zde

Realizace vyvedení výkonu nového bloku v ledvické uhelné elektrárně

Publikováno: 29.11.2009

V roce 2007 se společnost Bohemia Müller, s.r.o., zúčastnila výběrového řízení o zakázku v rámci projektu Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II pro 3. etapu stavby Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice. Při přípravě nabídky firma vycházela ze zkušeností získaných v rámci soutěže o zakázku Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II....

Celý článek zde

Vodní hospodářství v Elektrárně Ledvice

Publikováno: 29.11.2009

Nejmodernější technologie jednadvacátého století jsou pro úspěšné absolvování celého procesu výroby elektrické energie závislé na používání kvalitně upravené vody. Proto, byť rozsahem malá část technologického zařízení, se stává důležitou pro dlouhodobé fungování celé elektrárny. Vodní hospodářství v rámci výstavby nového bloku v Ledvicích realizuje společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., která tak může uplatnit mnohaleté zkušenosti z daného oboru. S...

Celý článek zde

Úpravna vody nového zdroje 660 MWe v Ledvicích

Publikováno: 25.11.2009

Jednou ze součástí nového zdroje 660 MWe v Elektrárně Ledvice je i chemická úpravna vody. Tento obchodní balíček (OB11) byl rozdělen do dvou částí, jejichž realizace je provázána s komplexním harmonogramem postupného uvádění jednotlivých technologických celků, navazujících obslužných provozů, zařízení a infrastruktury včetně administrativních budov do provozu. V první etapě (část A) bylo nutné projekčně připravit a realizovat nové stavební objekt...

Celý článek zde

Technologie likvidace vedlejších produktů nového bloku elektrárny v Ledvicích

Publikováno: 22.11.2009

Podstatnou součástí zabezpečující ekologický provoz nového zdroje 660 MWe v Ledvicích jsou objekty a soubory pro likvidaci vedlejších energetických produktů, které při spalování uhlí (dodávaného ze sousední lokality Severočeských dolů a.s. – Doly Bílina) vznikají. Článek popisuje technologie vnitřního hospodářství vedlejších energetických produktů, jehož dodavatelem je společnost KLEMENT a.s....

Celý článek zde

Uvolnění staveniště pro nový zdroj v Elektrárně Ledvice

Publikováno: 18.11.2009

Pro potřeby dostavby elektrárny v Ledvicích, resp. realizace výstavby nového zdroje 660 MWe, dnes nejmodernějšího bloku uhelné elektrárny u nás, byla v areálu nutná řada opatření pro uvolnění staveniště. Jedním z nich bylo přeložení skládky uhlí a vybudování nového zauhlování stávajících bloků. Pro bloky č. 2 a 3 je toto zařízení dočasné, neboť se zprovozněním nového zdroje se tyto stávající bloky odstaví, fluidní kotel č. 4 však zůstane v souběž...

Celý článek zde

Čerpadla napájení kotle a stanice chladící vody

Publikováno: 18.11.2009

Mezi významné investiční celky, na kterých se v současné době podílí SIGMA Energoinženýring spol. s r.o. (dceřiná společnost SIGMA GROUP, a. s., která se zabývá dodávkami investičních celků pro oblast energetiky), jsou i části pro nový výrobní blok s nadkritickými parametry v Elektrárně Ledvice. SIGMA Energoinženýring se stala dodavatelem OB05, tzn. napájení kotle. Přes firmu KP RIA, a.s., zajišťuje kompletní technologickou část OB16 čerpací stan...

Celý článek zde

Dodávky vysokotlakého spojovacího potrubí

Publikováno: 13.11.2009

Jedním z dodavatelů pro nový zdroj 660 MWe Elektrárny Ledvice je i společnost Modřanská potrubní, a.s., v současné době nejvýznamnější český výrobce vysokotlakého spojovacího potrubí pro energetiku. Pro nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice dodá společnost spojovací potrubí pro kotelnu, mezistrojovnu a strojovnu. Spojovací potrubí je určeno pro vzájemné propojení technologických zařízení....

Celý článek zde

Materiály a účinnost nového kotle elektrárny Ledvice

Publikováno: 11.11.2009, Aktualizováno: 13.11.2009 12:40

ČEZ vyrábí přibližně 75 TWh elektřiny za rok, přičemž více než polovina je založena na jednotkách spalujících uhlí. Cílem skupiny ČEZ je obnova existujících elektráren na bázi uhlí. Díky zvýšené účinnosti retrofitovaných i nově stavěných elekráren přinesou úspory paliva 15–25 % ve srovnání se současnými zařízeními, a dojde rovněž k podstatně k redukci emisí CO2....

Celý článek zde

Výstavba nového superkritického bloku v Elektrárně Ledvice

Publikováno: 11.11.2009

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. postaví do konce roku 2012 pro společnost ČEZ v Elektrárně Ledvice nový nadkritický blok spalující hnědé uhlí o výkonu 660 MWe. Půjde o nejmodernější elektrárnu nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Jedním z klíčových dodavatelů je společnost ALSTOM Power Boiler GmbH a ALSTOM s.r.o....

Celý článek zde

Chladicí věž bude stejně vysoká jako hlavní výrobní blok

Publikováno: 31.10.2009

Pro potřeby nového výrobního bloku 660 MWe v Elektrárně Ledvice bude postavena chladicí věž výšky 145 m, do níž budou zaústěny i odsířené spaliny. Ledvická chladicí věž bude jen o 10 metrů nižší, než jsou věže v jaderné elektrárně Temelín. Takto vysoký chladič se v České republice nestavěl více než 20 let....

Celý článek zde

Realizace unikátních schodišťových věží výšky 140,3 metru energetického zdroje posuvným bedněním

Publikováno: 31.10.2009

V příštím roce uplyne sto let od prvního použití posuvného bednění. Dnes lze konstatovat, že tato technologie postupem doby nestagnuje, ale naopak se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Hlavním důvodem pro používání této technologie je její ekonomická výhodnost spočívající zejména ve snížení vlastních nákladů, podstatné zkrácení doby výstavby, vysoká produktivita práce a úspora bednících materiálů. Metoda posuvného bednění bezpodmínečně vyžaduje konti...

Celý článek zde

Výstavba objektů pro nový zdroj v Ledvicích

Publikováno: 29.10.2009

Výstavba budov nového zdroje v Ledvicích začala v lednu 2009 a skončí v květnu 2012, přičemž přibližně 80 % objemu prací bude provedeno do února 2010, kdy začne montáž technologické části díla. Splnění těchto termínů znamená pracovní nasazení 24 hodin denně 7 dní v týdnu od samotného počátku výstavby. Výkony rozhodujících činností jsou plánovány a kontrolovány formou tzv. S-křivek. Na stavbě bylo postaveno 2.111 m2 milánských stěn (pro zajištění ...

Celý článek zde

„NZELE660MWe“…, není šifra, ale označení pro nový energetický blok s nadkritickými parametry páry

Publikováno: 27.10.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:53

Pod touto „jednoduchou“ zkratkou se skrývá velký energetický investiční celek – nový supermoderní zdroj Ledvice o výkonu 660 MWe. Tento nový blok nahradí staré dva bloky 110 MWe a jeden blok 200 MWe, které na severu Čech pracovaly přes třicet let. Nový blok bude využívat uhlí z přilehlého povrchového hnědouhelného dolu Bílina, který by jej měl zásobovat příštích 40 let, a to až do svého vytěžení. Nový blok bude dodávat vyrobenou...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dostavba 3. a 4. bloku AE MochovceDostavba 3. a 4. bloku AE Mochovce (111x)
Výstavba Atómových elektrární Mochovce sa začala v roku 1981. Pôvodne bola plánovaná ako štvorbloková, pričom prvé dva b...
Vývoj projektu dostavby 3. a 4. bloku Elektrárne MochovceVývoj projektu dostavby 3. a 4. bloku Elektrárne Mochovce (34x)
V roku 1982 začala spoločnosť Škoda realizovať výstavbu prvých dvoch blokov 4-blokovej atómovej elektrárne Mochovce, vyu...
Elektrárna Ledvice - úvod, historie (32x)
Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina.Postavena byla v le...