Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií

Rozvody energií

ČKD ELEKTROTECHNIKA přichází na trh s novou technologií filtračně-kompenzačního zařízení

Publikováno: 15.3.2010, Aktualizováno: 5.8.2010 10:41

ČKD ELEKTROTECHNIKA, člen skupiny ČKD GROUP, přichází na trh s novou technologií filtračně-kompenzačního zařízení. „ Naši zákazníci především z řad velkých odběratelů elektrické energie určitě ocení jeho nižší pořizovací cenu oproti předcházejícím řešením a též významné provozní úspory,“ vyzdvihl hlavní přednosti Radim Hauptmann, vedoucí skupiny vývoje ČKD ELEKTROTECHNIKA, která stála u jeho zrodu. Filtračně kompenzační zařízení (FKZ)...

Celý článek zde

Společnost ČEPS se ohradila proti tvrzení ekologických organizací

Publikováno: 19.2.2010

Společnost ČEPS se ohradila proti tvrzení ekologických organizací, že preferuje "klasické" elektrárny před energií z obnovitelných zdrojů. Stop-stavem chce zahájit diskusi mezi distribučními společnostmi, Energetickým regulačním úřadem a dalšími dotčenými subjekty. Cílem mělo být vyřešení problému omezené schopnosti trhu absorbovat elektřinu z fotovoltaických a větrných zdrojů a v neposlední řadě také zamezit spekulacím se žádostmi o př...

Celý článek zde

Investice společnosti ČEPS do sítí se přesáhly 2,1 miliardy korun 2009

Publikováno: 19.2.2010

V roce 2009 investovala společnost ČEPS do obnovy, modernizace a automatizace stávajících zařízení přenosové soustavy a zabezpečení jejich bezpečnosti a spolehlivosti více než 2,1 miliardy korun. V důsledku nárůstu požadavků na připojení do přenosové soustavy budou plánované investice především do rozvoje sítí dále stoupat. V příštích deseti letech počínaje letošním rokem by se měly pohybovat průměrně kolem 4 miliard korun ročně...

Celý článek zde

Vítr z Německa dostává českou přenosovou soustavu do problémů

Vítr z Německa dostává českou přenosovou soustavu do problémů
Publikováno: 10.12.2009, Aktualizováno: 11.12.2009 14:27

Prudký rozmach větrné energetiky, především v Německu, ohrožuje rozvod elektřiny v Česku. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci společnosti ČEPS. Nepředvídatelný prudký růst a pokles energie v krátkém čase vyrobený z větru způsobuje stále častěji problémy. Na podzim 2009 se naše přenosová soustava provozovala na mezi bezpečného provozu a muselo se přistoupit k nákladným opatřením ke snížení provozních rizik. „My se tomu umíme brán...

Celý článek zde

Realizace vyvedení výkonu nového bloku v ledvické uhelné elektrárně

Publikováno: 29.11.2009

V roce 2007 se společnost Bohemia Müller, s.r.o., zúčastnila výběrového řízení o zakázku v rámci projektu Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II pro 3. etapu stavby Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice. Při přípravě nabídky firma vycházela ze zkušeností získaných v rámci soutěže o zakázku Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II....

Celý článek zde

Přenosovou soustavu opět trápí přetoky z německých větrných elektráren

Publikováno: 29.11.2009

Spolehlivost přenosové soustavy ČR, kterou provozuje společnost ČEPS, již několik dní negativně ovlivňuje vysoká výroba větrných elektráren na severu Německa. Neplánované toky elektřiny způsobují vysoké zatěžování přenosové soustavy....

Celý článek zde

„Plánujeme rozsáhlý program obnovy a modernizace vedení 400 kV,“

„Plánujeme rozsáhlý program obnovy a modernizace vedení 400 kV,“
Publikováno: 22.11.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:51

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Zeman, předseda představenstva a generální ředitel ČEPS, a.s....

Celý článek zde

Zastaralá energetická síť je v Praze definitivně u konce

Publikováno: 31.10.2009

V polovině října letošního roku odpojili pražští energetici poslední dvě distribuční trafostanice na Vinohradech o napětí 3 kilovolt (kV), které byly pozůstatkem původní energetické sítě v metropoli a v domácnostech umožňovaly provoz na pouhých 120 voltů (V). Kromě zhruba dvou desítek starších domů, u nichž majitelé dosud nezměnili elektroinstalaci, a obyvatelé tak nemohou využívat komfort napětí 230V či 400V, v Praze definitivně skončil energeti...

Celý článek zde

Smart Grids umožní integrovat obnovitelné zdroje energie do rozvodné sítě

Publikováno: 23.10.2009

Obavy o zhoršování životního prostředí mají bezprostřední důsledek toho, že distribuční společnosti i zákonodárci se čím dál více ohlížejí po alternativách čisté energie. Členské země Evropské unie se zavázaly zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů o 20 procent a o stejné množství snížit emise uhlíkových plynů. Nicméně dnešní infrastruktura nedokáže výhod obnovitelných zdrojů energie stejně plně využít. Elektřina produkovaná větrnými a solá...

Celý článek zde

Inteligentní elektrické sítě – Smart Grids

Publikováno: 22.10.2009

Elektřina je energetickým mediem budoucnosti. Na rozdíl od ropy nebo přírodního plynu může být vyrobena z obnovitelných a v podstatě nevyčerpatelných energetických zdrojů jako je vítr, slunce nebo voda. A využití elektřiny nezanechává nežádoucí stopy nebo znečištění. Pokud má elektřina hrát větší roli v nové trvale udržitelné ekonomice, musí být její výroba, distribuce a využití technologicky modernizována. Musí být efektivnější, pružnější a prop...

Celý článek zde

Svařování ocelí s vyšší pevností

Publikováno: 26.8.2009, Aktualizováno: 5.8.2010 11:19

Vývoj i aplikace v oblasti konstrukčních materiálů vede v posledních letech k většímu použití ocelí s vyšší pevností. Také výrobní praxe směřuje k větší aplikaci ocelí vyšších a vysokých pevností a otěruvzdorných materiálů. Pro běžné konstrukce lze rozšířit materiálový sortiment zejména o oceli pevnostních tříd S420 až S690. Spotřeba těchto oceli v posledních pěti letech ve světě i v České republice vzrůstá a tyto materiály se stávají běžnými. N...

Celý článek zde

Spuštění operativního informačního a varovného systému (RAAS) pro provozovatele přenosových soustav ve střední Evropě

Publikováno: 29.7.2009

TSO Security Cooperation (TSC) úspěšně spustila operativní monitorovací systém pro střední Evropu. Tento operativní informační a varovný systém – RAAS (Real-time Awareness & Alarming System) poskytuje dispečinkům 11 TSO celkový přehled o aktuální provozní situaci v uvedených elektroenergetických soustavách, což přispívá ke zvýšení úrovně plnění jejich úkolů a povinností....

Celý článek zde

Do elektrizační sítě ČR přiteče do roku 2020 kolem 180 miliard korun

Publikováno: 18.6.2009, Aktualizováno: 23.6.2009 12:59

Do rozvoje a obnovy přenosové soustavy a distribučních sítí ČR musí připlout v nejbližších letech desítky miliard korun, důvodem je především rozmach obnovitelných zdrojů energií (OZE) a především větrné energetiky v celé Evropě. Celkem se jedná o 180 miliard korun do roku 2020. To je jeden ze závěrů včerejší konference Rozvoj, údržba, obnova vedení (přenos, distribuce) a stanic 2009 v Praze, kterou pořádala AF Power agency, a.s....

Celý článek zde

V loňském roce vložila Pražská energetika do rozvoje energetické sítě přes 1, 7 miliardy korun

Publikováno: 18.6.2009

Přes počínající dopady ekonomické krize se v roce 2008 dařilo Skupině PRE získávat nové zákazníky, počet odběrných míst oproti předchozímu roku vzrostl o necelých osm tisíc. Do obnovy a rozvoje energetických sítí PRE investovala přes 1, 7 miliardy korun, společnost tak posílila rozvodné sítě v mnoha rozvíjejících se oblastech Hlavního města Prahy. Výsledky činnosti PRE za rok 2008 či poskytnutí darů na příští rok ve výši deseti milionů korun schv...

Celý článek zde

„Nastává doba, kdy musíme přistoupit k masivní a zásadní obnově a rozvoji distribuční soustavy,“

„Nastává doba, kdy musíme přistoupit k masivní a zásadní obnově a rozvoji distribuční soustavy,“
Publikováno: 4.6.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:57

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Filip Secký, člen představenstva a ředitel úseku Obnova sítí ČEZ Distribuce, a.s....

Celý článek zde

„Rozvoj přenosových soustav zaostává za masivní výstavbou obnovitelných zdro­jů v EU, může to být časem velký problém,“

Publikováno: 4.6.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:57

upozornil v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Pavel Šolc, v době rozhovoru ředitel sekce Strategie ČEPS, a.s., nyní vedoucí poradců nového ministra průmyslu a obchodu ČR....

Celý článek zde

Do rozvoje přenosové soustavy a distribučních sítí ČR půjdou desítky miliard

Publikováno: 18.5.2009, Aktualizováno: 1.7.2009 12:51

Česká republika je nejen velkým výrobcem a zatím ještě exportérem elektrické energie, ale stále častěji i významným evropským uzlem v přenosové soustavě Na úrovni střední Evropy jsme státem, jehož přenosová soustava je hned po Rakousku zatížena nejvíce. Podíl tranzitních toků na celkových je u nás výraznější než například v Polsku či v Maďarsku, což na ČR klade větší požadavky. Je potřeba sledovat plány jednotlivých států. Třeba na plán Rakouska,...

Celý článek zde

Konference o rozvoji soustav a sítí bude příležitostí především pro dodavatele

Publikováno: 15.5.2009

Do rozvoje přenosové a distribuční soustavy budou v nejbližších letech proudit desítky a desítky miliard korun. O všech záležitostech, souvisejících s touto problematikou se bude hovořit na konferenci „Rozvoj, údržba, obnova vedení (přenos, distribuce) a stanic 2009“. Ta se uskuteční 4. června 2009 v Konferenčním centru City v Praze. „Záměrem akce je především zmapovat příležitosti pro dodavatele,“ uvedl Norbert Tuša z poř...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekIntegrace větrných elektráren do elektrizačních soustav - Příležitost i výzva

Publikováno: 6.5.2009, Aktualizováno: 11.5.2009 19:11

Výroba energie z obnovitelných zdrojů zažívá v posledních letech nejen v České republice, ale i v Evropské unii jako celku bezprecedentní rozmach. Motivem jsou především cíle, které si EU stanovila s cílem minimalizovat vlivy lidské činnosti na životní prostředí a snížit závislost na primárních zdrojích. Do roku 2020 by mělo být z OZE generováno až 20 % elektrické energie, vztaženo k celkové spotřebě EU. Pro Českou republiku byl stanoven závazek ...

Celý článek zde

Detekce termických projevů, lokalizace a monitoring stavu produ

Publikováno: 7.12.2008, Aktualizováno: 16.4.2009 18:39

Termovize je metoda bezkontaktního měření povrchové teploty sledovaného objektu. Detektor termovizní kamery měří objektem vyzařovanou elektromagnetickou radiaci v infračervené oblasti spektra. Číselně lze toto pásmo vyjádřit v rozmezí vlnových délek λ= 0,75 μm až 1 mm. Skutečnost, že zářen...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozvodna Karlín: nová energie pro PrahuRozvodna Karlín: nová energie pro Prahu (656x)
Pražská čtvrť Karlín roste jako z vody. Což je vlastně pravda, protože ničivá povodeň, která se přes něj převalila v roc...
„Nikde není taková koncentrace lokální výroby, jako v LDS,“„Nikde není taková koncentrace lokální výroby, jako v LDS,“ (254x)
říká Martin Michek, výkonný ředitel České Asociace Provozovatelů Lokálních distribučních soustav. Hovořili jsme s ním o ...
GIS Chodov: základní charakteristika stavby a její účelGIS Chodov: základní charakteristika stavby a její účel (173x)
ČEPS, a. s. v areálu transformovny Chodov do roku 2016 provozoval zapouzdřenou rozvodnu (GIS) 420 kV výrobce AEG, která ...