Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály

Technologie, materiály

Suché kondicionované odsíření zejména pro malé a střední zdroje znečišťování

Publikováno: 16.10.2013, Aktualizováno: 5.2.2014 15:31

Prezentace společnosti TENZA z letošního ročníku konference Kotle a energetická zařízení ke stažení zde. Klíčová slova: TENZA, odsíření...

Celý článek zde

TENZA, a.s. získala další projekt čištění spalin

Publikováno: 16.10.2013, Aktualizováno: 5.2.2014 15:30

 Brněnská společnost TENZA, a.s., významný dodavatel ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku, podepsala 30. září 2013 Smlouvu o Dílo na „Retrofit stávajícího odsíření v elektrárně Opatovice“ v celkové hodnotě 1,066 mld. Kč. Zadavatel projektu, Elektrárny Opatovice, a.s., tak v rámci další etapy ekologizace získá do konce října 2015 novou technologii odsíření spalin, zajišťující plnění zpřísněných emisních limitů SO2 platn...

Celý článek zde

Nový typ tlakových láhví: světová premiéra technologie

Publikováno: 9.10.2013

Velkokapacitní bezešvé ocelové láhve o vodním objemu 200 litrů vyvinula společnost Vítkovice Cylinders. Láhve jsou vyrobeny na unikátní technologické lince vlastní konstrukce zpětným protlačováním. Jde o zcela nový výrobek značky Vítkovice a současně o světově unikátní způsob zvládnutí špičkové technologie. Několik výrobců na světě sice dodává láhve s totožným objemem, všichni je ale vyrábějí zastaralou technologií z trubek. Technologie společnos...

Celý článek zde

„Zaznamenáváme zvýšený zájem o otěruvzdorné materiály Vautid i v Česku. Nejen o návary, ale i o speciální odlitky,“

Publikováno: 8.10.2013

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Jonas Wasserka, vedoucí exportu společnosti VAUTID....

Celý článek zde

Společnosti Fronius a Loxone nabízejí rozsáhlý energetický management

Publikováno: 23.8.2013, Aktualizováno: 5.2.2014 15:32

Společnost Fronius International GmbH, kvalitativní jednička v oblasti solární elektroniky, začala nedávno spolupracovat se společností Loxone, která  se zabývá vývojem a výrobou řešení automatizace domů s využitím  miniserverů. Cílem této spolupráce je nabídnout zákazníkům obou firem rozsáhlý energetický management, díky kterému je možné zvýšit vlastní spotřebu a přitom ušetřit. Klíčová slova: Fronius, solární elektronika, energetický managemen...

Celý článek zde

Rostlinný olej do kuchyně i transformátoru

Publikováno: 18.8.2013, Aktualizováno: 5.2.2014 15:33

Už jste někdy přemýšleli, jak se dostane elektřina z elektrárny třeba až do zásuvky vedle vašeho nočního stolku? Na první pohled se to zdá být jednoduché – v elektrárně se elektrická energie vyrobí, a pak je pomocí drátů rozvedena až ke koncovým spotřebitelům. Celá infrastruktura, která se za tímto zdánlivě jednoduchým úkonem skrývá, je ovšem podstatně komplikovanější. Klíčová slova: elektrická energie, ingrastruktura, transformátor...

Celý článek zde

Podnik MSA, člen skupiny společností Rimera, zrealizoval expedici kulových kohoutů pro významnou indickou společnost Indian Oil Corporation Ltd.

Podnik MSA, člen skupiny společností Rimera, zrealizoval expedici kulových kohoutů pro významnou indickou společnost Indian Oil Corporation Ltd.
Publikováno: 12.8.2013

V červnu 2013 dodal český podnik MSA, člen skupiny společností Rimera, svou produkci významné indické společnosti Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL). Dodávka obsahovala celkem 74 kusů kulových kohoutů o světlostech 24" a 28", class 600, v celkové hodnotě 1,76 mil. EUR. Armatury byly vybaveny elektrickými pohony Biffi – italské společnosti, která se řadí k předním výrobcům pohonů již více než 50 let. Klíčová slova: kulové kohouty, zpětné klapky, ...

Celý článek zde

Specifika návrhu konstrukcí kotlů v seizmicky aktivních oblastech

Publikováno: 7.8.2013

Návrh nosných konstrukcí vystavených účinkům zemětřesení je jednou ze stále se vyvíjejících oblastí stavební mechaniky. Moderní přístup v navrhování seizmicky zatížených konstrukcí vychází z teorie disipativní konstrukce. Disipativní konstrukce se vyznačuje tím, že na dynamické buzení odpovídá nelineárně tak, že ve vybraných prvcích umožní cyklickou plastickou deformaci. Kinetická energie zemětřesení je pak přeměněna v teplo dříve, než může způso...

Celý článek zde

Provozní zkoušky vybraných ocelí a slitin v prostředí spalin biomasy

Publikováno: 5.8.2013

V rámci projektu FR-TIP1/073 byly na kotlech pro spalování biomasy odzkoušeny vybrané oceli a slitiny v rozmezí zkušebních teplot 500 až 950°C. Byly provedeny analýzy úsad z jednotlivých zkušebních míst, gravimetrické vyhodnocení hmotnostních změn ve formě úbytků hmotnosti, metalografie povrchu vzorků a rovněž mikroanalýza korozních vrstev i penetrace do základního materiálu. Po přepočtu naměřených hodnot na mm/rok a posouzením korozního napa...

Celý článek zde

Díky zařízení určí, zda parovod vydrží roky či jen měsíce

Publikováno: 16.7.2013

Jak dlouho ještě vydrží potrubí odolávat tlaku, kolik let ještě může elektrárna provozovat turbínu či kdy bude nutné vyměnit hutní konvertor. Na to umí odpovědět speciální zařízení SPUTT 500 vyvinuté lidmi z MATERIÁLOVÉHO A METALURGICKÉHO VÝZKUMU (MMV), dceřiné firmy Třineckých železáren. Jeho hlavní výhodou je, že k testování stačí malý vzorek materiálu, jehož odběr tak nemá žádný vliv na funkčnost testovaného zařízení. Klíčová slova: Třinecké ...

Celý článek zde

ABB investuje v Čechách do inovativního inkubátoru pro nové technologie pro energetiku

Publikováno: 2.7.2013

Cílem inkubátoru Nupharo Park, do něhož ABB investuje 2,3 milionu eur a EU 12 milionů eur, je vývoj technologií stejnosměrného proudu a dalších technologií pro komerční využití. ABB, přední světová společnost v oboru energetiky a automatizace, společně s Evropskou unií investuje do založení technologického parku v České republice. Cílem tohoto projektu je vývoj a komercializace technologií využívajících stejnosměrný proud a jiných technologií, k...

Celý článek zde

Radiální ventilátory zvládnou přenést 240 m3s-1 vzdušiny

Publikováno: 25.6.2013

Společnost TCF Vzduchotechnika s.r.o. realizuje pro ZVVZ Enven Engineering a.s. generálního dodavatele projektu odsíření (DeSOx) v ocelárně ArcelorMittal Ostrava výrobu, instalaci a zprovoznění dvou kusů oboustranně sacích radiálních ventilátorů typu BCS-2 2300 o nominálním příkonu 1 370 kW, které budou provozovány jako nedílná součást nově instalované technologie odsíření. Klíčová slova: ArcelorMittal, radiální ventilátory, odsíření Celý článe...

Celý článek zde

Vliv výchozí deformace na strukturní a mechanické vlastnosti oceli P92

Publikováno: 12.6.2013

Mezi nejčastěji používané technologické úpravy materiálů patří jeho ohýbání. Touto operací však dochází k vzniku plastických deformací materiálu, které ovlivňují výslednou životnost ohýbané komponenty. Tento příspěvek se proto zabývá vlivem výchozí deformace oceli P92 (pro nadkritické parovody) na její strukturní a mechanické vlastnosti s ohledem na předpokládanou životnost parovodů. Klíčová slova: deformace, technologické úpravy, parovod Celý ...

Celý článek zde

Informace o průběhu semináře Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva – zaměřeno na emise a provoz

Publikováno: 30.5.2013

Ve dnech 15. a 16. 5. 2013 proběhl již 16. ročník semináře „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. Čím se tento ročník lišil od toho předchozího? Především tím, že jsme pro novou „patnáctiletku“ semináře vybrali nové místo - Hotel Medlov nedaleko Nového Města na Moravě (Pozn. V blízkosti areálu, kde se odehrálo MS v biatlonu a světový pohár v horských kolech). Tato volba se nám osvědčila. Do hotelu Medlov d...

Celý článek zde

Unikátní kamera umožňuje společnosti ČEPS vizualizovat plyn SF6

Publikováno: 27.5.2013, Aktualizováno: 11.6.2013 15:41

Speciální kamera FLIR GF306, schopná rychle a přesně opticky vizualizovat případné úniky plynu SF6 ze zapouzdřených rozvoden nebo konkrétních komponent klasických rozvoden (vypínače, přístrojové transformátory nebo plynem izolované rozvaděče). Přístroj slouží od konce roku 2011 provozovateli české elektroenergetické přenosové soustavy – společnosti ČEPS. „Kamera se velice osvědčila. Díky ní se zkracuje doba odstávek technických zaříze...

Celý článek zde

JSP představila nové oddělovače signálu a chystá úplnou certifikaci svých snímačů teplot

Publikováno: 11.5.2013, Aktualizováno: 27.5.2013 21:42

Ing. Jarmil Bukovský z firmy JSP Měření a regulace hovořil v rámci veletrhu Amper 2013 o historii a současnosti společnosti, která v letošním roce slaví 20. let výročí. Za doprovodu „podprahového“ zvuku cimbálové muziky z nedalekého stánku Jarmil Bukovský přiblížil novinku, kterou firma na veletrhu prezentovala – jde o novou ucelenou řadu oddělovačů signálu pro prostředí s nebezpečím výbuchu, tzv. bariéry. Ty nacházejí uplatnění...

Celý článek zde

Palivové hospodárstvo Teplárne Strakonice

Palivové hospodárstvo Teplárne Strakonice
Publikováno: 10.5.2013, Aktualizováno: 11.5.2013 12:02

Dodávka technológie „Palivové hospodářství Teplárna Strakonice“ zostáva z Technologického zariadenia skladu a úprava paliva a Dávkovanie paliva do kotlov K2 a K1. V príspevku je popísaný predovšetkým zpôsob realizácie prepravy 40 % drevných štiepok, čiže jako dopraviť do nového zásobníka kotlov K1 a K2 cca 14 t/hodinu drevených štiepok vhodnej granulometrie. V príspevku je popísaná realizácia tejto časti rekonštrukcie teplárne v Strak...

Celý článek zde

Technologie sekundárního snížení emisí NOx pro kotle K1 a K2 v teplárně Strakonice

Publikováno: 9.5.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:53

Popisovaná technologie sekundárního snížení emisí NOx zabezpečuje spolehlivé dosažení emisního limitu koncentrace NOx ve spalinách dle stávající legislativy. Zadání vyžadovalo zajištění dosažení emisních limitů za všech provozních režimů kotle. Zvolená technologie selektivní nekatalytické redukce (SNCR) funguje jako samostatný prvek pro redukci emisí NOx a pracuje separátně. Technologie je navržena tak, aby za provozu bylo dosaženo emisního limit...

Celý článek zde

Dodávka elektrostatických odlučovačů pro Teplárnu Strakonice při využití unikátních napájecích vysokonapěťových zdrojů

Publikováno: 9.5.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:53

Předmětem dodávky firmy ALSTOM je návrh, dodání, montáž a uvedení do provozu dvou dvousekčních elektrostatických odlučovačů (EO) pro nové fluidní kotle. Konečným zákazníkem díla byla Teplárna Strakonice, a.s. (TST). Zakázka byla realizována v rámci projektu nazvaném Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím fluidní techniky. V článku je popsán rozsah dodávky. Autor se blíže zabývá instalací unikátní technologie Alstom v podobě napájecích vysokonapěťo...

Celý článek zde

Bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek parních turbín

Publikováno: 6.5.2013, Aktualizováno: 27.5.2013 21:42

Tento příspěvek se zabývá bezkontaktním měřením a následným zpracováním vibrací bandážovaných lopatek parních turbín. Technika BTT (blade tip-timing) je založená na měření snímači, které jsou namontovány po obvodu statoru nad rotorem a jsou jimi měřeny špičky lopatek. Tato technika analyzuje čas průchodu lopatek kolem senzorů a z těchto dat jsou vyhodnocovány amplitudy a frekvence vibrací. Problematika měření bandážovaných lopatek vyžaduje specia...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (826x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
„Díky novému centru jsme konkurenceschopnější i na vzdálenějších trzích,“„Díky novému centru jsme konkurenceschopnější i na vzdálenějších trzích,“ (410x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jaroslav Milsimer, ředitel úseku turbín společnosti Doosan Škoda Power....
Energotrans, a.s. provádí kontroly horkovodu Mělník-Praha bezpilotní leteckou technikouEnergotrans, a.s. provádí kontroly horkovodu Mělník-Praha bezpilotní leteckou technikou (246x)
Společnost Energotrans, člen skupiny ČEZ, je vlastníkem a provozovatelem tepelného napáječe, který zajišťuje dodávky tep...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery