Nacházíte se:  Úvod    Spalovny

Spalovny

Teplárenské dny 2011 zvou na odborné konference – OZE a Odpady

Publikováno: 1.4.2011

Mezinárodní výstava Teplárenské dny 2011 nabídne jako tradičně řadu odborných konferencí a seminářů. Hned první den, 19. 4., můžete navštívit konferenci Obnovitelné zdroje energie pro venkov a teplárenství....

Celý článek zde

Konference Spalovny (komunálního) odpadu za dveřmi

Publikováno: 3.3.2011

Již 24. března 2011 proběhne v Konferenčním centru Tower v Praze konference, zaměřená na spalovny komunálního odpadu - Waste to Energy in the CR 2011. Konference si klade za cíl informovat o novinkách v oblasti legislativy, o záměrech jednotlivých krajů v oblasti nakládání s odpady, plánovaných investicích a taktéž hodlá představit moderní technologie pro energetické využití odpadu a provozní zkušenosti. V rámci konference se představí i dodavate...

Celý článek zde

Představujeme konsorcium W2E pro moderní spalovny

Publikováno: 2.2.2011, Aktualizováno: 7.2.2011 07:26

Tři renomované firmy, dodávající pro oblast energetického využití odpadů, vytvořilo konsorcium označené W2E. Jde o společnosti Eveco Brno, PBS Industry a ZVVZ-Enven Engineering, jejichž činnosti se vzájemně doplňují a posilují. Vznik konsorcia souvisí s očekávanou potřebou řešit problematiku komunálního odpadu v Česku, a to výstavbou zařízení pro energetické využití tohoto odpadu....

Celý článek zde

V Ostravě vznikne centrum k energetickému využití odpadů

Publikováno: 27.1.2011

Moderní výzkumné pracoviště, první svého druhu v České republice, vznikne v průběhu letošního a dvou následujících let v Ostravě. Vysoká škola báňská – Technická univerzita (VŠB-TU) vybuduje v rámci Institutu environmentálních technologií (IET) výzkumné centrum, které se bude zabývat energetickým využitím odpadů a studiem možného dopadu použitých technologií na prostředí. V areálech VŠB-TU a OU vyroste výzkumný pavilon a další pracoviště pr...

Celý článek zde

Spalování odpadu v teplárně United Energy připomínkují ekologové

Publikováno: 30.12.2010

Most 28. prosince (ČTK) - Ekologické organizace se nehodlají smířit se záměrem společnosti United Energy, která chce ve své teplárně v Komořanech u Mostu spalovat komunální odpad. Zařízení, jež by mohlo fungovat už v roce 2015, by ročně spálilo 100.000 až 150.000 tun odpadu, což je zhruba třetina produkce celého Ústeckého kraje. Projektovou dokumentaci EIA už oficiálně připomínkovaly dvě organizace, řekla ČTK mluvčí United Energy Miloslava Kučero...

Celý článek zde

Odborníci jednali o energetické nezávislosti Moravskoslezského kraje

Odborníci jednali o energetické nezávislosti Moravskoslezského kraje
Publikováno: 3.12.2010

Na území Moravskoslezského kraje, regionu s vysokou spotřebou elektrické energie, není kromě černouhelné elektrárny v Dětmarovicích, žádný jiný velký zdroj. Taktéž kapacita přenosových soustav není dostačující. Toto je potřeba změnit. Jednou z možností zisku elektrické energie je i zařízení pro energetické využívání odpadů na okraji Karviné. Shodli se na tom účastníci odborné konference ̶ Energeticky nezávislý kraj. Akce se uskutečnila 30. listop...

Celý článek zde

Tenza letos očekává obrat kolem 1,5 miliardy, podobně jako loni

Publikováno: 15.11.2010

Brno 14. listopadu (ČTK) - Brněnská energetická společnost TENZA očekává, že v letošním roce dosáhne obratu minimálně na úrovni 1,5 miliardy korun. Obrat tak bude zhruba stejný jako v loňském roce. ČTK to uvedla tisková mluvčí firmy Barbora Vraná. Loni firma zaznamenala zisk po zdanění 77,9 milionu korun.  ...

Celý článek zde

Lilith vyrábí z odpadu elektrickou energii

Lilith vyrábí z odpadu elektrickou energii
Publikováno: 7.10.2010, Aktualizováno: 9.10.2010 07:41

Pražské služby slavnostně zahájily provoz turbogenerátoru kogenerační jednotky v Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice, která umožní vyrábět z odpadu nejen tepelnou energii, ale také elektrickou. Pražany tak jejich odpad bude nejen hřát, ale také jim svítit a to ve 20 000 domácnostech. Turbínu, která je srdcem jednotky, realizátoři poeticky pojmenovali Lilith - jménem symbolizujícím prvotnost, touhu, nezávislost, vzdor a krásu....

Celý článek zde

Spalovna komunálního odpadu v Gärstadu – příklad netradiční architektury v průmyslovém prostředí

Spalovna komunálního odpadu v Gärstadu – příklad netradiční architektury v průmyslovém prostředí
Publikováno: 4.8.2010

Když se podnik Tekniska Verken z Linköpingu (Švédsko) rozhodl rozšířit své výrobní zařízení v Gärstadu, provedl to zcela novátorským způsobem. Světlo světa tak spatřila spalovna, která působí promyšleným a zajímavým dojmem nejen uvnitř, ale díky impozantní fasádě i navenek. Čtvrtá kotelna spalovny budí velkou pozornost. Její skleněná fasáda s hliníkovým rastrem se odráží v uměle vytvořeném jezeře. Tato stavba určitě zaujme každého, kdo jede kolem...

Celý článek zde

„Skládkování je až poslední možný způsob efektivního zpracování odpadů,“

„Skládkování je až poslední možný způsob efektivního zpracování odpadů,“
Publikováno: 6.7.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:45

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., profesor a ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně....

Celý článek zde

Odpadová a energetická společnost města Amsterodam = největší spalovna na světě

Publikováno: 4.4.2010

Odpadová a energetická společnost města Amsterodam (AEB) je se spalovací kapacitou 1 400 000 tun komunálního odpadu ročně největší spalovnou na světě, která je situovaná na jednom místě. Společnost má více než devadesátiletou zkušenost se zpracováním domácího odpadu spalováním, výrobou elektřiny a tepla pro místní vytápění a s dalším využíváním zbylého odpadu (včetně popela a polétavého popílku). Článek popisuje jednotlivá zařízení společnosti AE...

Celý článek zde

Energetické využívání odpadů dostává v ČR mírnou zelenou

Energetické využívání odpadů dostává v ČR mírnou zelenou
Publikováno: 30.3.2010, Aktualizováno: 9.4.2010 09:26

Více než 120 specialistů na problematiku nakládání s odpady se ve čtvrtek 25. března sešlo v Konferenčním centru City Tower v Praze na konferenci Spalovny (komunálního) odpadu 2010. Oproti minulým obdobím, která lze charakterizovat několikaletým „přešlapováním na místě“ se zdá, že problematika energetického využívání odpadů nabírá v ČR pomalu na obrátkách. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) došlo v otázce energetického využití mat...

Celý článek zde

Konference Spalovny komunálního odpadu se blíží!

Publikováno: 10.3.2010

Mílovými kroky se blíží zahájení odborné mezinárodní konference Spalovny (komunálního) odpadu 2010 neboli Waste to Energy in the CR 2010. Pořádající AF Power agency, a.s., potvrdila řadu zajímavých přednášek a hostů ze zahraničí. Konference se bude konat 25. března 2010 v Konferenčním centru TOWER (Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Pankrác). Zájemci o účast nebo partnerství akce, mohou ještě kontaktovat manažera konference ...

Celý článek zde

V pražských Malešicích se staví kogenerační jednotka a zařízení DeNOx

V pražských Malešicích se staví kogenerační jednotka a zařízení DeNOx
Publikováno: 29.11.2009, Aktualizováno: 17.5.2010 10:45

Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Praze-Malešicích, které spravuje PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s., je s kapacitou 210 000 tun ročně největším pražským zpracovatelem směsného komunálního odpadu. V jejích útrobách končí ročně 75 % veškerého směsného komunálního odpadu, který na území hlavního města Prahy vznikne. Současný stav však umožňuje její využití pouze na necelých 70 procent své kapacity. V provozu jsou kontinuálně jen dvě ze čtyř linek (...

Celý článek zde

Čistá energie z pražských Malešic

Čistá energie z pražských Malešic
Publikováno: 12.10.2009, Aktualizováno: 14.10.2009 11:08

U vstupní brány do malešické spalovny mě vítá Ing. Tomáš Baloch, hlavní ekolog tohoto průmyslového zařízení. Hned za bránou marně vyhlížím kouř z více než stometrového komína nebo se snažím zachytit typický zápach z popelnic. Nic z toho. „Ročně zde máme desítky a desítky exkurzí, nejste první, koho tato skutečnost překvapila,“ říká T. Baloch. Do spalovny v Malešicích, která zahájila provoz v roce 1997 (první úvahy o výstavbě jsou znám...

Celý článek zde

Zplyňování biomasy a odpadů

Publikováno: 11.8.2009

Příspěvek se zabývá zplyňováním biomasy a tříděného komunálního odpadu s kogenerací pomocí horkovzdušného turbosoustrojí. Plyn je spalován v sekundární komoře umístěné za generátorem. Spaliny proudí přes výměník, kde dojde k ohřevu stlačeného vzduchu následně přivedeného do turbíny. Odpadá tedy nákladné a komplikované čištění energoplynu, které je hlavním zdrojem problémů při přímém využití energoplynu ve spalovacích motorech. Další předností by ...

Celý článek zde

Stanovisko STEO k energetickému využívání výhřevné frakce z mechanicko­biologické úpravy komunálního odpadu

Stanovisko STEO k energetickému využívání výhřevné frakce z mechanicko­biologické úpravy komunálního odpadu
Publikováno: 22.6.2009

V případě mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu (MBÚ) došlo v otázce podpory energetického využití materiálově již jinak nevyužitelného zbytkového směsného komunálního odpadu (SKO) k názorovému posunu a připouští se nutnost odpady také energeticky využívat. V této souvislosti se uvažuje o podpoře projektů z OPŽP. Energetické využívání odpadů je v sou­ladu s evropskou koncepcí nakládání s od­pady a tato praxe je již dlouho zavede...

Celý článek zde

Na skládkách končí 71% odpadů z českých domácností, Unie postupně tlačí na omezení skládkování bioodpadu

Publikováno: 18.6.2009

Evropská unie požaduje radikální omezení skládkování bioodpadu. Ukládá to evropská směrnice 99/31/ES, za jejíž neplnění nám hrozí kromě mezinárodní ostudy taky velké finanční postihy. V roce 2010 by mělo být skládkováno o 25% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995. V roce 2013 o 50 % a v roce 2020 o 65 %. Česká republika tyto požadavky bohužel neplní. Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává biood...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekČeská republika nesplňuje požadavky EU na skládkování odpadu. Řešením je jeho energetické využití

Česká republika nesplňuje požadavky EU na skládkování odpadu. Řešením je jeho energetické využití
Publikováno: 24.3.2009, Aktualizováno: 11.5.2009 20:56

Evropská unie požaduje po členských státech, aby omezily skládkování komunálních, biologicky rozložitelných odpadů, které jsou ukládány na skládkách po celém území EU. Česká republika se současným systémem nakládání s odpady tento závazek neplní. Řešením problému je energetické využívání odpadu....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekElektrárna v Německu přemění 675 000 tun odpadu ročně na teplo a elektřinu

Publikováno: 14.12.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 20:58

Infraserv Hochst je jednou z největších průmyslových zón v Evropě zaměřených na chemický, farmaceutický a zpracovatelský průmysl. Nová elektrárna na zpracování odpadů, která zde bude podle plánů dokončena v roce 2009, bude stát více než 400 milionů USD a bude největší jednotlivou investicí ve sto čtyřicetileté historii této lokality. Tento projekt pomůže Infraserv Hochst dodávat čistou elektřinu a teplo za konkurenceschopné ceny všem 90 společnos...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Realizace a provoz DeNOx kotle K1Realizace a provoz DeNOx kotle K1 (257x)
Vzhledem k zpřísňujícím se požadavkům na maximální koncentraci oxidů dusíku a TZL ve spalinách byla na kotli K1 firmy Pl...
Spoluspalování tuhého alternativního paliva z mechanicko-biologické úpravy odpadů? Provozní zkušenosti říkají NE! (207x)
Evropská unie se jako celek připravuje na zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu (řada členů EU již zákaz skl...
Valentýna – nejmodernější zařízení pro energetické využití nemocničního odpaduValentýna – nejmodernější zařízení pro energetické využití nemocničního odpadu (121x)
EVECO Brno, s.r.o. na den sv. Valentýna - 14. února 2017 po pouhých 230 dnech od podpisu Smlouvy o díle předala Fakultní...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery